Nieuwsarchief: overige ongevallen


Is een letselschadeadvocaat nu echt nodig?

20 maart 2019

Een vraag die mij nog vaker gesteld wordt, is: “Wat kost het om een letselschadeadvocaat in te schakelen?” Ik merk dat mijn antwoord mensen vaak positief verrast. Daarom heb ik enkele meest gestelde vragen voor u op een rij gezet. Als u andere vragen heeft, neem dan gerust vrijblijvend en kosteloos contact op met ons kantoor.   Waarom een advocaat inschakelen bij letsel? Als u letsel oploopt, kan dat uw leven lichamelijk, emotioneel en financieel ingrijpend veranderen. U krijgt meestal te maken met een aansprakelijkheidsverzekeraar met de nodige juridische kennis. Omdat over diverse schadeposten discussie kan ontstaan, is het belangrijk dat uw belangen behartigd worden door iemand met minstens zoveel juridische kennis. Anders krijgt u misschien veel minder dan waar u recht op heeft en ontstaan er onnodige (financiële of andere) problemen.   Wat doet een letselschade advocaat? Allereerst zal uw advocaat bekijken wie er aansprakelijk gesteld kan worden. Vervolgens moet uw schade in kaart worden gebracht. Denk hierbij aan: verlies van arbeidsvermogen (inkomensachteruitgang) extra huishoudelijke hulp verlies van zelfwerkzaamheid (bijv. als u uw eigen tuin niet meer kunt onderhouden) reis- en medische kosten smartengeld (immateriële schadevergoeding)   Ook wordt er gekeken naar toekomstige schade. Uw letselschadeadvocaat onderhandelt met de wederpartij over de schadevergoeding en noodzakelijke voorzieningen. In sommige gevallen is het noodzakelijk om te procederen. Uw advocaat kan dit voor u regelen.   Wat kost een letselschade advocaat? In Nederland is wettelijk geregeld dat als er een aansprakelijke wederpartij is, deze ook de kosten van uw letselschadeadvocaat moeten betalen. In dat geval kost een letselschadeadvocaat u dus niks!   Hoe lang duurt het voordat een letselschadezaak is afgerond? Dit hangt af van uw herstel. Als uw medische situatie niet meer verbetert of verslechtert (medische eindtoestand) kan uw zaak worden afgewikkeld. Soms kan afwikkeling binnen enkele maanden plaatsvinden, soms duurt het een aantal jaren voordat het zover is.

Letsel bij kinderen, wie is aansprakelijk?

23 januari 2019

Stelt u zich eens voor. Uw dochter vraagt of zij buiten in de appelboomgaard  mag spelen. Zij klimt in een boom, valt eruit en loopt ernstig letsel op.  Wat nu? En hoe zit het met de schade? In beginsel stelt de wet dat een ieder zijn of haar eigen schade draagt, tenzij een ander daarvoor aansprakelijk is.  Maar wat als jij als ouder de schade van je kind moet dragen en zelf verantwoordelijk bent voor de opgelopen schade? In september 2018 heeft de rechtbank op deze vraag antwoord gegeven. Een moeder heeft namens haar dochter de rechtbank verzocht te beslissen dat zij zelf aansprakelijk is voor de schade van haar zesjarige dochter doordat zij tekort is geschoten in haar ouderlijke zorgplicht. Zij heeft nagelaten toezicht te houden op haar dochter. Moeder en dochter waren op bezoek bij vader op de boerderij. Na het avondeten is de dochter met toestemming van de ouders naar een wei gelopen om de paarden een appel te voeren. Zij is twee keer gewaarschuwd dat zij niet bij de paarden in de wei mocht komen en voor het hek moest blijven staan. De ouders hebben geen toezicht gehouden. De dochter is toch het weiland ingegaan. Een van de paarden heeft tegen haar hoofd getrapt en heeft ernstig schedel- en hersenletsel toegebracht.               Ouders hebben de zorg en verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het kind en daarmee de plicht het kind te behoeden voor gevaar. Aan paarden kleeft een bepaald gevaar, dat inzicht had de dochter nog niet. De dochter had gezien haar jonge leeftijd ook nog niet het vermogen om strikt naar instructies van de ouders te handelen en weerstand te bieden aan de aantrekkingskracht van de paarden.   De rechtbank vindt dat moeder haar ouderlijke zorgplicht heeft geschonden. Moeder is aansprakelijk voor de schade van haar dochter. Haar aansprakelijkheidsverzekeraar moet de schade de vergoeden. Heeft uw kind ook letsel opgelopen waarbij uzelf een verwijt valt te maken? Wellicht zijn er mogelijkheden om de schade te verhalen. Neem geheel vrijblijvend contact op met een van de advocaten van ons kantoor voor een eerste kosteloos adviesgesprek.

