Expertises van onze advocaten

Welke juridische vraag u ook heeft, bij Van der Putt Advocaten krijgt u persoonlijk en professioneel advies en juridische bijstand. Onze deskundige advocaten zijn allemaal gespecialiseerd in hun eigen rechtsgebied en helpen u graag bij uw juridische uitdaging. Van der Putt Advocaten onderscheidt zich met name op kennis en ervaring in aansprakelijkheidsrecht en letselschadeciviel recht en (ruimtelijk) bestuursrecht. Onder deze specialismen vallen onderstaande rechtsgebieden:

Letselschade & aansprakelijkheid

Bedrijfsongevallen

Als je als werknemer een bedrijfsongeval overkomt, zal jouw schade doorgaans moeten worden vergoed door de werkgever of diens aansprakelijkheidsverzekeraar. Dit geldt ook als je zelf geheel of gedeeltelijk schuld hebt aan het ongeval. Eigen schuld speelt namelijk geen rol bij de vraag of de werkgever aansprakelijk is voor jouw schade. Alleen wanneer je zelf bewust roekeloos bent geweest of als de werkgever het ongeval op geen enkele manier had kunnen voorkomen, kan de werkgever onder haar aansprakelijkheid uitkomen.

Het is ook mogelijk dat je aanspraak maakt op een uitkering uit een ongevallenverzekering als je die zelf hebt afgesloten of als een ander dat voor jou heeft gedaan, zoals een school of jouw werkgever. Een ongevallenverzekering keert een bepaalde som uit indien sprake is van enig blijvend letsel door een ongeval ook al is dit ongeval door eigen schuld ontstaan.

Een werknemer, van beroep dakdekker, moet een lekkend dak repareren. Zijn directe chef geeft instructies wat hij moet doen en op welk gedeelte van het dak hij absoluut niet mag lopen. De werknemer gaat aan de slag en komt bij zijn werkzaamheden toch op het gedeelte van het dak dat door de chef tot verboden terrein was verklaard. De werknemer zakt door het dak waarbij hij een gebroken been oploopt. De werkgever is toch aansprakelijk voor het letsel ondanks de waarschuwing vooraf, omdat er onvoldoende toezicht is gehouden op de werknemer. Was er toezicht geweest, dan had het ongeval voorkomen kunnen worden. Op de werkgever rust dus een verregaande zorgplicht om het op de werkvloer zo veilig mogelijk te maken.

Wanneer je betrokken raakt bij een bedrijfsongeval dan kan dat grote gevolgen voor jou hebben op materieel en immaterieel gebied. Onze letselschadeadvocaten staan voor jou klaar om jou persoonlijk te adviseren en indien noodzakelijk juridische bijstand te verlenen.

Wil je weten of je in aanmerking komt voor vergoeding van de schade of voor een uitkering uit een ongevallenverzekering? Neem dan contact op met één van onze specialisten op dit rechtsgebied. Zij ondersteunen jou graag met juridisch advies. Je kunt direct contact opnemen met mr. A.J.F. van Dok, mr. W.H.M.J. Pelckmans, mr. G.A.M. Verkuijlen, C.P. Vos of C.M.W.M. van de Molengraft.

 

Word je liever zelf gebeld? Vul dan het ‘bel mij terug formulier’ in.
Je kunt ook vrijblijvend langskomen op ons gratis inloopspreekuur.

Beroepsziekten

Helaas komt het regelmatig voor dat een werknemer lichamelijke klachten krijgt door het uitoefenen van zijn of haar beroep. Het is niet altijd direct duidelijk of de werkgever voor deze beroepsziekte verantwoordelijk is. Veelal ontstaat een beroepsziekte door een combinatie van factoren maar indien aannemelijk gemaakt kan worden dat de werksituatie van een slachtoffer een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van deze aandoening, kan de werkgever aansprakelijk worden gehouden voor de vergoeding van de schade van het slachtoffer.

Onderstaande situaties vallen onder beroepsziekte:

Repetitive Strain Injury (RSI)

Asbestose

Organisch Psychosyndroom (OPS)

Heb je klachten die aantoonbaar veroorzaakt worden door de werksituatie, neem dan contact met ons op. Wij staan voor je klaar om jou persoonlijk te adviseren en indien noodzakelijk juridische bijstand te verlenen.

Zie ook www.beroepsziekten.nl

Neem contact op met één van onze specialisten op dit rechtsgebied. Zij ondersteunen jou graag met juridisch advies. Je kunt direct contact opnemen met mr. A.J.F. van Dok, mr. W.H.M.J. Pelckmans, mr. G.A.M. Verkuijlen, C.P. Vos of C.M.W.M. van de Molengraft.

 

Word je liever zelf gebeld? Vul dan het ‘bel mij terug formulier’ in.
Je kunt ook vrijblijvend langskomen op ons gratis inloopspreekuur.

 


De meest voorkomende beroepsziekte van dit moment is RSI (Repetitive Strain Injury). RSI is een verzamelnaam voor allerlei klachten die te maken hebben met het gedurende lange tijd herhaaldelijk uitvoeren van dezelfde, soms kleine en op zich niet inspannend lijkende bewegingen. Met RSI samenhangende aandoeningen zijn onder andere slijmbeursontsteking en peesschedeontsteking.

OPS oftewel organisch psychosyndroom wordt veroorzaakt door langdurig werken met oplosmiddelen.

