Nieuwsarchief: civiel recht


Welke persoonsgegevens mag uw werkgever verwerken?

15 mei 2018

Veel bedrijven zijn bezig met de privacywetgeving, die op 25 mei 2018 in werking zal treden. Op basis van deze regeling heeft u meer rechten inzake de verwerking van uw persoonsgegevens. Zo kunt u uw persoonsgegevens inzien, wijzigen, overdragen, wissen etc. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mag een bedrijf, of bijvoorbeeld uw werkgever, uw gegevens ook niet zomaar gebruiken. Er moet een noodzaak zijn, zoals de uitvoering van een overeenkomst, een gerechtvaardigd belang of een wettelijke plicht, maar ook toestemming voor verwerking is een grondslag. Een werkgever verwerkt veel persoonsgegevens van werknemers. Hij beschikt over namen, adressen, telefoonnummers, bankrekeningnummers en e-mailadressen, maar bijvoorbeeld ook over paspoortkopieën, BSN-nummers of wellicht ziekteverzuimdossiers. Veel gegevens mag de werkgever verwerken, omdat u een arbeidsovereenkomst met hem heeft. Op basis van uw arbeidsovereenkomst ontvangt u als werknemer salaris. De werkgever heeft uw bankrekeningnummer nodig om uw loon te betalen. Hij mag ook een personeelsadministratie voeren, omdat hij een gerechtvaardigd belang heeft. De verwerking is dan immers aantoonbaar noodzakelijk voor de verrichting van bedrijfsactiviteiten. Soms heeft de werkgever een wettelijke plicht om uw persoonsgegevens te verwerken. Zo is hij op grond van de wet gehouden om een kopie van uw identiteitsbewijs te hebben en moet hij bepaalde onderdelen van het personeelsdossier enkele jaren bewaren. Kan de werkgever de verwerking van uw persoonsgegevens niet scharen onder de arbeidsovereenkomst, een gerechtvaardigd bedrijfsbelang of een wettelijke plicht, dan zal de werkgever u om toestemming moeten vragen. Een goed voorbeeld is een verjaarsdagskalender in de bedrijfskantine of een smoelenboek op de intranetpagina van het bedrijf. Een foto van de werknemer kan handig zijn, maar het is niet noodzakelijk. Toestemming krijgen van de werknemer is dan vereist. Daar komt nog bij dat een foto bijzondere persoonsgegevens kan bevatten. Zo kan een foto duidelijkheid geven over de etnische of religieuze achtergrond van de werknemer. Bijzondere persoonsgegevens – waaronder ook medische informatie wordt geschaard – mag niet verwerkt worden, tenzij de AVG een uitzonderingsgrond biedt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij arbeids(on)geschiktheid. De bedrijfsarts mag medische gegevens verwerken, maar de werkgever mag deze gegevens vervolgens niet opnemen in uw reguliere arbeidsdossier. Wilt u weten of uw werkgever zich aan de nieuwe privacyregels houdt? Laat u als werknemer tijdig en goed informeren over uw rechten onder de AVG! Vragen? Neem contact op met mr. drs. Bram Dirkx. T 0478-556674 - E dirkx@putt.nl  

Strengere privacyregels!

21 februari 2018

Veel mensen zijn lid van een lokale sportclub, bestellen kleding online en accepteren cookies op internet. In de hiervoor genoemde gevallen verstrekt u persoonsgegevens aan een organisatie, die uw gegevens verwerkt omdat die het nodig heeft en/of wil gebruiken. Zo ontvangt u als lid van de sportclub misschien regelmatig nieuwsbrieven. De secretaris heeft daarvoor uw e-mailadres en naam nodig. Om uw online gekochte aankopen te kunnen bezorgen, heeft het bedrijf uw postadres nodig en beschikt mogelijkerwijs over uw bankrekeningnummer. U heeft uw bestelling immers betaald. In beide gevallen lijkt er een noodzaak voor verwerking van persoonsgegevens, maar dat is het niet. Het bedrijf moet de gegevens hebben om uw pakketje te kunnen versturen, dat is dus noodzakelijk, maar het versturen van nieuwsbrieven is geen noodzaak. In het geval dat het niet noodzakelijk is moet de organisatie u om toestemming vragen. Ongevraagd berichten sturen is niet toegestaan. Het een en ander volgt uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waar elke organisatie vanaf 25 mei 2018 aan gebonden is. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. Of u nu producten bestelt bij een grote onderneming of lid bent van een kleine sportclub, als men uw persoonsgegevens verwerkt dan is de AVG van toepassing. Het wordt nog belangrijker dat organisaties inzichtelijk maken welke gegevens zij van u willen hebben, waarvoor ze die willen gebruiken en wie toegang heeft tot de gegevens. Daarbij geldt dat organisaties niet meer gegevens mogen gebruiken dan noodzakelijk is en louter de gegevens mogen gebruiken voor het doel waarvoor toestemming is verkregen en/of noodzaak bestaat. Zo mag de organisatie een e-mailadres dat wordt gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief niet gebruiken voor het versturen van een felicitatiebericht, tenzij de betrokkene daarvoor toestemming heeft gegeven. U heeft het recht om uw toestemming ook altijd weer in te trekken en het recht om uw gegevens te wijzigen, wissen en over te laten dragen. Bent u het niet eens met de manier waarop een organisatie met uw gegevens omgaat, dan kunt u bezwaar maken of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bedrijven moeten dus flink aan de bak, om te voldoen aan de AVG, maar daardoor worden uw persoonsgegevens wel beter beschermd! Vragen of hulp nodig? Neem contact op met mr. drs. Bram Dirkx via 0478-556674 of dirkx@putt.nl.

Mag je zomaar stoppen met een zakelijke samenwerking?

24 augustus 2016

      Bij sommige contracten met een open eindje zegt de wet hoe je daar van af komt. Nog veel meer samenwerkingsverbanden moeten het zonder dat kader doen. (Hoe) kom je daar dan ooit nog onderuit?   Werken en wonen Mensen en bedrijven werken op allerlei manieren met elkaar samen. Soms kan zo'n relatie uit balans zijn. Een baan en een huis zijn bijvoorbeeld erg belangrijk, maar werknemers en huurders hebben een zwakke onderhandelingspositie. Daarom staan in de wet regels die het einde van arbeids- en huurcontracten heel precies omlijnen.   Afscheid nemen Voor veel andere contracten bestaan geen eigen regels. Natuurlijk bepaalt de wet ook hier wel iets. Als het contract achteraf gezien onterecht ontstond, dan kun je het 'vernietigen'. Als de ander het contract niet (goed) naleeft, kun je het 'ontbinden'. Wat nu als alles prima ging en gaat, maar je gewoon afscheid wilt nemen?   Andere koers Stel je bijvoorbeeld eens voor dat je al dertig jaar met hetzelfde bedrijf zaken doet. Om een nieuwe strategie te laten slagen, moet je van koers wijzigen en oude partners uitzwaaien. Als het contract zelf iets vermeldt over hoe je mag 'opzeggen', dan gelden die afspraken meestal. Vaak staat er helaas niks in over beëindiging zonder echte aanleiding. Zit je dat voor altijd aan elkaar vast?   Extra eisen Nou nee. Het uitgangspunt is namelijk dat je kunt opzeggen, maar daar komt vaak meer bij kijken. Je mag het partnerschap dan alleen zelfstandig stoppen als je: •             daar een goede reden voor hebt; •             aanbiedt om alles af te kopen; en/of •             een fatsoenlijke uitlooptijd gunt.   Drie tips Hoe het einde precies moet verlopen, hangt van verschillende dingen af. Rechters kijken altijd naar het contract, de periode waarin het liep en de situatie bij de breuk. Onthoud daarom dit: •             Zet altijd duidelijk op papier hoe je ooit nog uit elkaar kunt. •             Laat je goed adviseren bij beëindiging van een samenwerking. •             Onderbouw je verhaal in een rechtszaak heel concreet.   Advies Wil je een samenwerking aangaan? Stop je liever na een lange tijd? Of overvalt iemand je juist met een beëindiging? Neem dan gerust eens contact met ons op.