Tragisch ongeluk op luchtkussen, wie is aansprakelijk?

5 september 2018

Het verliezen van een kind is een van de grootste nachtmerries voor ouders. Het overkwam de ouders van een vierjarig jongetje. Op oudejaarsdag 2015 viel een het jongetje van een luchtkussen in een binnenspeeltuin. Tijdens het springen viel hij van ongeveer drie meter hoog van de rand van een luchtkussen waarbij hij met zijn hoofd op een met kunstgras bedekte betonnen vloer terecht kwam. Enkele dagen later is hij overleden aan zijn verwondingen. De ouders van het jongetje hebben de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) aansprakelijk gesteld.  Wettelijke regels In de wet staat omschreven dat ieder speeltoestel, voordat het mag worden gebruikt, een veiligheidskeuring moet ondergaan. Bij goedkeuring van het speeltoestel wordt er een goedkeuringscertificaat verstrekt. Daarnaast krijgt het toestel een merk van goedkeuring. Zonder goedkeuringscertificaat mag een speeltoestel niet worden gebruikt of in de handel worden gebracht. De beheerder van het speeltoestel is vervolgens verplicht om er voor te zorgen dat het toestel blijft voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. De NVWA houdt toezicht op de naleving van de regels door de fabrikant van het speeltoestel en op de beheerder van het speeltoestel bij wie het in gebruik is. Onderzoek luchtkussen Onlangs is gebleken dat de val van het jongetje voorkomen had kunnen worden als de NVWA beter toezicht had gehouden. In 2013 heeft de NVWA de bewuste binnenspeeltuin en de aanwezige speeltoestellen gecontroleerd. Onderzoek wijst uit dat de betreffende controle niet voldeed aan de gestelde eisen. Het luchtkussen was niet voorzien van een goede valbeveiliging. Ook ontbraken maatregelen om een mogelijke val te breken. De NVWA heeft dit niet geconstateerd. Op grond van haar eigen beleid had de NVWA na de controle in 2013 het luchtkussen moeten verzegelen en een her-inspectie moeten uitvoeren. Ook had zij de beheerder van de binnenspeeltuin moeten wijzen op zijn verantwoordelijkheid om een veilige speelsituatie in de binnenspeeltuin te creëren. De beheerder was zich  niet bewust van het feit dat zijn binnenspeeltuin niet veilig was voor zijn (jonge) bezoekers. Ook de wettelijk voorgeschreven certificaten van goedkeuring voor de speeltoestellen ontbraken. Erkenning aansprakelijkheid Naar aanleiding van het onderzoek heeft de NVWA de aansprakelijkheid voor de tragische val van het vierjarige jongetje inmiddels erkent. Gratis advies Heeft u ook letselschade opgelopen bij het betreden van een speeltoestel en wilt u graag advies over de mogelijkheden? Neem dan contact op met ons kantoor voor een vrijblijvend en kosteloos eerste adviesgesprek!

