Nieuwsarchief: medische fouten


Dokter, waar is mijn been?

13 juli 2018

Stelt u zich eens voor dat u in een ziekenhuis geopereerd dient te worden aan uw linkerbeen. U gaat onder narcose, wordt wakker in uw ziekenhuisbed en ziet tot uw grote schrik  dat uw rechterbeen geamputeerd is. U vraagt zich af of u de behandelend arts aansprakelijk kunt stellen voor deze fout. In het bovenvermelde voorbeeld luidt het antwoord volmondig ja. In veel andere gevallen is de vraag of er door een arts een fout is gemaakt lastiger te beantwoorden. Voordat een arts u gaat opereren moet deze arts u informatie geven over de operatie en u wijzen op de eventuele risico’s van de operatie. U moet de arts vervolgens toestemming geven voor het uitvoeren van de operatie. Wanneer een arts u vooraf niet op de risico’s van de operatie heeft gewezen en het risico zich wel verwezenlijkt kan de arts hiervoor aansprakelijk zijn. Een arts kan ook aansprakelijk zijn als er iets mis gaat tijdens de operatie. Er moet dan wel sprake zijn van een verwijtbare fout. Beoordeeld zal moeten worden of er een fout is gemaakt die een redelijk handelend en redelijk bekwame arts niet gemaakt zou hebben. Met andere woorden, een arts begaat een beroepsfout wanneer hij of zij  niet doet wat een gemiddelde arts in het algemeen, onder dezelfde omstandigheden wel zou doen. Ervaart u financiële of psychische gevolgen van een medische fout? Neemt u dan kosteloos en vrijblijvend contact op met een van onze specialisten. Wij ondersteunen u graag met juridisch advies.

Medische fout en smartengeld

5 december 2017

“Vrouw raakt baarmoeder kwijt door medische misser ziekenhuis” én “Gynaecoloog verwijdert baarmoeder van vrouw met kinderwens”. U heeft de koppen vorige week wellicht voorbij zien komen in het nieuws. Mocht u het gemist hebben: een 35-jarige Poolse vrouw werd vanwege baarmoederklachten doorverwezen naar een ziekenhuis. De Nederlandse gynaecoloog stelde een pessarium voor, maar de vrouw wilde liever geopereerd worden. Zij had – vanwege de taalbarrière -  echter niet begrepen dat haar baarmoeder verwijderd zou worden. De gynaecoloog had volgens de rechter niet voldaan aan zijn informatieplicht waardoor er sprake is van een medische fout. De arts heeft een waarschuwing van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg gekregen en de vrouw ontvangt een schadevergoeding van € 33.699,91.  Wat is een medische fout precies? Hiervan is sprake als een arts niet gehandeld heeft zoals een ‘redelijk handelend bekwaam arts’ had moeten doen. Een fout kan bestaan uit een verkeerde of onjuiste behandeling/diagnose, het verstrekken van onvoldoende informatie over de behandeling of het onjuist omgaan met medische gegevens. Bij de Poolse vrouw is de operatie op zich goed gegaan, maar de fout zit in de schending van de informatieplicht van de arts. Een fout kan zowel lichamelijk, emotioneel en financieel ingrijpend zijn. De arts en het ziekenhuis zijn voor de schade aansprakelijk. Dit is anders bij complicaties. Complicaties zijn problemen die altijd kunnen optreden bij een ziekte of behandeling, ookwel een realistisch risico genoemd. De arts is dan niet aansprakelijk en de schade zal ook niet vergoed worden. De grens tussen een complicatie en een fout is niet altijd meteen duidelijk. Het is soms een hele stap om een eigen arts aansprakelijk te stellen. Vooral als er goed contact is met deze arts of als de arts zijn excuses heeft aangeboden voor de fout en zelf ook geschrokken is van de fout. Dit neemt niet weg dat de patiënt met de lichamelijke, emotionele én financiële schade blijft zitten. Het is goed om te weten dat artsen en ziekenhuizen voor medische fouten verzekerd zijn. De discussie over de medische fout en de schade wordt dan ook vooral met de verzekeraar gevoerd. Heeft u het vermoeden dat uw arts een medische fout heeft gemaakt? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze gespecialiseerde letselschadeadvocaten.  