Asbestose ontstaat door het inademen van asbeststof, een siliciumhoudende minerale delfstof. Deze stof heeft een lange incubatietijd; 30 jaar of langer na inademing kan zich de ziekte manifesteren.

Geweldsmisdrijven

Het is zeer belangrijk dat jij juridisch goed ondersteund wordt wanneer je te maken krijgt met een geweldsmisdrijf. De door jou geleden schade (zowel lichamelijk als psychisch) dient vergoed te worden.

Onderstaande situaties vallen onder geweldsmisdrijven:

lichamelijke mishandeling diefstal met geweld bedreiging met een wapen seksueel geweld

Ondanks het feit dat de dader van een geweldsmisdrijf misschien tegen aansprakelijkheid verzekerd is, zullen de meeste verzekeraars de schade van opzettelijk gepleegde feiten niet willen vergoeden. De meeste polissen bieden hier geen dekking meer voor. Vaak biedt het Schadefonds Geweldsmisdrijven een tegemoetkoming in de schade.

De letselschadeadvocaat helpt je om jouw claim bij het Schadefonds in te dienen. Soms zal de dader zelf moeten worden aangesproken tot schadevergoeding. Bij eenvoudige zaken (zoals kapotte goederen en een gering smartengeld) zou, als de dader strafrechtelijk wordt vervolgd, de strafrechter kunnen oordelen over jouw vordering. Wanneer er met de dader geen overeenstemming wordt bereikt over de betaling van de schade, is het mogelijk een procedure op te starten bij de burgerlijke rechter.

Neem contact op met één van onderstaande specialisten op dit rechtsgebied. Zij ondersteunen je graag met juridisch advies. Je kunt direct contact opnemen met mr. A.J.F. van Dok, mr. W.H.M.J. Pelckmans, mr. G.A.M. Verkuijlen, C.P. Vos of C.M.W.M. van de Molengraft.

 

Word je liever zelf gebeld? Vul dan het ‘bel mij terug formulier’ in.
Je kunt ook vrijblijvend langskomen op ons gratis inloopspreekuur.

Medische fouten

Wanneer door een medische hulpverlener een fout wordt gemaakt bij een diagnose of behandeling, kan er schade voor de patiënt ontstaan. Bij een fout door een medische hulpverlener wordt er een verschil gemaakt tussen een ‘gewone complicatie’ (die voor risico van de patiënt blijft) en een medische fout. Er is sprake van een medische fout als een arts niet gehandeld heeft zoals een ‘redelijk handelend en redelijk bekwaam arts’ had moeten doen.

Onder medische hulpverleners worden onder andere onderstaande hulpverleners verstaan:

arts

fysiotherapeut

verpleegkundige

apotheker

verloskundige

Na het krijgen van een derde kind wordt mevrouw X door de gynaecoloog gesteriliseerd. Desondanks raakt zij toch weer zwanger. De sterilisatie blijkt niet goed te zijn verricht. De arts is hiervoor aansprakelijk en dient de schade van mevrouw X te voldoen, waaronder de kosten van opvoeding en verzorging van het kind.

Als je te maken krijgt met een medische fout dan kan dat enorme gevolgen hebben voor jou en jouw dagelijkse bezigheden. Onze letselschadeadvocaten staan voor je klaar om jou persoonlijk te adviseren en indien noodzakelijk juridische bijstand te verlenen.

Een letselschadeadvocaat moet vaak een medisch adviseur inschakelen om de medische aspecten van een letsel goed in kaart te brengen en te beoordelen. Wij werken daarom samen met mr. drs. H.H. Stad. Hij is naast onze medisch adviseur ook advocaat, waardoor hij goed is in de juridische `vertaling’ van de medische situatie.

Ervaar jij ook financiële of psychische gevolgen van een medische fout? Neem contact op met één van onze specialisten op dit rechtsgebied. Zij ondersteunen jou graag met juridisch advies. Je kunt direct contact opnemen met mr. A.J.F. van Dok, mr. W.H.M.J. Pelckmans, mr. G.A.M. Verkuijlen, C.P. Vos of C.M.W.M. van de Molengraft.

 

Word je liever zelf gebeld? Vul dan het ‘bel mij terug formulier’ in.
Je kunt ook vrijblijvend langskomen op ons gratis inloopspreekuur.

Nabestaanden bij overlijden

Overige ongevallen

Schadeverzekering inzittenden

Verkeersongevallen

Dagelijks staan de kranten helaas vol met verkeersongevallen. Als je bij een verkeersongeval betrokken bent, kan het grote gevolgen hebben. Het is daarom belangrijk dat je wordt bijgestaan door een specialist. Zelfs wanneer je denkt dat jij zelf schuldig bent aan het ongeval, kan het zijn dat je jouw schade geheel of gedeeltelijk vergoed krijgt.

Eén van de hoofdregels bij verkeersaansprakelijkheid is dat een ongemotoriseerde verkeersdeelnemer (voetganger of fietser) minimaal 50% van zijn schade vergoed krijgt als deze wordt aangereden door een gemotoriseerde verkeersdeelnemer. Dit geldt ook wanneer de ongemotoriseerde verkeersdeelnemer zelf schuldig is aan de aanrijding. Dit is alleen anders als de gemotoriseerde verkeersdeelnemer de aanrijding op geen enkele wijze had kunnen voorkomen (een overmachtsituatie). Een dergelijke overmachtsituatie wordt niet zo snel aangenomen.