Letselschade: Bel een LSA-advocaat

5 juli 2018

Stel u wordt het slachtoffer van een ongeval. Belt u dan meteen een advocaat? Of bent u bang voor hoge rekeningen? Misschien denkt u wel dat uw zaak niet “belangrijk genoeg” is voor een advocaat? Ik hoop dat u na het lezen van dit artikel gewoon durft te bellen! Bij een ongeval moet de aansprakelijke partij namelijk al uw schade vergoeden. Dus óók de advocaatkosten! De aansprakelijke partij is meestal de verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval. Het is dus niet zo dat de veroorzaker alles zelf moet betalen, wat weleens gedacht wordt. Heeft u naast de WA-verzekering een schadeverzekering inzittende (svi) afgesloten en veroorzaakt u zelf een ongeval? Dan wordt ook uw eigen letselschade vergoed. Deze verzekering wordt helaas vaak vergeten. Hoe kiest u nu de juiste advocaat? Een letselschadeadvocaat klinkt voor u misschien hetzelfde als een jurist van een rechtsbijstandverzekering, maar dat is niet zo. Elke advocaat is een jurist, maar niet elke jurist is een advocaat. Na een juridische studie, moet een advocaat namelijk verder studeren en beëdigd worden door de rechtbank. Om het dan nóg moeilijker te maken: niet elke advocaat is specialist op het gebied van letselschade. Net zoals artsen, kiezen de meeste advocaten ook voor een specialisme. Voor letselschade heeft u daarom echt een LSA-advocaat nodig. Dan weet u dat uw advocaat lid is van de specialisatievereniging LSA en dat uw advocaat over die kennis en ervaring beschikt die nodig is om vaak langdurige en ingewikkelde schaderegelingstrajecten tot een goed einde te brengen. Ook als u al een jurist of advocaat heeft, kunt u altijd gratis en geheel vrijblijvend contact opnemen met een LSA-advocaat. U heeft namelijk recht op een second opinion of om over te stappen. Waar ik normaal zeg “bij twijfel niet oversteken”, adviseer ik u nu juist “bij twijfel altijd bellen”!

Nieuwe wet; affectieschade

9 mei 2018

Het is volop in het nieuws geweest: op 10 april jl. heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met het wetsvoorstel affectieschade. In 2010 werd het eerste wetsvoorstel nog verworpen. Slachtoffers met letselschade hebben in Nederland recht op volledige vergoeding van geleden en in de toekomst nog te lijden schade. Het gaat dan om materiële- (zoals medische kosten, reiskosten, huishoudelijke hulp en verlies van verdienvermogen/gederfde inkomsten) én immateriële schade (zoals pijn, verdriet en gederfde levensvreugde). Immateriële schade wordt gecompenseerd door een smartengeldvergoeding, welke vergoeding in Nederland relatief laag ligt. Partners, kinderen en ouders van slachtoffers hebben in Nederland in principe geen recht op immateriële schadevergoeding wegens het letsel of de dood van een naaste. Bij de vliegramp met MH17 werd weer eens pijnlijk duidelijk dat Nederland op dat punt een vreemde eend in de bijt is. Nagenoeg alle buitenlandse nabestaanden hadden recht op affectieschade, maar de Nederlandse nabestaanden niet. Dit gaat per 1 januari 2019 eindelijk veranderen voor ongevallen en misdrijven vanaf die datum. Uit onderzoek is gebleken dat naasten behoefte hebben aan aandacht voor de emotionele gevolgen van een ongeval, misdrijf of medische fout. Ook vanuit de letselschadepraktijk is jaren gepleit voor een regeling van affectieschade. Natuurlijk neemt de vergoeding van affectieschade het leed (het verdriet) niet weg, maar het biedt wel erkenning en helpt bij de (rouw)verwerking. Volgens  minister Dekker gaat het om: ‘de erkenning van het verdriet van personen van wie het leven volledig op de kop staat door een fout van iemand anders.' Naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel krijgen recht op smartengeld variërend van € 12.500 tot € 17.500. Bij overlijden krijgen nabestaanden recht op smartengeld variërend van € 15.000 tot € 20.000. Dit smartengeld wordt in die gevallen ‘affectieschade’ genoemd. Er is gekozen voor een regeling met vaste bedragen, ter voorkoming van procedures over de hoogte van het bedrag en langdurige en pijnlijke discussies over het leed. Met ingang van 1 januari 2019 wordt ook het vorderingsrecht van slachtoffers in verband met de kosten van verzorging, verpleging, begeleiding en huishoudelijke hulp verruimd. Bijvoorbeeld als een naaste zorgtaken ten behoeve van het slachtoffer op zich neemt en zich daardoor genoodzaakt ziet minder te gaan werken, kan het slachtoffer de schade die daarvan het gevolg is als vergoeding vorderen. Wilt u weten waar u recht op heeft? Neem vrijblijvend en kosteloos contact op met ons kantoor, dan helpen wij u verder.