"Gelijk hebben is iets anders dan gelijk krijgen!"

3 augustus 2016

Je hoort het vaak als verwijt aan onze rechters. Een rechtszaak start natuurlijk pas als twee partijen vinden dat ze gelijk hebben. De rechter moet meestal één iemand gelijk geven, dus teleurstelling hoort er eigenlijk altijd bij. Fatsoenlijk bewijs is dan de enige manier om zo'n uitspraak te rechtvaardigen. Gelukkig kan dat op meer manieren dan mensen soms denken.   Waterdicht Activiteiten en afspraken kunnen juridische gevolgen hebben. Het hangt van de situatie af wat daar precies voor nodig is. Wil je aandelen overdragen? Dan heb je een notaris nodig. Wil je een huis kopen? Dan heb je twee handtekeningen nodig. Wil je een contract ontbinden? Dan heb je iets "op schrift" nodig. Wil je een auto verkopen? Dan heb je een mondeling akkoord nodig. Om te weten of een actie of deal juridisch waterdicht is, moet je het hele systeem dus goed in de vingers hebben. Als uiteindelijk in de rechtszaal puntje bij paaltje komt, maakt dat inderdaad het verschil tussen gelijk hebben en krijgen.   Schriftelijk In die ladder van verschillende categorieën valt één ding misschien op: soms verlangt de wet dat iets "op schrift" staat om een resultaat te bereiken. Wie stuurt tegenwoordig nog brieven? Bijna alles gaat via mail of whatsapp. Betekent dit nou dat al die communicatie geen effect heeft? En dat je sommige dingen dus op papier nog eens dunnetjes moet overdoen? Gelukkig gaan rechters daar soepel mee om.   Risico's Het idee achter de eis van zwart-op-wit was ooit dat rechters later konden nagaan wie wat wanneer deed. Inmiddels kan dat op veel meer manieren. Steeds vaker krijgen mensen en bedrijven gelijk op basis van screenshots uit smartphones. Allicht is er een risico dat iemand fotoshopt om te winnen. Toch is dat probleem van alle tijden, want brieven zijn ook te vervalsen. Rechters houden daar rekening mee en vegen documenten na aantoonbaar geknoei gewoon van tafel.   Gratis gesprek Een samenleving die van achterdocht aan elkaar hangt, is geen prettige plek om te leven en werken. Toch is het vaak een kleine moeite om belangrijke momenten even digitaal te realiseren of bevestigen. Partners die elkaar serieus nemen en vertrouwen, durven dat aan en profiteren daar allebei van. Twijfel jij hoe je iets moet gaan aanpakken of wil je weten hoe sterk je nu al staat? Kom dan eens langs bij ons inloopspreekuur op maandag van 12:00 tot 14:00 of op donderdag van 17:00 tot 18:00 uur. Die kennismaking is altijd gratis en vrijblijvend.

Pas op voor ‘loslopend wild’!

6 april 2016

Het is lente! Dat betekent dat de dagen weer langer worden en de zon meer gaat schijnen. Op zo’n mooie lentedag trekken veel mensen er op uit om bijvoorbeeld een heerlijke wandeling te maken door het bos. Zowel jong als oud met of zonder hond.   Hoewel er bijna geen ongelukken gebeuren en iedereen geniet van het mooie weer gaat het helaas ook wel eens mis. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat een voetganger omver wordt gelopen of een fietser per ongeluk van zijn fiets wordt geduwd door een enthousiaste (loslopende) hond waardoor hij letsel oploopt.  Het gevolg is dan meestal dat alle partijen zijn geschrokken. Maar hoe gaat het nu verder? Is er een aansprakelijke partij aan te wijzen en heeft het slachtoffer recht op een vergoeding van zijn schade?   Gelukkig is er in de wet een artikel waarin de aansprakelijkheid voor dieren is geregeld. Zo is bepaald dat de bezitter of eigenaar van een dier aansprakelijk is voor het (onberekenbare) gedrag van het dier. Het dier kan zich namelijk zelfstandig gedragen en dat kan gevaar opleveren voor anderen. Dit (onberekenbare) gedrag wordt ook wel de eigen energie van het dier genoemd. De bezitter of eigenaar hoeft dus helemaal geen schuld te hebben gehad aan het ongeval waarbij het dier letselschade heeft veroorzaakt. Ook in een geval waar u niets aan kan doen, doordat het dier zelfstandig en zonder commando schade heeft veroorzaakt, bent u in beginsel nog steeds aansprakelijk wanneer u bezitter of eigenaar bent van dit dier.   Er is echter een uitzondering waarbij de bezitter van een dier niet aansprakelijk is voor de schade die zijn viervoeter heeft veroorzaakt. Er moet, heel kort gezegd, voor de bezitter sprake zijn van een situatie van noodweer of overmacht waarin de bezitter het dier een commando zou geven die het dier zelfstandig heeft uitgevoerd. In dat geval is de bezitter of eigenaar niet of niet volledig aansprakelijk voor de aangerichte schade. Denk hierbij aan een waakhond die de inbreker aanvalt.   Kortom, er moet een bezitter of eigenaar van het dier zijn en de schade moet door het dier zelf zijn veroorzaakt voordat een slachtoffer de bezitter of eigenaar aansprakelijk kan stellen.   Heeft u ook letselschade opgelopen dat veroorzaakt is door een dier en vraagt u zich af of u recht heeft op een schadevergoeding? Neem dan contact met ons kantoor op voor een vrijblijvend en kosteloos eerste advies gesprek.

Wat kan ik doen als ik het slachtoffer ben geworden van een geweldsmisdrijf?

