Nieuwsarchief: nabestaanden bij overlijden


Smartengeld voor naasten en nabestaanden?

16 januari 2019

In Nederland hebben slachtoffers in een letselschadezaak (na erkenning van aansprakelijkheid) recht op volledige vergoeding van de door hun geleden schade. Daaronder valt de materiële schade (zoals medische kosten, reiskosten,verlies van arbeidsvermogenen de kosten verbonden aan inschakeling van een letselschadeadvocaat), maar ook immateriële schade. Deze schade wordt ook wel smartengeld genoemd. Smartengeld is een vergoeding voor verdriet, pijn en gederfde levensvreugde. Dat klinkt ouderwets, maar dekt wel de lading. Een ongeval met ernstige gevolgen heeft echter niet alleen impact op het slachtoffer zelf, maar ook op de mensen die dicht bij het slachtoffer staan. Tot voor kort was in het Nederlandse recht niet vastgelegd dat naasten of nabestaanden ook recht hebben op een smartengeldvergoeding. Als letselschadeadvocaat was dat ontzettend moeilijk uit te leggen aan ouders die net hun kind verloren hadden of aan de partner van een slachtoffer dat ernstig gehandicapt thuis was komen te zitten. Deze mensen hebben toch ook pijn en verdriet ten gevolge van het ongeval? Sinds 1 januari 2019 is na een lange discussie in Den Haag eindelijk de Wet Vergoeding van Affectieschade van kracht. Affectieschade wordt omschreven als een vorm van smartengeld voor naasten van slachtoffers die door een fout van een ander zijn overleden, of ernstig of blijvend letsel hebben. Er bestaat alleen recht op een vergoeding van affectieschade als het ongeval na 1 januari 2019 heeft plaatsgevonden. Daarbij moet er een nauwe band bestaan tussen naasten of nabestaanden en het slachtoffer. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan echtgenoten, geregistreerde partners, ouders, kinderen en levensgezellen die een duurzame gemeenschappelijke huishouding met de gekwetste hebben op het moment van de gebeurtenis. De vergoedingen voor affectieschade liggen tussen de € 12.500,00 en de € 20.000,00. Vergoeding van affectieschade kan het leed van naasten van slachtoffers natuurlijk niet wegnemen. De vergoeding heeft dan ook vooral een symbolisch karakter. Met betaling van een vergoeding  wordt wel erkenning en genoegdoening geboden. Ook kan de vergoeding van affectieschade helpen bij de verwerking. Het is in ieder geval een stap in de goede richting. Mocht u vragen hebben over affectieschade of over letselschade dan bent u welkom tijdens ons (gratis) inloopspreekuur op maandag van 12.00- 14.00 uur en donderdag van 17.00- 18.00 uur. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact opnemen om een afspraak in te plannen.  

Eindelijk smartengeld voor nabestaanden!

11 april 2018

Gisteren heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ”vergoeding affectieschade” aangenomen. Op grond van dit wetsvoorstel kunnen nabestaanden van overleden slachtoffers van een ongeval, geweldsmisdrijf of medische fout met ingang van 1 januari 2019 eindelijk smartengeld vorderen. Dit recht geldt ook voor naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel. Natuurlijk kan geen enkele financiële vergoeding het leed van nabestaanden en naasten compenseren. Maar een (financiële) compensatie kan wel een belangrijke rol spelen in de erkenning van dat leed en uiteindelijk de verwerking.   In 2010 stemde de Eerste Kamer nog tegen, uit angst voor ‘Amerikaanse’ praktijken. In vrijwel alle Europese landen hebben nabestaanden en naasten al jaren recht op enige vergoeding van smartengeld, zonder dat hier misbruik van wordt gemaakt. Dat Nederland op dit punt achterbleef, werd weer pijnlijk duidelijk bij de vliegramp MH17. De meeste nabestaanden van buitenlandse slachtoffers kregen namelijk wél affectieschadevergoeding, terwijl de Nederlandse nabestaanden met lege handen achterbleven.   Het is nu duidelijk wie er vanaf 1 januari 2019 alsnog recht krijgt op affectieschade (partners, ouders en kinderen) en welke vergoeding er betaald moet worden. De nieuwe regeling bevat vaste bedragen tussen € 12.500 en € 25.000. Er wordt daarbij rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden van nabestaanden en naasten.   Degene die verantwoordelijk is voor het ongeval, het misdrijf of de medische fout, moet de affectieschadevergoeding betalen. In veel gevallen zal deze vergoeding uiteindelijk door de aansprakelijkheidsverzekeraar betaald gaan worden.

No cure no pay

29 maart 2011

No cure no pay, wie kent het niet? Vooral in letselschade zaken is dit een bekende kreet. Onderdeel van een no cure no pay  afspraak is, dat als er een schadevergoeding betaald moet worden, de belangenbehartiger een percentage daarvan krijgt, soms wel 25% Helaas weten veel mensen nog steeds niet dat de kosten van een letselschadeadvocaat betaald moeten worden door de aansprakelijke tegenpartij of diens verzekeraar. Als u dus door toedoen van een ander letsel heeft opgelopen, kunt u  gewoon een letselschadeadvocaat inschakelen die uw schade verhaalt op de tegenpartij, terwijl hij zijn kosten ook verhaalt. U  hoeft dus niets af te staan van uw schadevergoeding. Bij een no cure no pay afspraak moet u dat wel en betaalt u dus een deel  van uw schade zelf! Een echte letselschadeadvocaat herkent u aan de verenigingen waarvan hij lid is. De LSA, de verenging van  Letselschade Advocaten, is een vereniging die openstaat voor alle advocaten die gespecialiseerd zijn in letselschade of zich daarin willen specialiseren. De LSA organiseert een zware specialisatieopleiding in samenwerking met de Radboud Universiteit te  Nijmegen. Iemand wordt pas volwaardig LSA-lid als hij deze opleiding met succes heeft afgerond. Daarnaast hebben de  letselschadeadvocaten die alleen optreden voor slachtoffers zich verenigd in de ASP, de vereniging voor Advocaten van  Slachtoffers van Personenschade. Deze advocaten hebben de door de LSA verplichte opleiding met succes afgerond en voldoen daarnaast aan nog zwaardere eisen. Iedere advocaat die zich letselschadeadvocaat noemt, is dat nog niet; alleen bij advocaten die lid zijn van de LSA en ASP weet u zeker dat uw advocaat ook werkelijk specialist is. Voor advies, ook als u al een belangenbehartiger heeft, kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen (tel. 0478-556679 of pelckmans@putt.nl). Zo’n kosteloos adviesgesprek verplicht u tot niets maar maakt vaak wel veel duidelijk!


LAATSTE TWEETS