Valpartij in een winkelcentrum

21 maart 2018

Het zal u maar gebeuren! U gaat winkelen en u valt over een losliggende plaat met letsel tot gevolg. Helaas overkomt dat meer mensen dan verwacht. Dat blijkt maar weer eens uit een rechtszaak met mevrouw A.   Bouwplaten Op haar weg naar een restaurant in een winkelcentrum moest mevrouw A over bouwplaten lopen. Deze bouwplaten lagen vóór een van de winkels op de vloer van het winkelcentrum. Mevrouw A is over één van die platen gestruikeld. Volgens mevrouw A kwam de plaat (van 1,8 centimeter hoog) aan de zijde waar zij erop stapte iets omhoog  van de vloer, toen iemand anders aan de andere zijde op die plaat stapte. Mevrouw A is er toen met haar voet tegenaan gekomen, waarna ze is gestruikeld. Mevrouw A loopt letsel op en stelt de uitbater van het winkelcentrum en de aan het werk zijnde aannemer daarvoor aansprakelijk.   Waarschuwing Het winkelende publiek werd bij de ingang van het winkelcentrum door de aanwezigheid van steigers en hekken geattendeerd op bouwwerkzaamheden, maar men werd niet gewaarschuwd voor de aanwezigheid van de opstaande rand van de bouwplaten vóór de betreffende winkel.   Uitspraak Moest mevrouw A rekening houden met een ongeval door de aanwezigheid van bouwplaten? Volgens de rechter is de vloer van het winkelcentrum geheel vlak. Het winkelende publiek behoeft niet bedacht te zijn op de aanwezigheid van enige oneffenheid van de vloer. Bovendien zal de aandacht van het publiek in het winkelcentrum uitgaan naar de winkels en etalages. In een dergelijke omgeving vormt de opstaande rand van 1,8 centimeter van een bouwplaat op de vloer een gevaar voor dat winkelende publiek. Het winkelende publiek (waaronder mevrouw A ) wordt blootgesteld aan het aanmerkelijke gevaar over die bouwplaat te struikelen en ten val te komen – met mogelijk (ernstig) letsel tot gevolg. De enkele zichtbaarheid van de bouwplaten brengt volgens de rechtbank niet met zich mee dat de (hoogte van de) opstaande rand daarvan voor het winkelend publiek voldoende duidelijk zichtbaar was. Ook het kleurverschil tussen de rozige vloer en de opstaande rand van de gelige vurenhouten platen was te gering om het hoogte verschil op te merken. De rechtbank acht de uitbater van het winkelcentrum en de aannemer aansprakelijk voor de val van mevrouw A.   Gratis advies Heeft u letsel opgelopen tijdens het winkelen en wilt u graag advies over de mogelijkheden? Neem dan contact op met ons kantoor voor een vrijblijvend en kosteloos eerste adviesgesprek!