15 maart 2016

Stelt u zich eens voor dat u na een gezellige avond stappen zonder enige aanleiding in elkaar geslagen wordt. U moet met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht en u kunt een aantal weken niet werken terwijl u zelfstandig ondernemer bent. Na een paar dagen ontvangt u de rekening van uw zorgverzekering. Uw eigen risico is opgebruikt in verband met de ambulancerit. U heeft echter geen inkomen, want door de mishandeling kunt u nog niet werken. U vraagt zich terecht af hoe u uw schade op de dader kunt verhalen en welke schade voor vergoeding in aanmerking komt.   U kunt de door u geleden schade op drie verschillende manieren verhalen.   1.         U kunt zich voegen in de strafprocedure. Wanneer een strafrechter bepaalt dat de verdachte schuldig is, kan deze rechter ook bepalen dat u een schadevergoeding dient te ontvangen.   2.         U kunt een beroep doen op het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft aan slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek letsel een financiële tegemoetkoming, en erkent daarmee het onrecht dat hen is aangedaan.   3.         U kunt de verdachte persoonlijk aansprakelijk stellen voor de door u geleden schade. Eventueel kunt u een civiele procedure bij de rechtbank starten als deze persoon u niet wil of kan betalen.   Bij de geleden schade moet u bijvoorbeeld denken aan medische kosten die u heeft gemaakt  in verband met de mishandeling. Het is ook mogelijk dat u door de mishandeling (tijdelijk) uitvalt op uw werk. Het verlies aan arbeidsvermogen wordt als schade gezien. Ook eventuele hulp in de huishouding en gemaakte reiskosten in verband met de mishandeling vallen onder deze noemer. Daarnaast heeft u, als slachtoffer van een geweldsmisdrijf, vaak recht op een smartengeldvergoeding. Dit is een vergoeding voor pijn en gederfde levensvreugde. In Nederland is de smartengeldvergoeding in vergelijking met andere landen slechts een pleister op de, door u opgelopen, wonden.   Van der Putt advocaten wil u graag assisteren bij het verhalen van uw schade. Mocht u vragen hebben over dit artikel, dan kunt u gebruik maken van onze gratis spreekuren.

Een peperduur contract terugdraaien? Soms lukt het!

24 februari 2016

Mensen krijgen soms spijt van hun aankopen. Webshops nemen spullen binnen twee weken nog terug. In stenen winkels lukt ruilen met het bonnetje meestal ook wel even. Is een contract in andere situaties altijd definitief?   Behoorlijk bont De wet maakt het mogelijk om een contract (zoals dat heet) te "vernietigen". Dat klinkt best stoer, maar mislukt heel vaak. Er is terecht nogal wat voor nodig om een afspraak achteraf onderuit te halen. Dan moet die ander het behoorlijk bont maken. Half januari deed een rechter uitspraak in zo'n bijzondere zaak.   Meervoudig gehandicapt Het ging om een man met het syndroom van Sturge-Weber. Dit is aangeboren en zeldzaam. In Nederland hebben maar ongeveer honderd mensen deze aandoening. Ongewone bloedvatontwikkeling leidt daarbij tot zichtbare en onzichtbare kenmerken. Naast een wijnvlek heeft de man visuele, motorische en cognitieve beperkingen. Volgens diverse rapporten is hij meervoudig gehandicapt en vertoont hij infantiele trekken.   Astronomisch bedrag Een fascinatie voor het heelal slokt al zijn vrije tijd op. Tussen 2006 en 2010 koopt de man daarom allerlei professionele apparatuur, zoals astronomische computers en een heuse sterrenwacht. Hij wil volgens eigen zeggen alleen "het beste van het beste". De man betaalt in al die jaren contant, via pin en per bank in totaal ruim € 235.000 aan één winkel.   Speciaal verhaal In 2013 krijgt hij eindelijk een bewindvoerder. Die probeert alle contracten terug te draaien. Daarvoor is "misbruik van omstandigheden" nodig. In de praktijk slaagt zo'n poging zelden. Toch vindt de rechter dit verhaal zo speciaal, dat de vernietiging hier wel werkt.   Rode vlaggen De winkel was het enige adresje voor de man. Zo ontstond langzaam een vertrouwensband. Zijn tuin was intussen te klein voor een observatorium. De apparatuur heeft voor hobbyisten sowieso weinig nut en overlapt elkaar ook nog eens. Al met al ging de winkel puur voor eigen gewin, terwijl er heel wat rode vlaggen wapperden.   Gratis advies Het zal duidelijk zijn dat dit de uitzondering is die de regel bevestigt. Toch is het de moeite waard om elke situatie op zichzelf te bekijken. Loop dus gerust eens binnen bij ons spreekuur, elke maandag van 12:00 tot 14:00 en elke donderdag van 17:00 tot 18:00 uur.

Hoor wat flopt daar kind'ren

4 december 2015

Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe. Maar wat als de goedheiligman zelf - zoals de wet dat noemt - tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenissen? Dan staat die hulpsint plots voor de kantonrechter in Groningen.   Onprofessioneel Wat speelt er? Een evenementenbureau organiseert voor vijf bedrijven het sinterklaasfeest en huurt daarvoor een hulpsint en wat pieten in. De bedrijven zijn unaniem ontevreden en hebben diverse klachten. Zo noemt de hoofdpiet enkele kinderen 'sexy meisjes' en schuift zijn collega een juten zak over het hoofd van een vader. Verder moedigt de hulpsint kinderen aan om strooigoed zo hard mogelijk richting het publiek te gooien. Ook weigert hij een huilend meisje te troosten. Bovendien mist zijn afgeraffelde verhaal een duidelijke spanningsboog. Tot slot negeert hij achter de schermen alle medewerkers die als piet zijn uitgedost. De optredens zijn kortom 'onprofessioneel en pedagogisch onverantwoord'.   Artistieke vrijheid Naar aanleiding van al deze misstanden laat het evenementenbureau de factuur van het verhuurbedrijf onbetaald. Het verhuurbedrijf stapt naar de kantonrechter om betaling af te dwingen. Deze overweegt allereerst dat hulpsinterklazen en pieten een ruime artistieke vrijheid hebben, zolang zij maar als redelijk bekwame acteurs herkenbare figuren neerzetten. Binnen de grenzen van de goede zeden, de maatschappelijke zorgvuldigheid en het contract kunnen zij aan hun rol een eigen invulling geven. Persoonlijke voorkeuren voor Bram van der Vlugt of de vader van Toon Hermans zijn een kwestie van smaak, en daarover valt ook in de rechtszaal niet te twisten.   Gezag ondermijnen De rechter vindt uiteindelijk dat deze artiesten geen grens overschrijden. In hun hoedanigheid mogen zij kinderen soms best aansporen om gezagsondermijnende dingen te doen. Dat hoort er zelfs wel een beetje bij. De strooiles en het zakincident zijn dan misschien geen culturele hoogtepunten, maar voor wanprestatie is echt meer nodig. Pas als het contract iets verbiedt of er reëel gevaar ontstaat, kan het evenementenbureau juridische actie ondernemen. Dat is hier blijkbaar niet zo, daarom veroordeelt de rechter het bureau tot betaling. Sinterklaasje loopt dus binnen met zijn knecht.

Wat als mijn klanten minder betalen dan er open staat?