Een man loopt, terwijl hij mobiel aan het bellen is, zonder uit te kijken door een rood voetgangerslicht en steekt de straat over. Daar wordt hij aangereden door een automobilist die door groen rijdt. De automobilist probeert nog uit alle macht te remmen maar kan een aanrijding niet meer voorkomen. Hierdoor ontstaat bij de voetganger ernstig letsel. Zijn schade wordt voor minimaal 50% vergoed omdat hij als ‘zwakkere verkeersdeelnemer’ door de wet wordt beschermd. Soms dient de schade van deze voetganger zelfs volledig te worden vergoed.

Het is ook mogelijk dat je aanspraak maakt op een uitkering uit een ongevallenverzekering als je die zelf hebt afgesloten of als een ander dat voor jou heeft gedaan, zoals een school of jouw werkgever. Een ongevallenverzekering keert een bepaalde som uit indien sprake is van enig blijvend letsel door een ongeval ook al is dit ongeval door eigen schuld ontstaan.

Als je betrokken raakt bij een verkeersongeval dan kan dat enorme consequenties hebben. Wij staan je graag met raad en daad bij om jou persoonlijk te adviseren en indien noodzakelijk juridische bijstand te verlenen.

Wil je weten of jij ook in aanmerking komt voor een schadevergoeding en wat jouw rechten zijn? Neem dan contact op met één van onze specialisten op dit rechtsgebied. Zij ondersteunen je graag met juridisch advies. Je kunt direct contact opnemen met mr. A.J.F. van Dok, mr. W.H.M.J. Pelckmans, mr. G.A.M. Verkuijlen, C.P. Vos of C.M.W.M. van de Molengraft.

 

Word je liever zelf gebeld? Vul dan het ‘bel mij terug formulier’ in.
Je kunt ook vrijblijvend langskomen op ons gratis inloopspreekuur.

letselschade komt soms zomaar uit de lucht vallen

De letselschadeadvocaten overleggen met elkaar. Terwijl de anekdotes over en weer gaan, bespreken ze ook de uiteenlopende casussen. Het is een doodnormale dag op kantoor bij Van der Putt advocaten in Venray.

Een vader die betrokken is geraakt bij een verkeersongeval, een werknemer die van een dak is gevallen of een  chirurg die een verkeerde operatie heeft uitgevoerd. Arthur: “Deze en vele andere letselschadezaken zijn bij ons de revue gepasseerd. Letselschade omvat alle lichamelijke en psychische schade die mensen oplopen als gevolg van een verkeers- of bedrijfsongeval. Een ongeval in of om het huis, een medische fout of zelfs een geweldsmisdrijf. Door onze jarenlange ervaring weten wij van de hoed en de rand.”

Onze deur staat altijd wagenwijd open en de koffie staat klaar

“Als iemand betrokken is geraakt bij een ongeval ontstaan er ineens veel problemen. De toekomst wordt onzeker. Kan ik mijn werk blijven doen? Wie betaalt al die medische kosten? Hoe zit het met het huishouden? Wij kunnen deze onzekerheid vaak wegnemen door het regelen van voorschotten of het inschakelen van specialisten ter ondersteuning, bijvoorbeeld ergotherapeuten voor woningaanpassingen of arbeidsdeskundigen om te helpen bij werkhervatting. Heb je vragen? Onze deur staat altijd wagenwijd open en de koffie staat klaar” zegt Henri met een glimlach.

Advocaten zijn specialisten die te maken hebben met complexe wet- en regelgeving. Geertje: “Letselschadeadvocaten moeten aan strenge kwaliteits- en deskundigheidseisen voldoen. Door onze juridische kennis ontvangen onze cliënten uiteindelijk de schadevergoeding waar ze recht op hebben.”

De letselschadeadvocaten bij Van der Putt Advocaten komen alleen op voor de belangen van slachtoffers. Stijn: “Heeft iemand na een aanrijding last van een whiplash dan gaan we daar meteen mee aan de slag. Een verzekeraar zou de klachten die iemand heeft door de whiplash in twijfel kunnen trekken zodat er geen schadevergoeding betaald hoeft te worden. Laat ons deze discussie maar voor je voeren.”

Service aan huis
De kosten zijn voor particulieren ook vaak een drempel om een letselschadeadvocaat in te schakelen. Kristel: “In de wet staat dat de redelijke kosten die gemaakt worden om de schade en aansprakelijkheid vast te stellen door de aansprakelijke partij, meestal een verzekeringsmaatschappij, moeten worden betaald. Daaronder vallen dus ook de kosten voor het inschakelen van een letselschadeadvocaat. Uiteraard staan wij ook klanten bij op basis van gefinancierde rechtshulp, bijvoorbeeld als de aansprakelijkheid niet duidelijk is. Je hoeft dan alleen een eigen bijdrage te betalen voor de inzet van een letselschadeadvocaat. We leggen alles graag uit tijdens ons gratis inloopspreekuur op maandag en donderdag of tijdens een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek. Als dat makkelijker is, komen we ook gewoon bij cliënten thuis”

Second opinion
Als je het gevoel hebt dat je belangen niet goed worden behartigd door je huidige belangenbehartiger dan kan je ons vragen een second opinion te geven. Ook als je zaak bij een rechtsbijstandsverzekeraar loopt heb je over het algemeen het recht om je dossier voor te leggen aan een zelfgekozen advocaat. Wij kunnen je zaak met een frisse blik bekijken en vervolgens een inhoudelijk advies geven.