Help, mijn dokter heeft een fout gemaakt

17 augustus 2016

Stelt u zich eens voor. U heeft enorme pijn in uw buik. Hiervoor bezoekt u de spoedeisende eerste hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. De dienstdoende arts stelt na gedegen onderzoek vast dat u een acute blindedarmontsteking heeft. De ontstoken blinde darm wordt operatief verwijderd door middel van een kijkoperatie. Het is de bedoeling dat de pijn van de ontsteking na de operatie verdwijnt zodat u aan uw herstel kunt gaan beginnen. Helaas blijft u pijn in uw buik houden. U bezoekt daarom wederom de spoedeisende eerste hulp van het ziekenhuis. Wat blijkt nu? De arts heeft tijdens de kijkoperatie een instrument in uw buik achtergelaten! U zult dus weer opnieuw onder het mes moeten met alle gevolgen van dien…   Wat nu?   Medische fouten blijken helaas veel voor te komen. Bij een fout door een arts wordt er een verschil gemaakt tussen een gewone complicatie (die voor risico van de patiënt blijft) en een medische fout. Er is pas sprake van een medische fout als een arts niet gehandeld heeft zoals een redelijk handelend en redelijk bekwaam arts had moeten doen.   Op grond van de wet moet u, als patiënt, bewijzen dat de arts een fout heeft gemaakt. Maar hoe gaat u te werk? Om te beoordelen of er sprake is van een medische fout is het verstandig om een letselschadeadvocaat in te schakelen. Hij of zij zal vervolgens een medisch adviseur inschakelen om de medische aspecten van het letsel goed in kaart te brengen en te beoordelen. Wanneer u, met behulp van het advies van de medisch adviseur, kunt bewijzen dat de arts een fout heeft gemaakt kunt u de arts en het ziekenhuis waar hij werkzaam is aansprakelijk stellen voor uw schade.   Ervaart u ook financiële of psychische gevolgen van een medische fout en vraagt u zich af of u recht heeft op een schadevergoeding? Neem dan contact met ons kantoor op voor een vrijblijvend en kosteloos eerste advies gesprek.

Amerikaanse toestanden

27 november 2014

U kent waarschijnlijk de verhalen wel. De mevrouw die McDonald’s aanklaagde vanwege de te hete koffie die zij in haar schoot kreeg, of de mevrouw die haar hondje in de magnetron wilde drogen waarbij het hondje overleed. Het eerste verhaal is waargebeurd, het tweede verhaal is een “urban legend”, ofwel een hardnekkig broodje aap-verhaal.  Een tijdje geleden werden we in het nieuws geconfronteerd met een in de Verenigde Staten toegewezen claim van maar liefst $ 17,5 miljard (!) aan de weduwe van een roker die aan longkanker was overleden. De vraag die ons als letselschadeadvocaat vaak gesteld wordt is: “waarom wordt dit soort claims in Nederland niet toegewezen?” In deze column ga ik op die vraag in. Nederland kent een ander schadevergoedingsstelsel dan de Verenigde Staten. In de zaak van de rokersclaim was de schadevergoeding zo hoog, omdat er een zogenaamde “punitive damages”-vergoeding werd opgelegd door de rechtbank aan de fabrikant. Dit is een soort boete, waarmee de rechtbank een signaal wil afgeven aan de fabrikant. De rechtbank vond immers dat de fabrikant destijds onvoldoende had gewaarschuwd tegen de gevaren van roken. U moet zich daarbij bedenken dat het in het verleden niet algemeen bekend was dat roken schadelijk is voor de gezondheid. Er is een tijd geweest dat de fabrikanten wel goed wisten welke schade rokers konden lijden, maar dit (bewust) niet naar buiten brachten omdat dit ten koste zou kunnen gaan van de verkoopcijfers van rookwaren. Het “punitive damages”-systeem leidt soms tot toegewezen claims die in onze Nederlandse ogen bizar hoog zijn. Vaak wordt dit soort hoge vergoedingen in hoger beroep teruggedraaid tot aanzienlijk lagere bedragen. Zo kreeg de mevrouw van de McDonald’s-koffie in eerste instantie $ 2,7 miljoen  toegewezen en in hoger beroep uiteindelijk “slechts” $ 480.000,-. Interessant is nog, waarom deze mevrouw eigenlijk een vergoeding kreeg; ze had de koffie toch immers zelf over zich heen gegooid? In de procedure bleek, dat McDonald’s al veel vaker klachten over de te hoge temperatuur van de koffie had gehad. Er waren al maar liefst 700 mensen met ernstige of minder ernstige brandwonden geweest. De koffie was 17 graden heter dan de koffie die uit een gewoon koffiezetapparaat komt. McDonald’s had echter nooit de moeite genomen om dit aan te passen en dus kent de rechter een hoge “punitive damages” claim toe, zodat het gedrag van het bedrijf wordt gecorrigeerd. Dit is een stukje consumentenbescherming dat wij in Nederland niet kennen. Het is overigens nog goed om op te merken dat de mevrouw in kwestie aan McDonald’s had aangeboden om de zaak te regelen voor $20.000,- voor de door haar gemaakte kosten. Toen McDonald’s dit weigerde is mevrouw naar de rechtbank gestapt.   Kunnen we dit soort claims binnenkort ook  in Nederland verwachten? Het antwoord is waarschijnlijk nee. Het systeem van “punitive damages” kennen wij niet. Wel gaan er steeds meer geluiden op om het smartengeld in Nederland op een wat hoger niveau te krijgen, omdat vergoedingen achterblijven bij de ons omringende landen. U moet dan echter niet denken aan de vergoedingen zoals die soms  in de Verenigde Staten worden toegekend. Smartengeld in Nederland is een zeer beperkte vergoeding voor het letsel dat een slachtoffer is aangedaan en dient als een soort symbolische vergoeding te worden gezien. Heeft u zelf letsel opgelopen door een ongeval? Of heeft u misschien al een belangenbehartiger, maar bent u niet zo tevreden? U kunt altijd kosteloos en vrijblijvend contact met ons opnemen voor een gesprek of advies over uw zaak. Ook bent u van harte welkom om uw vraag aan ons voor te leggen tijdens ons gratis inloopspreekuur, iedere maandag van 12.00 uur tot 14.00 uur en iedere woensdag van 17.00 uur tot 18.00 uur.