De kosten van een letselschadeadvocaat

27 september 2017

Ik ben inmiddels al ruim 22 jaar advocaat en ik houd me al minstens 15 jaar intensief bezig met de behandeling van letselschadezaken voor slachtoffers van ongevallen. Vaak merk ik dat mensen lang nadenken voordat ze mij bellen of een afspraak maken. Als ik vraag waar dat door komt, is het meestal de angst voor de kosten. Ik begrijp dat. Mensen zijn bang om een hoge rekening te krijgen, of ze weten niet of hun zaak wel “belangrijk genoeg” is om mee naar een advocaat te gaan. Ik leg ze dan altijd het volgende uit. Als je het slachtoffer bent van een ongeval, moet  de aansprakelijke partij (meestal is dat dan de verzekeraar van de veroorzaker) al jouw schade betalen. Dus ook de kosten van de advocaat! Als je te maken hebt met een verkeers-of bedrijfsongeval is het meestal al snel duidelijk wie er aansprakelijk is en wie dus de kosten moet betalen. Op die wijze kost een advocaat je dus meestal helemaal niets, omdat de verzekeraar je kosten vergoedt. Bij medische fouten kan dat wat lastiger liggen. Omdat vaak niet direct duidelijk is, of de betrokken arts een fout gemaakt heeft, kan het langer duren voordat aansprakelijkheid wordt erkend. Soms blijkt uiteindelijk, dat er geen fout is gemaakt, maar dat er bijvoorbeeld sprake was van een complicatie waarvoor de arts niet aansprakelijk is. Bij medische kwesties maken wij dan ook vooraf duidelijke afspraken over de kosten. Wij informeren u daarover vooraf in een kosteloos en vrijblijvend gesprek. U weet op die manier precies waar u aan toe bent. Uiteraard worden de kosten verhaald op de wederpartij zodra de aansprakelijkheid alsnog wordt vastgesteld. Als de aansprakelijkheid niet direct vaststaat bestaat er ook nog de mogelijkheid dat wij voor u een zogenaamde toevoeging aanvragen. U kunt, als uw inkomen en vermogen niet boven de daarvoor vastgestelde grens uitkomt, door de overheid gefinancierde rechtsbijstand verkrijgen. In de volksmond heet dit ook wel een “pro deo advocaat”. U betaalt dan een beperkte, eenmalige  eigen bijdrage afhankelijk van uw inkomen en vermogen. De rest van de kosten worden door de overheid gefinancierd. De moraal van dit verhaal: Aarzel niet om eens kosteloos en vrijblijvend bij ons binnen te stappen. Voor de kosten hoeft u het in ieder geval niet te laten, zoals u heeft kunnen lezen!

Ongeval op waterglijbaan; ben voorzichtig!

14 juli 2017

De vakantie komt er al weer aan! U zult ongetwijfeld al uitkijken naar een onbezorgde tijd. Veel mensen vieren de zomer op een camping of een groot vakantiepark. Helaas verloopt dat niet altijd zoals gehoopt. Dat blijkt maar weer eens uit een rechtszaak tegen een mede vakantiegast. Waterglijbaan Twee bevriende vakantievierders betreden de waterglijbaan van een zwembad. Mevrouw X glijdt door de waterglijbaan naar beneden op het moment dat het licht op groen staat. Mevrouw Y (115 kg) glijdt bijna meteen achter mevrouw X door de glijbaan. Mevrouw Y wacht niet tot het licht op groen staat. Direct nadat mevrouw X in het water landt wordt zij in haar rug geraakt door mevrouw Y. Mevrouw X komt daardoor met haar hoofd op de bodem van het zwembad terecht. Mevrouw X loopt letsel op en stelt mevrouw Y en haar aansprakelijkheidsverzekering daarvoor aansprakelijk. Instructie Op het moment van het ongeval is mevrouw Y bekend met de situatie ter plaatse. Dat wil zeggen dat zij  moet wachten met glijden tot het licht op groen staat. Zij is op de dag van het ongeval en de dagen daarvoor immers al meermalen van de waterglijbaan naar beneden gegleden. Uitspraak Moest mevrouw Y rekening houden met een ongeval door het negeren van een rood licht in deze situatie? Volgens de rechter had mevrouw Y zich – zeker gelet op haar gewicht – moeten realiseren dat het negeren van een rood licht in deze situatie bijzonder gevaarzettend is. Mevrouw X hoefde niet te verwachten dat mevrouw Y het rode licht negeert. De rechter oordeelt dan ook dat mevrouw Y onrechtmatig tegen mevrouw X heeft gehandeld. Gratis advies Let tijdens uw vakantie dus goed op de instructies die worden gegeven bij het zwembad en de glijbaan. Op deze wijze voorkomt u letsel dat misschien niet wordt vergoed. Heeft u toch letsel opgelopen tijdens uw vakantie en wilt u graag advies over de mogelijkheden? Neem dan contact op met ons kantoor voor een vrijblijvend en kosteloos eerste adviesgesprek!    