 

Bekijk hier het originele artikel.

Ondernemers

Commerciële contracten

Incasso's

Faillissementen

Financiering & zekerheid

Ondernemingszaken

Trouwen, scheiden & erven

Over het algemeen zijn situaties die vallen binnen het personen- en familierecht zaken waarbij sprake is van persoonlijke banden en relaties tussen mensen onderling. Emoties spelen bij de afwikkeling van dit soort zaken vaak een grote rol.

Het personen- en familierecht bevat onder andere onderwerpen als:

echtscheiding (inclusief het sinds 1 maart 2009 verplichte ouderschapsplan) gezag, omgangsregeling en ondertoezichtstelling alimentatie verdeling pensioenaanspraken adoptie en stiefouderadoptie erkenning / ontkenning vaderschap bewind, mentorschap en curatele boedelverdeling huwelijkse voorwaarden erfrecht naamswijziging

In zaken waarbij veel emoties meespelen, zijn alle partijen gebaat bij een efficiënte zakelijke afwikkeling. Onze specialist op dit gebied, mr. M.J.L. van den Aker-Groffen is daarom de aangewezen juridische medestander. Zij is op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen binnen dit rechtsgebied en lid van de Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS).

Wij werken op basis van een uurtarief of op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (www.rvr.org). De tijd die wij aan de zaak besteden, zullen wij declareren op basis van het overeengekomen uurtarief. Hier komen nog BTW en kantoorkosten bij. De declaraties bevatten een specificatie van de bestede tijd en de verrichte werkzaamheden. 

De vaste kosten voor een echtscheidingsprocedure zoals griffierecht bedragen ongeveer € 274,=. Hierover is geen BTW verschuldigd. Indien er sprake is van gesubsidieerde rechtsbijstand bedraagt het griffierecht ongeveer € 75,=. Daarnaast worden de kosten voor het opvragen van noodzakelijke uittreksels doorbelast.

U heeft een ingrijpend besluit genomen: u en uw partner gaan uit elkaar. Aan zo’n stap is uiteraard heel wat vooraf gegaan. Er zijn vaak kinderen bij betrokken, wat het allemaal emotioneler en gecompliceerder maakt. Er moet ineens veel geregeld worden. Waar gaat u wonen? Waar gaan de kinderen wonen? Hoeveel alimentatie moet en kan er betaald worden? Hoe moeten de bezittingen en schulden verdeeld worden?

Voor een echtscheiding heeft u altijd een advocaat nodig. Als u alles in één keer goed wilt regelen, doet u er goed aan om een in het familierecht gespecialiseerde advocaat in de arm te nemen. Deze kunt u herkennen aan het vFAS (vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediator) lidmaatschap. Een vFAS-advocaat is zowel advocaat als mediator.

Meer informatie over de echtscheidingsprocedure, klik hier.

Om een echtscheiding tot stand te brengen, is een advocaat nog steeds nodig omdat alleen een advocaat bevoegd is om een verzoekschrift bij de rechtbank in te dienen. U kunt een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek (echtscheidingsmediation) of op eenzijdig verzoek aanvragen. Bij een eenzijdig echtscheidingsverzoek heeft iedere echtgenoot een eigen advocaat.

Tegelijk met het verzoek tot echtscheiding kan aan de rechter worden gevraagd om een aantal nevenvoorzieningen te treffen. Dit betreft een regeling over:

de verdeling van de zorg voor de kinderen; de alimentatie voor de partner of de kinderen; de boedelscheiding; het huurrecht van de echtelijke woning; het gebruik van de echtelijke woning.

Een huwelijk is pas definitief ontbonden door echtscheiding op de dag waarop de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Het verzoek tot inschrijving van de beschikking moet binnen zes maanden worden gedaan nadat de echtscheidingsbeschikking van de rechtbank definitief geworden is, dus nadat de hoger beroepstermijn verstreken is.

Indien u het niet eens bent met de beschikking van de rechtbank of met een onderdeel ervan kunt u in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. Dit moet u binnen drie maanden doen nadat de beschikking door de rechtbank is afgegeven. Ook in deze procedure heeft u weer de bijstand van een advocaat nodig.

Het kan voorkomen dat u en uw echtgenoot het niet eens zijn over de zaken die moeten worden geregeld voor de korte termijn. Als overleg daarover niet tot resultaat leidt, kan de rechter gevraagd worden om voorlopige voorzieningen te treffen. Bijvoorbeeld over het tijdelijk gebruik van de woning en de toewijzing van de minderjarige kinderen. De voorlopige voorziening geldt dan alleen voor de duur van de echtscheidingsprocedure.

Als u in gemeenschap van goederen bent gehuwd, krijgt elke echtgenoot in principe de helft van de huwelijksgoederengemeenschap. Bent u onder huwelijkse voorwaarden getrouwd dan wordt de boedel in principe verdeeld zoals deze in de huwelijkse voorwaarden zijn vastgelegd. Onder bepaalde omstandigheden kan de rechter afwijken van de huwelijkse voorwaarden. Afspraken over de boedelverdeling kunt u in een convenant (dit is een schriftelijke overeenkomst) vastleggen.

Als er sprake is van een eigen huis dat door één van de echtgenoten wordt overgenomen, is een convenant een vereiste voor de hypotheeknemer.