25 september 2015

  Uw klanten zullen hun schulden vaak in fases aflossen. Welke nota valt weg als een klant met meer openstaande facturen maar een deel betaalt? De wet geeft hier de volgorde aan: De aangewezen schuld De opeisbare schuld De meest bezwarende schuld De oudste schuld Alle schulden evenredig   Meer facturen De klant mag dus zelf aanwijzen welke schuld het eerst verdwijnt. Doet hij dat niet, dan is de vraag welke factuur al voorbij de uiterste betaaldag is. Is dat er maar één, dan gaat het geld daarheen. Zijn dat er meer, dan is de vraag welke schuld het zwaarst op de klant drukt. Is dat er maar één, dan gaat het geld daarheen. Zijn dat er meer, dan is de vraag welke factuur al het langst openstaat. Is dat er maar één, dan gaat het geld daarheen. Zijn dat er meer, dan wordt het geld naar rato van de factuurbedragen uitgesmeerd.   Eén factuur Soms is er juist maar één factuur, waar wel al rente en kosten bovenop liggen. Als de klant minder betaalt dan dit totaalbedrag, wijst de wet weer de weg: Incassokosten Vervallen rente Factuurbedrag Lopende rente   Deelbetaling Betaalt de klant een bedrag dat de eerste twee posten helemaal afdekt en de derde maar een beetje, dan mag u die betaling voor wat de hoofdsom betreft weigeren. Klanten mogen hun schuld namelijk alleen met uw toestemming in stukjes voldoen. Hier heeft de klant trouwens geen keus: als hij vraagt om eerst de hoofdsom uit te wissen (zodat geen rente meer aanwast), kunt u dit afwijzen.   Handige keuzes Het eerste systeem beschermt de klant. Als u steeds de jongste schuld wegstreept, groeien oude facturen uit tot gigantische bedragen. Het tweede systeem werkt andersom. Zo kunt u de druk op de ketel houden. Toch kan het ook anders. In uw algemene voorwaarden mag namelijk een zogenaamd imputatiebeding staan. "Imputeren" betekent toerekenen – toerekenen van een betaling op een schuld dus. Wij helpen u graag om hierin handige keuzes te maken. Dat kan een hoop geld schelen.

“See you in court!” of misschien ergens anders?

28 augustus 2015

Waarom ontstaat een juridisch conflict? Dat lijkt simpel. Twee onverzoenbare belangen staan haaks op elkaar, dus de rechter moet die knoop maar doorhakken. Toch?   Oorzaken van conflicten Nou nee. Uit onderzoek blijkt dat die oorzaak meestal ergens anders ligt. Dit is namelijk de ‘Top 5’: Miscommunicatie Gebrek aan respect Botsende ego’s Tijdgebrek en ongeduld Eigen onzekerheid Als de bron van een probleem in de onderlinge relatie ligt, verdient de eerste diagnose door de advocaat een open blik. Dan blijkt vaak veel meer mogelijk.   Mediation Een goede mediator brengt beide partijen ‘van standpunten naar belangen’. Soms is zo samen een gulden middenweg te bedenken, die een daadwerkelijke win-winsituatie creëert. Dat lukt natuurlijk alleen als iedereen daar vrijwillig en constructief aan meewerkt. Is dat moment al voorbij, dan moet een buitenstaander zelf beslissen. Maar wie?   Bindend advies De bekendste bindend adviseur van Nederland is rijdende rechter mr. Frank Visser. Bij zo’n bindend advies tekenen beide partijen vooraf een contract, waarin zij zich neerleggen bij de uitspraak (waarmee ze het dus inderdaad “zullen moeten doen”). Het voordeel hiervan is dat dit best snel gaat en relatief goedkoop is. Er is echter één groot nadeel: als de verliezer alles aan zijn laars lapt, is alsnog een gang naar de rechter nodig.   Arbitrage In sommige branches is het heel normaal om juridische geschillen meteen voor te leggen aan arbiters. Het pluspunt is dat die mensen de bedrijfstak beter kennen dan rechters van de overheid. Zo zitten in de Raad van Arbitrage voor de Bouw juristen en bouwkundigen. Bovendien blijft het proces dan geheim, terwijl normale zittingen en vonnissen openbaar zijn. Wel kost arbitrage vaak veel tijd en geld.   Rechtspraak Soms is een procedure bij de rechter uiteindelijk gewoon de beste keuze. Het vertrouwen van burgers en bedrijven in onze rechtspraak is terecht erg groot. De ervaring leert wel dat het recht bij ál deze processen een prima kader biedt. Wetten zijn meestal de enige echt neutrale maatstaven, die dus iedereen kan accepteren. Daarom is de toegevoegde waarde van een advocaat bij elk alternatief groot. Bel of mail gerust om dat eens te bespreken.

Mag je zomaar stoppen met een zakelijke samenwerking?

16 juni 2015

Bij sommige contracten met een open eindje zegt de wet hoe je daar van af komt. Nog veel meer samenwerkingsverbanden moeten het zonder dat kader doen. (Hoe) kom je daar dan ooit nog onderuit?   Werken en wonen Mensen en bedrijven werken op allerlei manieren met elkaar samen. Soms kan zo'n relatie uit balans zijn. Een baan en een huis zijn bijvoorbeeld erg belangrijk, maar werknemers en huurders hebben een zwakke onderhandelingspositie. Daarom staan in de wet regels die het einde van arbeids- en huurcontracten omlijnen.   Afscheid nemen Voor veel andere contracten bestaan geen eigen regels. Natuurlijk bepaalt de wet ook hier wel iets. Als het contract achteraf gezien onterecht ontstond, dan kun je het 'vernietigen'. Als de ander het contract niet (goed) naleeft, kun je het 'ontbinden'. Wat nu als alles prima ging en gaat, maar je gewoon afscheid wilt nemen?   Andere koers Stel eens dat je al dertig jaar met hetzelfde bedrijf zaken doet. Om een nieuwe strategie te laten slagen, moet je van koers wijzigen en oude partners uitzwaaien. Als het contract zelf iets vermeldt over hoe je mag 'opzeggen', dan gelden die afspraken meestal. Vaak staat er helaas niks in over beëindiging zonder echte aanleiding. Zit je dat voor altijd aan elkaar vast?   Extra eisen Nou nee. Het uitgangspunt is namelijk dat je kunt opzeggen, maar daar komt vaak meer bij kijken. Je mag het partnerschap dan alleen zelfstandig stoppen als je: •             daar een goede reden voor hebt; •             aanbiedt om alles af te kopen; en/of •             een fatsoenlijke uitlooptijd gunt.   Drie tips Hoe het einde precies moet verlopen, hangt van verschillende dingen af. Rechters kijken altijd naar het contract, de periode waarin het liep en de situatie bij de breuk. Onthoud daarom dit: •             Zet altijd duidelijk op papier hoe je ooit nog uit elkaar kunt. •             Laat je goed adviseren bij beëindiging van een samenwerking. •             Onderbouw je verhaal in een rechtszaak heel concreet.   Advies Wil je een samenwerking aangaan? Stop je liever na een lange tijd? Of overvalt iemand je juist met een beëindiging? Neem dan gerust contact met ons op.

