Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid of volledigheid van de website kan echter niet worden ingestaan.

De site is voor algemeen informatief gebruik en is niet toegespitst op de individuele situatie van de gebruiker.

Van der Putt Advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen informatie.

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarop Van der Putt Advocaten geen invloed heeft en kan derhalve ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie van deze bron op zich nemen.

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, te distribueren, of openbaar te maken, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Van der Putt Advocaten.

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele aanwezigheid van virussen.

Onze eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroeps-aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Op al onze werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden van Van der Putt Advocaten van toepassing waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. De voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Limburg locatie Roermond en worden op verzoek toegezonden.


LAATSTE TWEETS