Dokter, waar is mijn been?

20 november 2013

Stelt u zich eens voor dat u in een ziekenhuis geopereerd dient te worden aan uw linkerbeen. U gaat onder narcose, wordt wakker in uw ziekenhuisbed en ziet tot uw grote schrik  dat uw rechterbeen geamputeerd is. U vraagt zich af of u de behandelend arts aansprakelijk kunt stellen voor deze fout. In het bovenvermelde voorbeeld luidt het antwoord volmondig ja. In veel andere gevallen is de vraag of er door een arts een fout is gemaakt lastiger te beantwoorden. Voordat een arts u gaat opereren moet deze arts u informatie geven over de operatie en u wijzen op de eventuele risico’s van de operatie. U moet de arts vervolgens toestemming geven voor het uitvoeren van de operatie. Wanneer een arts u vooraf niet op de risico’s van de operatie heeft gewezen en het risico zich wel verwezenlijkt kan de arts hiervoor aansprakelijk zijn.  Een arts kan ook aansprakelijk zijn als er iets mis gaat tijdens de operatie. Er moet dan wel sprake zijn van een verwijtbare fout. Beoordeeld zal moeten worden of er een fout is gemaakt die een redelijk handelend en redelijk bekwame arts niet gemaakt zou hebben. Met andere woorden, een arts begaat een beroepsfout wanneer hij of zij  niet doet wat een gemiddelde arts in het algemeen, onder dezelfde omstandigheden wel zou doen.  Ervaart u financiële of psychische gevolgen van een medische fout? Neemt u dan kosteloos en vrijblijvend contact op met een van onze specialisten. Wij ondersteunen u graag met juridisch advies.  