Kerstbomen in de rechtszaal

24 december 2014

Sint stoomt weg, het haardvuur knappert en de ballen blinken. Voor veel mensen is het elk jaar weer een klein feestje op zich: de kerstboom versieren. Die klus markeert het begin van een fijne tijd. Maar ook ondernemers kunnen er wat van. Kerstbomen van bv's optuigen, welteverstaan.  En dat loopt lang niet altijd even feestelijk af.   Rechtszaak Een rechtszaak laat dat goed zien. Venturix is een concern met allerlei vennootschappen. Buffel Outdoor is één los bv'tje. Ze bieden samen outdoor-activiteiten aan in de Ardennen. Venturix schiet links en rechts wat dingen voor en factureert die door aan Buffel. Sommige bedragen blijven onbetaald. Uiteindelijk start Venturix Nederland alleen een gewone procedure en samen met Venturix België alvast een kort geding.   Kerstboom De rechter in dat kort geding moet nagaan of de claim van Venturix zó zeker is, dat de rechter in de normale zaak die later waarschijnlijk wel zal toewijzen. Als dat inderdaad zo is, dan moet Buffel nu al meteen betalen. Daar gaat het mis. De rechter is genadeloos. Het is voor hem 'volstrekt onduidelijk welke van de vele vennootschappen uit de kerstboom van Venturix Holding iets te vorderen heeft van Buffel'.   Creativiteit Blijkbaar snapt Venturix het zelf ook niet meer. Was het nou Nederland, België of zelfs Midden - een derde loot aan de stam? Misschien is het fiscaal allemaal heel slim, maar juridisch schiet Venturix zichzelf met al die creativiteit dus wel in de voet. Op zitting zegt Venturix nog dat zij binnen haar concern best wil schuiven met de aanspraken op Buffel, tot de realiteit aansluit bij de procedure. De rechter noemt dat 'een moedige poging om het tij te keren', maar vindt het uiteindelijk toch onmogelijk. Venturix verliest.   Gratis advies De rechter plaatst zijn vonnis op internet en zet daar een korte samenvatting bij: 'Consequenties blijven voor vennootschappelijke kerstbomen die inconsequent factureren aan klanten.' Geniet dus rustig van uw boom thuis, maar laat uw bedrijfsstructuur altijd controleren door een advocaat. Neem gerust eens contact met ons op voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Wanneer moet een verkoopmakelaar ook werken voor de koper?

24 oktober 2014

  Notaris De notaris moet bij het transport van een huis altijd alles goed controleren. Hoeveel hypotheken liggen er eigenlijk op? En heeft een schuldeiser van de verkoper misschien nog beslag gelegd? De notaris staat namelijk ‘boven de partijen’ en moet de overdracht tot in de puntjes verzorgen. Maar hoe zit dat nou met een verkoopmakelaar? Toch wel wat anders, zo blijkt uit een recente uitspraak.   Koopcontract Als een huis van eigenaar wisselt, gebeuren achtereenvolgens twee dingen: eerst sluiten de partijen samen een koopcontract, daarna stappen zij naar de notaris. Pas in die tweede fase kijkt de notaris dus mee. Daarvoor is meestal maar één professional bij de deal betrokken: een makelaar. Die werkt normaal gesproken alleen voor de verkoper. Natuurlijk kan de koper zelf ook een (aankoop)makelaar in de arm nemen, maar vaak doet hij het gewoon op eigen houtje. Dat kan wel problemen opleveren. Zo ook in deze zaak.   Rechtszaak De kopers kopen een stuk bouwgrond op Curaçao via een verkoopmakelaar. Ze betalen vooraf al een flink deel van de koopsom, zodat de aannemer meteen aan de slag kan. De eigenaar levert het perceel helaas nooit en gaat even later zelfs failliet. Als achteraf blijkt dat bij de verkoop al een hypotheek én een beslag op de het stuk lagen, slepen de kopers het makelaarskantoor voor de rechter.   Uitspraak Zij vinden namelijk dat de makelaar maar even had moeten checken hoe de grond er precies voor stond toen hij die te koop aanbood. Ze waren zelf immers leken en de makelaar is juist deskundig, dus die moet hen toch echt beschermen tegen dit soort dingen. Maar is dat wel per se zo? Nee, zegt de rechter. Tenminste, niet altijd. Soms moet de makelaar van de verkoper echter wél de belangen van de koper meewegen.   Situaties In het algemeen kan dat in vier gevallen zo zijn: De kopers vragen aan de verkoopmakelaar of er een hypotheek of beslag ligt op het huis. De verkoopmakelaar zegt tegen de kopers dat er geen hypotheek of beslag ligt op het huis. De verkoopmakelaar weet dat er een hypotheek of beslag ligt op het huis. De verkoopmakelaar moet twijfelen over de vraag of er een hypotheek of beslag ligt op het huis.   Gratis advies Ook hier hangt alles dus uiteindelijk weer af van de specifieke situatie. Ja, normaal gesproken werkt een verkoopmakelaar alleen voor de verkoper. Maar nee, dat betekent niet dat een claim tegen die makelaar door de koper altijd kansloos is. Zeker als de verkoper zelf failliet gaat en daar dus niks te halen valt, is het zinvol om te kijken of zijn makelaar wellicht meer moest doen dan hij deed. Wilt u misschien zo'n vordering instellen of confronteert iemand anders u daar juist mee? Neem dan gerust eens contact met ons op voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Zo bent u wanbetalers te slim af

27 augustus 2014

Mensen denken soms dat afspraken juridisch pas gelden als deze zwart-op-wit staan. Nee hoor, een overeenkomst ontstaat al als iemand een aanbod aanvaardt. Meestal maakt het helemaal niet uit hoe dat gebeurt. Wat krabbels op een bierviltje (of bijvoorbeeld WhatsApp-berichten) zijn net zo 'hard' als een notariële akte met een gouden rand en een sierlint. Natuurlijk overtuigt een officieel document de rechter vaak makkelijker, maar in principe kan een mondeling akkoord net zo goed tot een positief vonnis leiden. Bescherming Hier en daar eist de wet trouwens wel iets meer. De koop van een huis is bijvoorbeeld pas rond als beide partijen het contract tekenen. Ook een concurrentiebeding telt alleen als dit schriftelijk vastligt. Bijna altijd probeert de wetgever een zwakke partij te beschermen: consumenten, werknemers, huurders. De grote speler mag dan alleen iets doen als dat met zoveel woorden in het contract staat. Rechtszaak Zo af en toe verzint de rechter zo'n strenge regel zelf. Pas nog. Een opslagbedrijf schakelt een mediabureau in om een nieuwe website te maken. Het opslagbedrijf levert teksten en foto's, kiest een standaardthema en geeft nog wat andere instructies. Toch blijft het auteursrecht bij het mediabureau, omdat dit nog genoeg eigen creatieve dingen doet. Als alles af is, gaat de website online. Daarmee geeft het mediabureau eigenlijk een soort licentie: het opslagbedrijf is geen eigenaar van de website, maar mag die wel gaan gebruiken. Het opslagbedrijf betaalt vervolgens een beetje, maar is het oneens met de tweede factuur. Uiteindelijk stapt het mediabureau naar de rechter. Dreigement Het mediabureau wil dat het opslagbedrijf de website weer uit de lucht haalt. De licentie verviel namelijk toen de factuur onbetaald bleef. Dat is natuurlijk een handig dreigement: betaal of de site gaat op zwart! Maar dit mag volgens de rechter alleen als dat ook echt zo in het contract staat. Anders is de licentie gewoon onvoorwaardelijk. Dat staat nergens in de wet, maar de rechter vindt het net zoiets als een 'eigendomsvoorbehoud'. Een toeleverancier blijft ook eigenaar van zijn product totdat de afnemer de laatste cent betaalt - áls hij dat netjes in zijn algemene voorwaarden zet. Voor een websitebouwer moet dan maar ongeveer hetzelfde gelden. Gratis advies Wat is hier nu precies de les? Hoop op het beste, maar ga uit van het slechtste. Bedenk wat er allemaal mis kan gaan en spreek af wie dan wat mag. Er zijn allerlei constructies te bedenken. Uit deze zaak blijkt maar weer dat het verstandig is om alles vooraf goed op papier te zetten. Wij kunnen daar bij helpen. Vraag ons gerust eens om een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Mijn klanten betalen niet of laat. Wat nu?