Bij de echtscheiding worden de ouderdomspensioenaanspraken die tijdens het huwelijk zijn opgebouwd, verdeeld. In overleg kan hiervan worden afgeweken. De Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding stelt u verplicht om uw pensioenuitvoerders binnen twee jaar nadat de echtscheiding is ingeschreven op de hoogte te brengen van uw scheiding. Op verzoek kan een advocaat dit voor u regelen.

Bij echtscheidingsmediation worden beide echtgenoten deskundig begeleid door een erkende scheidingsmediator. Wat doet een scheidingsmediator? De mediator:

besteedt aandacht aan de communicatiepatronen en de emoties van de echtgenoten; werkt volgens een protocol dat gericht is op onafhankelijkheid en neutraliteit; zoekt samen met u naar oplossingen en informeert u over het recht. De oplossing wordt niet opgelegd maar door uzelf tot stand gebracht; Werkt op basis van vertrouwelijkheid en geheimhouding.  

Mediation vindt plaats op vrijwillige basis en werkt alleen als beide partijen er achter staan. U bent pas gebonden aan een toezegging of voorstel als u een schriftelijk stuk hebt getekend. Zo kunt u zonder risico onderhandelen.

Binnen ons kantoor is mr. M.J.L. van den Aker-Groffen (sinds 1997) gespecialiseerd in scheidingsmediation. Zij is lid van de Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators, www.verder-online.nl en www.vfas.nl. Daarnaast is mr. M.J.L. van den Aker-Groffen als gecertificeerd mediator ingeschreven in het register van het Nederland Mediation Instituut,  www.nmi-mediation.nl.

Wilt u meer informatie over echtscheiding of mediation?

Wilt u meer weten over de gang van zaken tijdens scheidingsmediation? Of heeft u vragen over een echtscheiding? Neem dan contact op met mr. M.J.L. van den Aker-Groffen. Zij ondersteunt u graag met juridisch advies.

Wordt u liever zelf gebeld? Vul dan het ‘bel mij terug formulier’ in.

U kunt ook vrijblijvend langskomen op ons gratis inloopspreekuur.

Vaak loopt een echtscheiding uit op een langdurig en duur gevecht met behulp van advocaten. Niet alleen is de uitkomst onvoorspelbaar, ook de verhoudingen raken ernstig verstoord. Als u en uw partner bereid zijn om samen de echtscheiding te regelen, met name met het oog op uw gezamenlijk ouderschap, kan mediation een betere oplossing zijn. Voordeel van mediation is dat:

het doorgaans goedkoper is (één mediator in plaats van ieder een eigen advocaat); het minder tijd kost; het vooral gericht is op het behalen van de meest gunstige oplossing voor iedereen; steeds meer rechtsbijstandverzekeringen de kosten van de scheidingsmediation (deels) vergoeden indien de scheiding door een vFAS-advocaat begeleid wordt.

De mediator regelt samen met u alle zaken rondom uw scheiding. Dit geldt ook als u een geregistreerd partnerschap bent aangegaan of als u een samenlevingscontract heeft.

Steeds meer rechtsbijstandverzekeraars dekken de kosten van scheidingsmediation, meestal tot een bepaald bedrag. Voorwaarde is daarbij uiteraard wel dat u wordt bijgestaan door een in het personen- en familierecht gespecialiseerde scheidingsmediator (zoals een vFAS-scheidingsmediator). Bij Van der Putt Advocaten is dat mr. M.J.L. van den Aker-Groffen.

Meer informatie over de gang van zaken tijdens scheidingsmediation, klik hier.

De onderliggende afspraken voor de scheidingsmediation worden vastgelegd in een mediationovereenkomst. In het eerste gesprek, dat ongeveer 1 ½ tot 2 uur duurt, inventariseren wij welke onderwerpen aan de orde zijn. Vervolgens maken we  een tijdpad.

Onze vFAS-mediators zorgen ervoor dat beide partijen alle benodigde –neutrale- juridische informatie krijgen en op de hoogte zijn van de juridische positie. Daardoor kunnen de betrokken partijen een weloverwogen beslissing nemen. Financiële informatie hoort daar ook bij, tenzij de situatie specialistische kennis vereist. In dat geval wordt in overleg met u een externe deskundige (bijv. een accountant of fiscalist) ingeschakeld.

Van elk gesprek stellen we een rapport op. Hierin wordt verslag gedaan van de gevoerde discussies en de gemaakte afspraken. Bovendien dienen de verslagen als basis voor het vastleggen van de gemaakte afspraken in het echtscheidingsconvenant. Op de verslagen kunt  u in het volgende gesprek opmerkingen maken en correcties aanbrengen.

Als er minderjarige kinderen zijn dan dienen we  een ouderschapsplan op te  stellen. Onze vFAS-mediators reiken u hierbij modellen, berekeningswijzen (kinderalimentatie) en criteria aan. Ook geven wij u begeleiding en advies over de wijze waarop de kinderen bij de opstelling van het ouderschapsplan kunnen worden betrokken. Doorgaans zijn drie gesprekken nodig om tot het resultaat te komen. Dit kan van geval tot geval verschillen.

Alle partijen die betrokken zijn bij de mediation kunnen op elk moment de mediation beëindigen. Dit gebeurt bij voorkeur in een gezamenlijke bespreking zodat dan kan worden besproken hoe wordt omgegaan met al gemaakte afspraken en geheimhouding.