Smartengeld in Nederland

27 juni 2017

Wanneer u betrokken bent geraakt bij een ongeval waarvoor een ander aansprakelijk is, heeft u in veel gevallen recht op een schadevergoeding. Deze vergoeding bestaat uit een vergoeding voor materiële- èn immateriële schade. Bij materiële schade moet u denken aan verlies aan arbeidsvermogen, medische kosten of kosten voor hulp in de huishouding. U heeft echter ook recht op een vergoeding van uw immateriële schade. Dit wordt ook wel de smartengeldvergoeding genoemd. U zou de smartengeldvergoeding kunnen zien als een compensatie voor door u geleden pijn en gederfde levensvreugde. Dat klinkt een beetje ouderwets, maar het dekt wel de lading. De hoogte van de smartengeldvergoeding hangt af van de ernst van het letsel en de impact van het letsel op iemands leven. Een hoge smartengeldvergoeding betekent dus meestal dat het slachtoffer aanzienlijk letsel heeft opgelopen. Veel mensen hebben (te) hoge verwachtingen van de smartengeldvergoeding. Deze verwachtingen worden meestal  gevoed door de letselschade praktijk in Amerika. Iedereen heeft namelijk wel eens gehoord van de enorme schadeclaims tegen, bijvoorbeeld, de McDonalds.  In Nederland bestaan er echter geen “Amerikaanse toestanden”. Hier is het smartengeld slechts een pleister op de wonde. Nederland blijft met de hoogte van de uitgekeerde smartengeldbedragen zelfs achter bij de vaak (wat) ruimhartigere vergoedingen in de ons omringende landen. Het tij lijkt echter te keren! Het UMC Utrecht heeft eerder ruim € 338.000,00 aan smartengeldvergoeding uitgekeerd aan een slachtoffer van een medische fout. Daarnaast werd door de rechtbank Gelderland in een baanbrekende uitspraak een smartengeldvergoeding van  € 200.000,00 aan een slachtoffer toegewezen. Dit is bijna €50.000,00 meer dan de hoogste (door een rechtbank toegewezen) smartengeldvergoeding in Nederland tot dan toe. Laten we hopen dat met deze uitkering en deze uitspraak de Nederlandse smartengeldvergoedingen wat meer in de pas gaan lopen met die in de ons omringende landen. Mocht u vragen hebben over letselschade of over een smartengeldvergoeding, neemt u dan kosteloos en geheel vrijblijvend contact op met een van onze letselschadeadvocaten. Uiteraard kunt u ook gebruik maken van onze gratis inloop spreekuren, op maandag van 12.00 tot 14.00 en op donderdag van 17.00 tot 18.00.

Rechtsbijstandsverzekering en letselschade

16 mei 2017

Veel mensen hebben een rechtsbijstandsverzekering. Voor een paar honderd euro per jaar kan men bij een juridisch geschil de hulp inroepen van zo’n verzekeraar. Toch kleven er ook nadelen aan dit product. Zo weten mensen vaak niet dat veel verzekeraars bepaalde rechtsgebieden uitsluiten van dekking. Laat dat nu net de rechtsgebieden zijn waar relatief veel mensen mee te maken krijgen, zoals echtscheidingsrecht en alimentatie zaken. In letselschadezaken heeft een rechtsbijstandsverzekering meestal weinig toegevoegde waarde. Als de tegenpartij aansprakelijk is, moeten de kosten van een letselschadeadvocaat betaald worden door de tegenpartij. Pas als de aansprakelijkheid niet duidelijk is, kan er een situatie ontstaan waarin niet direct duidelijk is of de kosten door de tegenpartij moeten worden betaald. Vaak moet er dan geprocedeerd worden. Dan kan het nuttig zijn om een rechtsbijstandsverzekering achter de hand te hebben. De kosten van uw letselschadeadvocaat komen dan voor rekening van uw rechtsbijstandsverzekeraar, ook als u geen gelijk krijgt, mits er een redelijke kans op succes is. Rechtsbijstandsverzekeraars proberen hun verzekerden er dan vaak  van te overtuigen dat het verstandig is in zee te gaan met een advocaat die bij de verzekeraar in loondienst is of met een zogenaamd “netwerk kantoor”, advocatenkantoren waarmee de rechtsbijstandsverzekeraar tarief afspraken heeft. U weet dan niet of u wel te maken heeft met een echte, gespecialiseerde, letselschadeadvocaat. Gelukkig is door het Europese Hof van Justitie bepaald dat u een volledig vrije advocaatkeuze heeft. Uw verzekeraar kan u dan ook niet dwingen in zee te gaan met een bepaalde advocaat. Ook als uw verzekeraar u laat weten dat ze u niet verder kunnen helpen met uw letselschadezaak, hoeft u daarin niet te berusten. In alle polisvoorwaarden is een zogenaamde “geschillenregeling” opgenomen. Bent u het niet eens met het standpunt van uw rechtsbijstandsverzekeraar, dan kunt u dit standpunt laten toetsen door een onafhankelijke en gespecialiseerde advocaat. De kosten daarvan komen voor rekening van uw verzekeraar. Heeft u letselschade en komt u er met de tegenpartij of rechtsbijstandsverzekeraar niet uit? Neem dan contact op voor een kosteloos en vrijblijvend advies!