17 juni 2014

In crisistijd is het voor veel bedrijven vaak lastig om openstaande facturen te incasseren. Nogal wat consumenten laten de betalingstermijn verstrijken - soms per ongeluk, soms omdat het geld even op is. Wat kunt u als ondernemer dan het beste doen? En kunt u die extra kosten eigenlijk meteen helemaal doorbelasten? Om maar met dat laatste te beginnen: nee, dat kan niet. De overheid wil voorkomen dat bedrijven hun consumenten overvallen met incassokosten bovenop het factuurbedrag. Daarom moet u eerst de betalingstermijn op de factuur afwachten en daarna een zogenaamde 'veertiendagenbrief' sturen. In die brief gunt u de klant nog eens twee weken om de kale factuurprijs te betalen. Veertiendagenbrief Wat nu als betaling ook na die brief uitblijft? Mag u de consument dan meteen dagvaarden én bij de rechter ook vergoeding van incassokosten vragen? Ja, zegt de hoogste rechter nu. De veertiendagenbrief is zelf nu eenmaal gewoon een incassohandeling. Daarna is geen tweede aanmaning meer nodig om incassokosten te mogen claimen. Sommige rechters eisten dat wel en wezen vergoeding dus af als het bij één betalingsherinnering bleef. Dat is nu dus verleden tijd. Incassokosten Dat is natuurlijk pas de helft van het verhaal. Want wát kunt u dan precies van de klant vragen? Zijn dat echt alle kosten die u moest maken om het geld buiten de rechter om te innen? En kan die klant bijvoorbeeld zeggen dat het u eigenlijk bijna niks heeft gekost? De overheid voorzag dit soort discussies en bedacht daarom een tabel. Daarin staat wat u als ondernemer maximaal van de klant kunt krijgen. De ondergrens ligt op dit moment bij € 40,- en de bovengrens op maar liefst € 6.775,-. Die vergoeding hangt alleen af van het originele factuurbedrag, niet van uw eigen inspanningen bij herinnering en aanmaning. Een tweede brief levert dus geen extra geld op. Advies Sinds vorige week is dus duidelijk dat één aanmaning genoeg is om vergoeding van incassokosten te mogen claimen. Het is wel belangrijk dat die ene brief precies voldoet aan de eisen die de wet stelt. Anders bestaat namelijk het risico dat de rechter achteraf die vergoeding toch afwijst. Betalen uw klanten slechter dan u zou willen? Neem dan gerust eens contact met ons op. Als u vroeg genoeg juridisch advies inwint, haalt u uit het incassotraject wat er in zit - tijdswinst én kostencompensatie.

Kleine lettertjes, grote kansen

22 mei 2014

Iedereen kent ze wel, de 'kleine lettertjes'. Vijf dubbelzijdig geprinte A4'tjes of een snel vinkje online, één ding is zeker: niemand leest ze. Maar als het misloopt, zijn algemene voorwaarden plots heel belangrijk. Hier liggen dus grote kansen. Wilt u ze strategisch inzetten of juist van tafel krijgen? Lees dan de onderstaande lettertjes wél. Aanhechten of verwijzen? Wie zich later op algemene voorwaarden wil kunnen beroepen, moet deze eerst fatsoenlijk 'ter hand stellen'. Dit houdt in dat diegene vóór of bij het sluiten van het contract een exemplaar moet overhandigen. Bij papieren contracten is een verwijzing naar internet of de Kamer van Koophandel écht onvoldoende. Altijd aanhechten dus! Alleen als alles digitaal gaat, volstaat een link naar een website. Als de bezoeker daar nog zelf moet speuren of opslaan omslachtig is, kan dat ingrijpende gevolgen hebben. Soms maken rechters een uitzondering, maar het is onverstandig om daarop te gokken. Lezen en begrijpen Ooit verstopte een bedrijf een telefoonnummer diep in haar algemene voorwaarden. De eerste beller kreeg een slagroomtaart. Dat duurde máánden. Toch betekent dit niet dat algemene voorwaarden daarom ongeldig zijn. De wet bepaalt namelijk dat zij ook binden als duidelijk is dat de klant ze nooit las. Wie er eens goed voor gaat zitten, treft soms erg vage teksten aan. Het bedrijf mag natuurlijk zelf niet van die onduidelijkheid profiteren. Daarom zegt de wet dat bij twijfel de gunstigste betekenis voor de consument telt. Ook hier is goed advies dus onmisbaar. Oneerlijk Maar zelfs als ze keurig zijn geformuleerd én afgegeven, blijven algemene voorwaarden niet per se overeind. Sommige dingen mogen daar namelijk simpelweg niet in staan. Grote bedrijven kunnen consumenten anders allerlei wurgcontracten opdringen. Wat nu als de terhandstelling onjuist was of de inhoud oneerlijk? Dan verdwijnt zo'n beding soms uit het contract. Een grote kans of een groot risico, afhankelijk van uw positie. Gratis advies Twijfelt u na het lezen van dit stukje over uw eigen voorwaarden? Wilt u graag nieuwe voorwaarden die de kansen voor uw bedrijf optimaal benutten? Of denkt u dat de voorwaarden waarop een ander zich beroept misschien ontoelaatbaar zijn? Neem dan gerust eens contact met ons op voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Evenwichtskunst in het huurrecht

21 februari 2014

Partijen hebben veel vrijheid om hun contract vorm te geven zoals zij willen. Meestal zal tijdens de onderhandelingen vanzelf een evenwicht ontstaan. Bij het ondertekenen van de overeenkomst is de onderlinge verhouding dan mooi in balans. Soms staan echter partijen tegenover elkaar die niet evenveel gewicht in de strijd kunnen gooien. Denk bijvoorbeeld aan de sollicitant die met tientallen kandidaten moet concurreren om een plek bij een groot bedrijf. De uitverkorene zal vaak tekenen wat de werkgever hem onder de neus schuift. Weinig mensen willen werkloosheid riskeren om een zinnetje uit hun arbeidscontract te praten. Als de baan eenmaal binnen is, verdient die positie natuurlijk bescherming. Het ontslagrecht perkt de contractsvrijheid daarom flink in. Ook op andere terreinen van het maatschappelijke leven figureren zwakke partijen met grote belangen. Zo realiseren huurders hun recht op onderdak door te contracteren met verhuurders, die daarbij eigenaar blijven van de betreffende ruimte. De wet biedt ook hier bescherming, met name door de eenzijdige beëindiging door een verhuurder aan banden te leggen. Twee regimes bestaan naast elkaar: woonruimte en bedrijfsruimte. In beide gevallen moet de verhuurder naar de rechter stappen om zijn huurder op straat te zetten. Wel hanteert de rechter verschillende maatstaven. De verhuurder mag het contract in beide gevallen opzeggen als hij het pand dringend nodig heeft voor eigen gebruik. Hij is en blijft tenslotte eigenaar. Een ingrijpende renovatie valt hier ook onder. Gaandeweg kunnen de exploitatiekosten immers uitstijgen boven de huuropbrengst. Voortzetting van de huur is dan onrendabel. Voor ontruiming van woonruimte is dat echter niet genoeg. Daar eist de rechter namelijk een structurele wanverhouding, die het onredelijk maakt om van de verhuurder te verlangen dat hij de rit uitzit. Dat is een strenge toets, die nogal eens in het voordeel van de huurder uitpakt. Aangezien de huurder anders zijn onderdak zou verliezen, is die afweging ook wel logisch. De vraag is of een middenstander die een winkelpand huurt net zo veel bescherming verdient. In die context spelen namelijk andere overwegingen. De rechter moet daar twee bedrijfseconomische belangen tegen elkaar afzetten, in plaats van een financieel motief en een eerste levensbehoefte. Daarom bepaalde de Hoge Raad onlangs dat hier een afwijkend criterium geldt: een verhuurder van bedrijfsruimte mag het contract al beëindigen bij een exploitatie die de kosten niet dekt. Vanuit het vertrekpunt dat hierboven staat, is ook die beslissing wel begrijpelijk. Het recht wil slechts het verstoorde evenwicht herstellen, niet sommige groepen ten opzichte van de rest bevoordelen.