Tot uw handtekening onder een convenant of deelafspraak staat, zit u nergens aan vast.

Als het convenant en het ouderschapsplan zijn afgerond, kan worden getekend. Vervolgens regelt de vFAS- scheidingsmediator de juridische echtscheidingsprocedure en de noodzakelijke administratieve afwikkeling voor u bij de rechtbank. De procedure verloopt geheel schriftelijk en duurt ongeveer vier tot zes weken. Kinderen van 12 jaar en ouder worden door de rechtbank opgeroepen, maar hoeven niet naar de rechtbank te gaan als ze liever schriftelijk reageren.

Uiteraard is het niet altijd mogelijk of wenselijk om de scheidingsprocedure via mediation te regelen. Dan kunnen u en uw partner ieder een eigen in het familierecht gespecialiseerde vFAS-advocaat inschakelen. Voordeel hiervan is dat een vFAS-advocaat altijd probeert onnodig lange en dure procedures te voorkomen. Als partijen met ondersteuning van hun beider advocaten geen overeenstemming kunnen krijgen, zal de rechtbank uiteraard verzocht worden om een beslissing te nemen.

 

Ouders met kinderen die uit elkaar gaan, zijn wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Een echtscheidingsverzoek wordt door de rechtbank pas in behandeling genomen nadat de ouders op zijn minst hebben geprobeerd samen een ouderschapsplan op te stellen. In een verzoekschrift moet namens ouders aangegeven worden op welke manier zij hun kind/kinderen hebben betrokken bij de totstandkoming van het ouderschapsplan. Er moet op een bij de leeftijd van het kind/de kinderen passende wijze gesproken worden. Als ouders het uiteindelijk niet eens kunnen worden over de inhoud van het ouderschapsplan, kan aan de rechter gevraagd worden om over de geschilpunten een beslissing te nemen.

 

Wanneer u besluit om uit elkaar te gaan als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, ontstaat er een alimentatieplicht. Deze alimentatieplicht bedraagt maximaal twaalf jaar, gerekend vanaf de officiële echtscheidingsdatum. Is er sprake van een huwelijk dat korter dan vijf jaar stand heeft gehouden en zijn er geen kinderen geboren, dan duurt de alimentatieplicht net zo lang als de duur van het huwelijk.

Ouders zijn beiden onderhoudsplichtig voor hun kinderen. Deze onderhoudsplicht bestaat in ieder geval tot de leeftijd van 18 jaar en wordt verlengd tot de leeftijd van 21 jaar als een kind dan nog studeert of met werken onvoldoende eigen inkomen verdient om volledig in het eigen levensonderhoud te voorzien. De regels ten aanzien van de kinderalimentatie zijn op 1 april 2013 gewijzigd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Vastgoed

Werk & ontslag


Wat kost een advocaat eigenlijk?

Particulieren

Contracten

Trouwen, scheiden & erven

Trouwen, scheiden & erven

 

Over het algemeen zijn situaties die vallen binnen het personen- en familierecht zaken waarbij sprake is van persoonlijke banden en relaties tussen mensen onderling. Emoties spelen bij de afwikkeling van dit soort zaken vaak een grote rol.

Het personen- en familierecht bevat onder andere onderwerpen als:

echtscheiding (inclusief het sinds 1 maart 2009 verplichte ouderschapsplan) gezag, omgangsregeling en ondertoezichtstelling alimentatie verdeling pensioenaanspraken adoptie en stiefouderadoptie erkenning / ontkenning vaderschap bewind, mentorschap en curatele boedelverdeling huwelijkse voorwaarden erfrecht naamswijziging

In zaken waarbij veel emoties meespelen, zijn alle partijen gebaat bij een efficiënte zakelijke afwikkeling. Onze specialist op dit gebied, mr. M.J.L. van den Aker-Groffen is daarom de aangewezen juridische medestander. Zij is op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen binnen dit rechtsgebied en lid van de Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS).

Wij werken op basis van een uurtarief of op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (www.rvr.org). De tijd die wij aan de zaak besteden, zullen wij declareren op basis van het overeengekomen uurtarief. Hier komen nog BTW en kantoorkosten bij. De declaraties bevatten een specificatie van de bestede tijd en de verrichte werkzaamheden. 

De vaste kosten voor een echtscheidingsprocedure zoals griffierecht bedragen ongeveer € 274,=. Hierover is geen BTW verschuldigd. Indien er sprake is van gesubsidieerde rechtsbijstand bedraagt het griffierecht ongeveer € 75,=. Daarnaast worden de kosten voor het opvragen van noodzakelijke uittreksels doorbelast.

U heeft een ingrijpend besluit genomen: u en uw partner gaan uit elkaar. Aan zo’n stap is uiteraard heel wat vooraf gegaan. Er zijn vaak kinderen bij betrokken, wat het allemaal emotioneler en gecompliceerder maakt. Er moet ineens veel geregeld worden. Waar gaat u wonen? Waar gaan de kinderen wonen? Hoeveel alimentatie moet en kan er betaald worden? Hoe moeten de bezittingen en schulden verdeeld worden?

Voor een echtscheiding heeft u altijd een advocaat nodig. Als u alles in één keer goed wilt regelen, doet u er goed aan om een in het familierecht gespecialiseerde advocaat in de arm te nemen. Deze kunt u herkennen aan het vFAS (vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediator) lidmaatschap. Een vFAS-advocaat is zowel advocaat als mediator.