Dat doet pas pijn

13 juni 2012

Iedereen heeft wel eens pijn. Gelukkig gaat deze pijn meestal, al dan niet na een behandeling, over. Sommige pijnen blijven   echter. Dat wordt dan chronische pijn genoemd. Als de pijn het gevolg is van een ongeval of een (medische) fout waarvooreen ander aansprakelijk is, ontstaat dan vaak een probleem. Niet voor elke pijn is namelijk een oorzaak aan te wijzen. Verzekeraars die de schade die door hun verzekerde is veroorzaakt moeten betalen, gebruiken dat met enige regelmaat alsargument om te stellen dat er dan ook geen schade (meer) is. In het lichaam is niets zichtbaar stuk, dus zal de pijn wel “tussen de oren” zitten. Gelukkig werkt ons rechtssysteem anders. Zelfs al kan een arts niets vinden, dan nog moet deschade die door die klachten ontstaat, betaald worden door de aansprakelijke partij. In de rechtspraak wordt dit de “ruime toerekening” genoemd. Wel moet dan, vanzelfsprekend, vaststaan dat er ook sprake is van echte klachten. De Hoge Raad,onze hoogste rechter, heeft bepaald dat er sprake moet zijn van klachten die reëel, niet ingebeeld en niet voorgewend zijn. Belangrijk is dan, of er een andere oorzaak voor de klachten is aan te wijzen en of de klachten al in deze vorm en mate bestonden voor het ongeval. Is dat niet het geval, dan moet de tegenpartij uw schade gewoon vergoeden. Mocht u dan ook geconfronteerd worden met een onwillige verzekeraar die zich lijkt te verschuilen achter het feit dat de  medische wetenschap nog niet alle klachten kan verklaren, dan is het zaak dat u zich van deskundig advies voorziet. Als deaansprakelijkheid vaststaat moeten de kosten van uw letselschadeadvocaat gelukkig ook betaald worden door de tegenpartij. U kunt altijd contact opnemen voor het maken van een afspraak voor een kosteloos adviesgesprek of binnen lopen op ons  gratis inloopspreekuur, op maandag van 12.00 tot 14.00 en op woensdag van 17.00 tot 18.00. Ook als u al een belangenbehartiger heeft, kan een kosteloos advies van een gespecialiseerde letselschadeadvocaat nooit kwaad. Zorg er in ieder geval voor dat u niet twee keer het slachtoffer wordt van hetzelfde ongeluk! Voor vragen en/of opmerkingen kunt u mij mailen(pelckmans@putt.nl) of bellen (0478-556679).mr. Henri Pelckmans

No cure no pay

29 maart 2011

No cure no pay, wie kent het niet? Vooral in letselschade zaken is dit een bekende kreet. Onderdeel van een no cure no pay  afspraak is, dat als er een schadevergoeding betaald moet worden, de belangenbehartiger een percentage daarvan krijgt, soms wel 25% Helaas weten veel mensen nog steeds niet dat de kosten van een letselschadeadvocaat betaald moeten worden door de aansprakelijke tegenpartij of diens verzekeraar. Als u dus door toedoen van een ander letsel heeft opgelopen, kunt u  gewoon een letselschadeadvocaat inschakelen die uw schade verhaalt op de tegenpartij, terwijl hij zijn kosten ook verhaalt. U  hoeft dus niets af te staan van uw schadevergoeding. Bij een no cure no pay afspraak moet u dat wel en betaalt u dus een deel  van uw schade zelf! Een echte letselschadeadvocaat herkent u aan de verenigingen waarvan hij lid is. De LSA, de verenging van  Letselschade Advocaten, is een vereniging die openstaat voor alle advocaten die gespecialiseerd zijn in letselschade of zich daarin willen specialiseren. De LSA organiseert een zware specialisatieopleiding in samenwerking met de Radboud Universiteit te  Nijmegen. Iemand wordt pas volwaardig LSA-lid als hij deze opleiding met succes heeft afgerond. Daarnaast hebben de  letselschadeadvocaten die alleen optreden voor slachtoffers zich verenigd in de ASP, de vereniging voor Advocaten van  Slachtoffers van Personenschade. Deze advocaten hebben de door de LSA verplichte opleiding met succes afgerond en voldoen daarnaast aan nog zwaardere eisen. Iedere advocaat die zich letselschadeadvocaat noemt, is dat nog niet; alleen bij advocaten die lid zijn van de LSA en ASP weet u zeker dat uw advocaat ook werkelijk specialist is. Voor advies, ook als u al een belangenbehartiger heeft, kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen (tel. 0478-556679 of pelckmans@putt.nl). Zo’n kosteloos adviesgesprek verplicht u tot niets maar maakt vaak wel veel duidelijk!


LAATSTE TWEETS