Webwinkelwetswijzigingen

12 februari 2014

Wie wel eens door een winkelstraat loopt, zal het droevige beeld vast herkennen: gesloten rolluiken, dichtgetimmerde deuren en talloze 'te huur'-bordjes. Leegstand in de middenstand. Tegelijkertijd schieten webshops als paddenstoelen uit de grond. Vanuit Brussel komt nu nieuwe wetgeving die de consument op internet nog beter beschermt. Vanaf half juni verandert de wet namelijk op diverse punten. Twee momenten staan hier centraal: het bezorgen en het terugsturen. Veel mensen zijn niet thuis als de postbode een pakket wil afgeven. Vaak belt de bezorger dan maar bij de buren aan. Dat werkt meestal prima, maar wat nu als er iets misgaat? De wet trekt straks een scherpe grens: het risico van schade of verlies verspringt pas naar de consument als die zijn pakje een deur verder oppikt. Dat ligt natuurlijk anders als deze zijn buurman of kantoor zelf bestempelt tot bezorgadres. In dat geval komen problemen voor eigen rekening zodra de aangewezen ontvanger de bestelling aanneemt. Tussen de webshop en de consument valt de postbode trouwens weg. Kiest de consument buiten de webshop om een bezorgdienst, dan vallen fouten van dit bedrijf in zijn portemonnee. Neemt de webshop juist een vervoerder in de arm of klikt de consument op een naam uit een lijstje, dan rust het risico tot aan de (bovenstaande) aflevering bij de webshop. Wat nu als het product veilig aankomt, maar de consument toch spijt heeft? Bij een 'echte' winkel mag de koper zijn spullen dikwijls nog een poosje inruilen. Dit is dan wel een gunst van de winkelier. De wet verplicht hem dat namelijk niet. Daarom kan hij hier voorwaarden aan verbinden: binnen acht dagen, met het bonnetje, voor een tegoedbon. Webshops hebben die vrijheid niet. Momenteel mag iedere consument een internetkoop al binnen zeven dagen (zonder opgaaf van reden) terugdraaien. De nieuwe wet verdubbelt die termijn tot veertien dagen. Daarnaast moet de webshop hiervoor binnenkort een simpel formulier aanbieden. Na ontbinding krijgt de consument alle kosten terug, behalve de retourprijs. De webshop mag beschadigde producten bovendien niet langer zomaar weigeren, maar zal dan bijvoorbeeld wel iets minder geld hoeven terugstorten. Is de website over dit alles niet duidelijk genoeg? Dan loopt de bedenktijd op tot maximaal een jaar en moet de webshop alle verborgen kosten zelf dragen. Vanzelfsprekend gelden deze nieuwe regels niet voor klantspecifieke, bederfelijke en hygiënische producten. Een maatpak, fruitmand of onderbroek terugsturen is dus ook onder de nieuwe wet onmogelijk. Voor aankopen vanaf 13 juni 2014 wijzigt er op andere vlakken echter nogal wat. Runt u een webshop of bestelt u regelmatig via internet? Dan raakt deze nieuwe wetgeving u ook!

Hoor wat flopt daar kind'ren

29 november 2013

Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe. Maar wat als de goedheiligman zelf - zoals de wet dat noemt - tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenissen? Dan staat Sint plots voor de kantonrechter in Groningen. Wat speelt er? Een evenementenbureau organiseert voor vijf bedrijven het sinterklaasfeest en huurt daarvoor een hulpsint en wat pieten in. De bedrijven zijn unaniem ontevreden en hebben diverse klachten. Zo noemt de hoofdpiet enkele kinderen 'sexy meisjes' en schuift zijn collega een juten zak over het hoofd van een vader. Verder moedigt de sint kinderen aan om strooigoed zo hard mogelijk richting het publiek te gooien. Ook weigert hij een huilend meisje te troosten. Bovendien mist zijn afgeraffelde verhaal een duidelijke spanningsboog. Tot slot negeert hij achter de schermen alle medewerkers die als piet zijn uitgedost. De optredens zijn kortom 'onprofessioneel en pedagogisch onverantwoord'. Naar aanleiding van al deze misstanden laat het evenementenbureau de factuur van het verhuurbedrijf onbetaald. Het verhuurbedrijf stapt naar de kantonrechter om betaling af te dwingen. Deze overweegt allereerst dat hulpsinterklazen en pieten een ruime artistieke vrijheid hebben, zolang zij maar als redelijk bekwame acteurs herkenbare figuren neerzetten. Binnen de grenzen van de goede zeden, de maatschappelijke zorgvuldigheid en het contract kunnen zij aan hun rol een eigen invulling geven. Persoonlijke voorkeuren voor Bram van der Vlugt of de vader van Toon Hermans zijn een kwestie van smaak, en daarover valt ook in de rechtszaal niet te twisten. De rechter vindt uiteindelijk dat deze artiesten geen grens overschrijden. In hun hoedanigheid mogen zij kinderen soms best aansporen om gezagsondermijnende dingen te doen. Dat hoort er zelfs wel een beetje bij. De strooiles en het zakindicent zijn dan misschien geen culturele hoogtepunten, maar voor wanprestatie is echt meer nodig. Pas als het contract iets verbiedt of er reëel gevaar ontstaat, kan het evenementenbureau juridische actie ondernemen. Dat is hier blijkbaar niet zo, daarom wijst de kantonrechter de vordering toe. Sinterklaasje loopt dus binnen met zijn knecht. mr. Niek (N.P.J.) van de Pasch, juridisch medewerker

