Nieuwsarchief: bedrijfsongevallen


Wat te doen na een bedrijfsongeval?

3 september 2013

Enkele weken geleden was in het nieuws, dat maar liefst 478.000 werknemers vorig jaar lichamelijk of geestelijk letsel hebben opgelopen.  Sta eens even stil bij dat getal: dat zijn er nogal wat, bijna een half miljoen! Dat is ongeveer 7 % van de beroepsbevolking. Dit getal is overigens al jarenlang vrij stabiel. Dat betekent, dat u op uw werk nogal wat risico’s kan lopen. Natuurlijk is de ene baan de andere niet; met name in de horeca en in de bouw gebeuren veel ongelukken, maar ook in andere branches zien wij vaak letsel ontstaan. Hoe moet je nu als werknemer omgaan met de gevolgen van een bedrijfsongeval? Allereerst is het belangrijk om te weten dat de term “eigen schuld” bij bedrijfsongevallen niet wordt gehanteerd. Dit betekent, dat in vrijwel alle situaties de werkgever aansprakelijk is voor de gevolgen. Veruit de meeste werkgevers zijn hier goed voor verzekerd en hebben er geen enkel probleem mee als de zaak via hun verzekeraar wordt afgewikkeld. Soms is een slachtoffer echter bang voor de gevolgen als hij zijn eigen werkgever aansprakelijk stelt voor de schade. Problemen met de baas of zelfs ontslag is een veel gehoorde angst. In de praktijk blijkt dit vrijwel nooit een probleem te zijn, omdat werkgevers meestal maar al te goed begrijpen dat je als slachtoffer je rechten wilt veiligstellen. Wat moet je immers doen als je niet goed herstelt en daardoor je werk niet meer goed kunt uitoefenen? Wij zien dus eigenlijk altijd wel begrip van de werkgever voor de positie van de werknemer en aansprakelijkstelling is dan ook eigenlijk nooit zo’n probleem. Als advocaat zorgen wij er immers ook voor dat de verstandhouding met de werkgever goed blijft, omdat het doel van beide partijen natuurlijk is, dat de werknemer zo goed als mogelijk weer op zijn of haar oude werkplek terugkeert. Bent u slachtoffer van een bedrijfsongeval en wilt u graag vrijblijvend meer informatie of een eerste gratis gesprek, neem dan telefonisch contact op met mij.

Eigen schuld, dikke bult?

21 mei 2013

Eigen schuld, dikke bult? Jan is als voorman van een groep dakdekkers aan het werk ophet dak van een hal. Ze moeten daar aluminium dakplaten leggen. Zijn werkgeverhad Jan gezegd dat hij een veiligheidsgordel moest gebruiken. Ook had Janveiligheidscursussen gevolgd en was hij een ervaren voorman. Op de bouwplaatswaren ook nog twee hoogwerkers aanwezig die gebruikt hadden kunnen worden bijhet leggen van de dakplaten. Ze kiezen er echter voor om zonder valbeveiliging ophet dak te klimmen en daar aan het werk te gaan. U raadt het al. Een windvlaag tilt een dakplaat op en Janvalt zes meter naar beneden met behoorlijk wat letsel tot gevolg. Jan steltzijn werkgever aansprakelijk. De werkgever vindt dat het Jans eigen schuld is:hij had een veiligheidsgordel om kunnen doen of de hoogwerker kunnen gebruiken.Hij was een ervaren voorman en had veiligheidscursussen gevolgd. De zaak komt voor de rechter. In eerste instantie vindt derechtbank dat de werkgever inderdaad aansprakelijk is. De werkgever kon namelijkniet bewijzen dat hij Jan opdracht had gegeven om de veiligheidsgordel tedragen. De werkgever gaat in hoger beroep. Het Hof vindt dat dewerkgever inderdaad niet aansprakelijk is. Jan was op de werkplek zelfleidinggevende en wist als ervaren voorman dat hij veiligheidsmaatregelen hadmoeten nemen dan wel de hoogwerker had moeten gebruiken. De zaak wordt aan de Hoge Raad, ons allerhoogsterechtscollege, voorgelegd. De Hoge Raad is van mening dat op de werkgever eenzware zorgplicht rust. De werkgever kan niet volstaan met het alleen latenvolgen van cursussen en het ter beschikking stellen van veiligheidsmiddelen. Dewerkgever moet er ook op toezien dat er veilig gewerkt wordt. Omdat dewerkgever er niet op toegezien heeft dat Jan met een veiligheidsgordel naarboven is gegaan en ook niet de instructie heeft gegeven om de hoogwerker tegebruiken, is de werkgever aansprakelijk en moet de werkgever de schade van Janbetalen. Moraal van dit verhaal: denk niet te snel dat het uw eigenschuld is als u letsel oploopt op het werk!

No cure no pay

29 maart 2011

No cure no pay, wie kent het niet? Vooral in letselschade zaken is dit een bekende kreet. Onderdeel van een no cure no pay  afspraak is, dat als er een schadevergoeding betaald moet worden, de belangenbehartiger een percentage daarvan krijgt, soms wel 25% Helaas weten veel mensen nog steeds niet dat de kosten van een letselschadeadvocaat betaald moeten worden door de aansprakelijke tegenpartij of diens verzekeraar. Als u dus door toedoen van een ander letsel heeft opgelopen, kunt u  gewoon een letselschadeadvocaat inschakelen die uw schade verhaalt op de tegenpartij, terwijl hij zijn kosten ook verhaalt. U  hoeft dus niets af te staan van uw schadevergoeding. Bij een no cure no pay afspraak moet u dat wel en betaalt u dus een deel  van uw schade zelf! Een echte letselschadeadvocaat herkent u aan de verenigingen waarvan hij lid is. De LSA, de verenging van  Letselschade Advocaten, is een vereniging die openstaat voor alle advocaten die gespecialiseerd zijn in letselschade of zich daarin willen specialiseren. De LSA organiseert een zware specialisatieopleiding in samenwerking met de Radboud Universiteit te  Nijmegen. Iemand wordt pas volwaardig LSA-lid als hij deze opleiding met succes heeft afgerond. Daarnaast hebben de  letselschadeadvocaten die alleen optreden voor slachtoffers zich verenigd in de ASP, de vereniging voor Advocaten van  Slachtoffers van Personenschade. Deze advocaten hebben de door de LSA verplichte opleiding met succes afgerond en voldoen daarnaast aan nog zwaardere eisen. Iedere advocaat die zich letselschadeadvocaat noemt, is dat nog niet; alleen bij advocaten die lid zijn van de LSA en ASP weet u zeker dat uw advocaat ook werkelijk specialist is. Voor advies, ook als u al een belangenbehartiger heeft, kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen (tel. 0478-556679 of pelckmans@putt.nl). Zo’n kosteloos adviesgesprek verplicht u tot niets maar maakt vaak wel veel duidelijk!


LAATSTE TWEETS