Meer informatie over de echtscheidingsprocedure, klik hier.

Om een echtscheiding tot stand te brengen, is een advocaat nog steeds nodig omdat alleen een advocaat bevoegd is om een verzoekschrift bij de rechtbank in te dienen. U kunt een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek (echtscheidingsmediation) of op eenzijdig verzoek aanvragen. Bij een eenzijdig echtscheidingsverzoek heeft iedere echtgenoot een eigen advocaat.

Tegelijk met het verzoek tot echtscheiding kan aan de rechter worden gevraagd om een aantal nevenvoorzieningen te treffen. Dit betreft een regeling over:

de verdeling van de zorg voor de kinderen; de alimentatie voor de partner of de kinderen; de boedelscheiding; het huurrecht van de echtelijke woning; het gebruik van de echtelijke woning.

Een huwelijk is pas definitief ontbonden door echtscheiding op de dag waarop de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Het verzoek tot inschrijving van de beschikking moet binnen zes maanden worden gedaan nadat de echtscheidingsbeschikking van de rechtbank definitief geworden is, dus nadat de hoger beroepstermijn verstreken is.

Indien u het niet eens bent met de beschikking van de rechtbank of met een onderdeel ervan kunt u in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. Dit moet u binnen drie maanden doen nadat de beschikking door de rechtbank is afgegeven. Ook in deze procedure heeft u weer de bijstand van een advocaat nodig.

Het kan voorkomen dat u en uw echtgenoot het niet eens zijn over de zaken die moeten worden geregeld voor de korte termijn. Als overleg daarover niet tot resultaat leidt, kan de rechter gevraagd worden om voorlopige voorzieningen te treffen. Bijvoorbeeld over het tijdelijk gebruik van de woning en de toewijzing van de minderjarige kinderen. De voorlopige voorziening geldt dan alleen voor de duur van de echtscheidingsprocedure.

Als u in gemeenschap van goederen bent gehuwd, krijgt elke echtgenoot in principe de helft van de huwelijksgoederengemeenschap. Bent u onder huwelijkse voorwaarden getrouwd dan wordt de boedel in principe verdeeld zoals deze in de huwelijkse voorwaarden zijn vastgelegd. Onder bepaalde omstandigheden kan de rechter afwijken van de huwelijkse voorwaarden. Afspraken over de boedelverdeling kunt u in een convenant (dit is een schriftelijke overeenkomst) vastleggen.

Als er sprake is van een eigen huis dat door één van de echtgenoten wordt overgenomen, is een convenant een vereiste voor de hypotheeknemer.

Bij de echtscheiding worden de ouderdomspensioenaanspraken die tijdens het huwelijk zijn opgebouwd, verdeeld. In overleg kan hiervan worden afgeweken. De Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding stelt u verplicht om uw pensioenuitvoerders binnen twee jaar nadat de echtscheiding is ingeschreven op de hoogte te brengen van uw scheiding. Op verzoek kan een advocaat dit voor u regelen.

Bij echtscheidingsmediation worden beide echtgenoten deskundig begeleid door een erkende scheidingsmediator. Wat doet een scheidingsmediator? De mediator:

besteedt aandacht aan de communicatiepatronen en de emoties van de echtgenoten; werkt volgens een protocol dat gericht is op onafhankelijkheid en neutraliteit; zoekt samen met u naar oplossingen en informeert u over het recht. De oplossing wordt niet opgelegd maar door uzelf tot stand gebracht; Werkt op basis van vertrouwelijkheid en geheimhouding.  

Mediation vindt plaats op vrijwillige basis en werkt alleen als beide partijen er achter staan. U bent pas gebonden aan een toezegging of voorstel als u een schriftelijk stuk hebt getekend. Zo kunt u zonder risico onderhandelen.

Binnen ons kantoor is mr. M.J.L. van den Aker-Groffen (sinds 1997) gespecialiseerd in scheidingsmediation. Zij is lid van de Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators, www.verder-online.nl en www.vfas.nl. Daarnaast is mr. M.J.L. van den Aker-Groffen als gecertificeerd mediator ingeschreven in het register van het Nederland Mediation Instituut,  www.nmi-mediation.nl.

Wilt u meer informatie over echtscheiding of mediation?

Wilt u meer weten over de gang van zaken tijdens scheidingsmediation? Of heeft u vragen over een echtscheiding? Neem dan contact op met mr. M.J.L. van den Aker-Groffen. Zij ondersteunt u graag met juridisch advies.

Wordt u liever zelf gebeld? Vul dan het ‘bel mij terug formulier’ in.

U kunt ook vrijblijvend langskomen op ons gratis inloopspreekuur.

Vaak loopt een echtscheiding uit op een langdurig en duur gevecht met behulp van advocaten. Niet alleen is de uitkomst onvoorspelbaar, ook de verhoudingen raken ernstig verstoord. Als u en uw partner bereid zijn om samen de echtscheiding te regelen, met name met het oog op uw gezamenlijk ouderschap, kan mediation een betere oplossing zijn. Voordeel van mediation is dat:

het doorgaans goedkoper is (één mediator in plaats van ieder een eigen advocaat); het minder tijd kost; het vooral gericht is op het behalen van de meest gunstige oplossing voor iedereen; steeds meer rechtsbijstandverzekeringen de kosten van de scheidingsmediation (deels) vergoeden indien de scheiding door een vFAS-advocaat begeleid wordt.