Verwijdering, verwoesting en de persoonlijkheid van de auteur

19 november 2013

Niet alleen schrijvers hebben auteursrecht. Iedereen die een 'werk van letterkunde, wetenschap of kunst' maakt, krijgt op twee voorwaarden een exclusief recht om dit te onthullen en te kopiëren. Kort gezegd moet het werk i) een eigen karakter hebben en ii) het resultaat zijn van creatieve keuzes. Bijna alles geniet dan bescherming: parfumgeuren, fietsbandprofielen, Bavariajurkjes, noem maar op. Anders dan bij octrooien en merken is bovendien geen deponering of iets dergelijks nodig. Auteursrecht ontstaat door creatie, niet door registratie. Soms ligt het auteursrecht van meet af aan bij iemand anders dan de maker, bijvoorbeeld bij zijn werkgever of bij het creatieve brein 'achter de schermen'. Een gewone opdrachtgever heeft daarentegen alleen het auteursrecht als de opdrachtnemer dit contractueel aan hem overdraagt. Toch verliest deze laatste daarmee niet elke zeggenschap over zijn schepping. Hij houdt namelijk altijd zogenaamde persoonlijkheidsrechten over. Op basis daarvan kan hij zich onder meer blijven verzetten tegen 'elke misvorming, verminking of andere aantasting' die hemzelf kan benadelen. Valt daaronder nu ook volledige vernietiging van het artistieke werk? Nee, zegt de rechter. En dat is eigenlijk wel logisch. Anders kan een architect de sloop van 'zijn' gebouw immers steeds blokkeren als hij door die afbraak reputatieschade zal lijden. De eigenaar van het gebouw die tevens auteursrechthebbende is, kan de geestelijk vader daarvan echter ook weer niet helemaal negeren. Niemand mag zijn eigen bevoegdheden namelijk misbruiken. De rechter weegt de wederzijdse belangen overigens niet één-op-één, maar verbiedt vernietiging alleen als deze de kunstenaar zó zwaar treft, dat de eigenaar dit redelijkerwijs achterwege moet laten. De rechter geeft in dit kader een belangrijke vuistregel: hoe minder exemplaren van het werk bestaan, hoe eerder vernietiging misbruik oplevert. Aangezien een openbaar gebouw of een publiek kunstwerk vaak uniek is, moet de gemeente meestal een goede reden hebben om dit te verwoesten of te verwijderen. Is het argument gewichtig genoeg, dan zal de gemeente het werk nog eerst fatsoenlijk moeten documenteren voor toekomstige generaties. Uiteindelijk kan een puur financieel motief volstaan, zodra de kosten van reparatie en onderhoud (te) ver uitstijgen boven de oorspronkelijke kostprijs. Belastinggeld hoort nu eenmaal niet in een bodemloze put te verdwijnen. Auteursrecht ontstaat dus eerder en kan veel meer omvatten dan u wellicht dacht, en laat zich nooit helemaal wegcontracteren. Bij twijfel is het verstandig om juridisch advies in te winnen. U staat mogelijk sterker - of zwakker - dan u zelf veronderstelt.   mr. Niek (N.P.J.) van de Pasch, juridisch medewerker  

Soms geen boete voor de huurder

12 september 2013

Veel verhuurders gebruiken de standaardovereenkomst die de Raad voor Onroerende Zaken aanbeveelt. Daarin staat dat de huurder die zijn huur niet betaalt, over deze achterstand maandelijks 1% rente moet betalen en bovendien nog een boete van € 25 per dag. De volgende zaak speelde. Een vastgoedbedrijf verhuurt een woning aan een particuliere huurder. Vanaf begin 2009 betaalt deze huurder zijn huur niet meer. Een half jaar later eist de verhuurder liefst € 14.000. Dat bedrag bestaat uit € 5.500 aan huurschuld en € 8.500 aan boetes. De rechtbank wijst de vordering toe. Bij het gerechtshof in hoger beroep verzoekt de huurder matiging, omdat het toegewezen bedrag veel hoger dan de werkelijke schade is. Het hof weet niet zeker of het Europese recht hier meespeelt en vraagt dat daarom aan de hoogste, Europese rechter. Volgens een geldende, Europese richtlijn vervalt een beding in een overeenkomst  immers  in zijn geheel, als het het evenwicht tussen een bedrijf en een consument in het nadeel van de consument verstoort en daarom oneerlijk is. Als voorbeeld noemt die richtlijn een beding dat een onevenredig hoge schadevergoeding oplegt. Het is evenwel niet duidelijk of huurovereenkomsten wel onder deze richtlijn vallen. De Europese rechter beantwoordt de gestelde vraag bevestigend. Hij overweegt dat ook huurders vaak een zwakke onderhandelingspositie hebben. Zij hebben die bescherming eigenlijk nog harder nodig dan consumenten, omdat onderdak een eerste levensbehoefte is en vaak veel geld kost. Na deze uitspraak van de Europese rechter moet de Nederlandse rechter bij een huurovereenkomst tussen een professionele verhuurder en een particuliere huurder altijd nagaan of een boetebeding in een huurovereenkomst oneerlijk is. Zelfs als de huurder alleen om vermindering van de boete vraagt, moet de rechter een oneerlijk beding volledig buiten toepassing laten. De boete vervalt dan helemaal. dhr. Niek van de Pasch, juridisch medewerker

De invloed van de crisis

24 juni 2013

Maar weinig mensen kunnen de aankoop van hun huis helemaal zelf betalen. Normaal gesproken zal een koper dan geld lenen van de bank. In ruil daarvoor krijgt de bank een hypotheekrecht op de woning. Als de koper achter loopt met het aflossen van de lening, heeft de bank het recht de onroerende zaak te laten veilen. Soms dreigt er dan een grote restschuld. Enkele weken geleden oordeelde de rechtbank Amsterdam in zo’n kwestie. De eisende partij in die zaak, laten we hem Jansen noemen, had eind 2006 € 150.000 geleend van de bank om een huis te kopen. Al in de loop van 2007 bouwt hij een betalingsachterstand op, omdat hij zijn woonlasten niet kan behappen. De bank gunt hem wat tijd om deze achterstand in te lopen. In 2010 en 2012 lost Jansen weer minder af dan hij zou moeten. Samen met de bank maakt hij steeds nieuwe afspraken, zodat hij toch in zijn huis kan blijven wonen. Als Jansen aan het begin van dit jaar wederom € 10.000 achter loopt, is de maat vol voor de bank. Zij wil het huis gaan veilen, maar dit staat ‘onder water’. Dit betekent dat het minder opbrengt dan Jansen nog moet betalen aan de bank. Als de veiling doorgaat, zal hij met een restschuld van € 50.000 blijven zitten! Daarom stapt Jansen naar de rechter, die de bank volgens hem moet verbieden om zijn eigendom te veilen. In de rechtszaal stelt de rechter een nieuwe regeling voor, maar de bank gelooft niet dat Jansen daarvoor genoeg geld heeft, stelt dat de maat vol is en vindt dat zij haar hypotheekrecht te gelde mag maken. In het vonnis van 13 mei 2013 oordeelt de rechtbank dat de bank coulant moet zijn nu het zo slecht gaat met de economie in Nederland. Zij moet daarom tot het uiterste gaan om een veiling te vermijden. Als een redelijke oplossing een grote restschuld voorkomt, moet de bank daar dus aan meewerken! Het maakte niet uit dat de bank al drie van dat soort afspraken moest maken met Jansen. Wel waarschuwt de rechter hem dat dit toch écht de laatste keer is. Betaalt hij nu opnieuw niet, dan staat Jansen alsnog op straat, en met restschuld van een halve ton. Dit is een opmerkelijke zaak omdat nu blijkt dat het hypotheekrecht vanwege de huidige economisch crisis niet altijd door de bank kan worden uitgewonnen via een executieveiling: een tegenvaller voor banken en een kans voor mensen die hun woning dreigen te verliezen!


LAATSTE TWEETS