De mediator regelt samen met u alle zaken rondom uw scheiding. Dit geldt ook als u een geregistreerd partnerschap bent aangegaan of als u een samenlevingscontract heeft.

Steeds meer rechtsbijstandverzekeraars dekken de kosten van scheidingsmediation, meestal tot een bepaald bedrag. Voorwaarde is daarbij uiteraard wel dat u wordt bijgestaan door een in het personen- en familierecht gespecialiseerde scheidingsmediator (zoals een vFAS-scheidingsmediator). Bij Van der Putt Advocaten is dat mr. M.J.L. van den Aker-Groffen.

Meer informatie over de gang van zaken tijdens scheidingsmediation, klik hier.

De onderliggende afspraken voor de scheidingsmediation worden vastgelegd in een mediationovereenkomst. In het eerste gesprek, dat ongeveer 1 ½ tot 2 uur duurt, inventariseren wij welke onderwerpen aan de orde zijn. Vervolgens maken we  een tijdpad.

Onze vFAS-mediators zorgen ervoor dat beide partijen alle benodigde –neutrale- juridische informatie krijgen en op de hoogte zijn van de juridische positie. Daardoor kunnen de betrokken partijen een weloverwogen beslissing nemen. Financiële informatie hoort daar ook bij, tenzij de situatie specialistische kennis vereist. In dat geval wordt in overleg met u een externe deskundige (bijv. een accountant of fiscalist) ingeschakeld.

Van elk gesprek stellen we een rapport op. Hierin wordt verslag gedaan van de gevoerde discussies en de gemaakte afspraken. Bovendien dienen de verslagen als basis voor het vastleggen van de gemaakte afspraken in het echtscheidingsconvenant. Op de verslagen kunt  u in het volgende gesprek opmerkingen maken en correcties aanbrengen.

Als er minderjarige kinderen zijn dan dienen we  een ouderschapsplan op te  stellen. Onze vFAS-mediators reiken u hierbij modellen, berekeningswijzen (kinderalimentatie) en criteria aan. Ook geven wij u begeleiding en advies over de wijze waarop de kinderen bij de opstelling van het ouderschapsplan kunnen worden betrokken. Doorgaans zijn drie gesprekken nodig om tot het resultaat te komen. Dit kan van geval tot geval verschillen.

Alle partijen die betrokken zijn bij de mediation kunnen op elk moment de mediation beëindigen. Dit gebeurt bij voorkeur in een gezamenlijke bespreking zodat dan kan worden besproken hoe wordt omgegaan met al gemaakte afspraken en geheimhouding.

Tot uw handtekening onder een convenant of deelafspraak staat, zit u nergens aan vast.

Als het convenant en het ouderschapsplan zijn afgerond, kan worden getekend. Vervolgens regelt de vFAS- scheidingsmediator de juridische echtscheidingsprocedure en de noodzakelijke administratieve afwikkeling voor u bij de rechtbank. De procedure verloopt geheel schriftelijk en duurt ongeveer vier tot zes weken. Kinderen van 12 jaar en ouder worden door de rechtbank opgeroepen, maar hoeven niet naar de rechtbank te gaan als ze liever schriftelijk reageren.

Uiteraard is het niet altijd mogelijk of wenselijk om de scheidingsprocedure via mediation te regelen. Dan kunnen u en uw partner ieder een eigen in het familierecht gespecialiseerde vFAS-advocaat inschakelen. Voordeel hiervan is dat een vFAS-advocaat altijd probeert onnodig lange en dure procedures te voorkomen. Als partijen met ondersteuning van hun beider advocaten geen overeenstemming kunnen krijgen, zal de rechtbank uiteraard verzocht worden om een beslissing te nemen.

 

Ouders met kinderen die uit elkaar gaan, zijn wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Een echtscheidingsverzoek wordt door de rechtbank pas in behandeling genomen nadat de ouders op zijn minst hebben geprobeerd samen een ouderschapsplan op te stellen. In een verzoekschrift moet namens ouders aangegeven worden op welke manier zij hun kind/kinderen hebben betrokken bij de totstandkoming van het ouderschapsplan. Er moet op een bij de leeftijd van het kind/de kinderen passende wijze gesproken worden. Als ouders het uiteindelijk niet eens kunnen worden over de inhoud van het ouderschapsplan, kan aan de rechter gevraagd worden om over de geschilpunten een beslissing te nemen.

 

Wanneer u besluit om uit elkaar te gaan als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, ontstaat er een alimentatieplicht. Deze alimentatieplicht bedraagt maximaal twaalf jaar, gerekend vanaf de officiële echtscheidingsdatum. Is er sprake van een huwelijk dat korter dan vijf jaar stand heeft gehouden en zijn er geen kinderen geboren, dan duurt de alimentatieplicht net zo lang als de duur van het huwelijk.

Ouders zijn beiden onderhoudsplichtig voor hun kinderen. Deze onderhoudsplicht bestaat in ieder geval tot de leeftijd van 18 jaar en wordt verlengd tot de leeftijd van 21 jaar als een kind dan nog studeert of met werken onvoldoende eigen inkomen verdient om volledig in het eigen levensonderhoud te voorzien. De regels ten aanzien van de kinderalimentatie zijn op 1 april 2013 gewijzigd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Werk & ontslag

Wonen


Wat kost een advocaat eigenlijk?LAATSTE TWEETS