Valt u van de wagen?

22 februari 2017

Carnaval 2017 staat weer voor de deur. Iedereen is volop bezig met de voorbereidingen en ook de carnavalswagens voor de optocht zijn in de maak. Ondanks dat de optochten meestal zonder problemen verlopen, is het goed om ook stil te staan bij de risico’s van deelname aan een dergelijke optocht. De laatste jaren zijn er namelijk de nodige krantenartikelen voorbijgekomen waaruit blijkt dat het helaas ook soms goed fout gaat. Denk hierbij aan 2011 (Roosendaal): “Man dood door ongeval met carnavalswagen”, aan 2012: “Gewonden bij ongeval carnavalswagen Soerendonk” en aan 2015:  “Fietser bekneld onder carnavalswagen Hoogland”. In 2016 zijn er zelfs diverse ongevallen geweest: “Gewonden door ongeval met praalwagen tijdens carnavalsoptocht Tubbergen”, “Man valt onder carnavalswagen in Berkel-Enschot en moet mogelijk been missen” en “Man valt van praalwagen in Boxmeer, hulpverleners uitgejoeld”. Allereerst is het natuurlijk erg belangrijk om een stabiele en veilige carnavalswagen te bouwen. Daarnaast moeten alle verkeersregels en lokale voorschriften stipt nageleefd worden. Verder is het verstandig om vóór de optocht te controleren of er sprake is van de juiste verzekering. Als het namelijk op weg naar en van óf tijdens de optocht  (om welke reden dan ook ) fout gaat waardoor deelnemers of toeschouwers gewond raken, kan de schade in de papieren lopen als u niet goed verzekerd bent. Geregeld wordt een carnavalswagen getrokken door een tractor. Maar niet alle tractorverzekeringen bieden dekking voor gebruik “anders dan voor het eigen agrarisch bedrijf”, zoals een carnavalsoptocht. Eén telefoontje naar de verzekering kan al voldoende zijn om dit goed te regelen.  Als een auto een carnavalswagen trekt, kan deze wagen (mits voldaan aan de voorwaarden) meeverzekerd zijn op basis van de WA-verzekering. Dit betekent overigens niet dat alle deelnemers óp de wagen ook meeverzekerd zijn. Voor deze deelnemers kan een ongevallenverzekering afgesloten worden. Verder bestaan er tegenwoordig ook zogeheten “praalwagenverzekeringen”, waardoor ook voertuigen zonder WA-verzekering goed verzekerd kunnen deelnemen aan een optocht. Hopelijk wordt 2017 een veilige en bovenal gezellige vastelaovend! Maar neem gerust vrijblijvend contact met ons kantoor op, als u toch op enige wijze slachtoffer geworden bent van een ongeval tijdens de carnaval.

Onveilige speellocaties? Geen kinderspel!

27 januari 2017

Op 13 januari jl. maakte de Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit NVWA bekend dat veel overdekte speelparadijzen onveilig zijn voor kinderen,  omdat bij veel speeltoestellen een veiligheidscertificaat ontbreekt.  Bij maar liefst 90 % (!) van de onderzochte speelruimtes was er sprake van gebreken aan toestellen. Ik weet niet hoe het u verging bij het horen van dat nieuws, maar ik was wel enigszins verbaasd. Wij laten onze kinderen dus spelen in speelparadijzen die onveilig zijn, terwijl we er als vanzelfsprekend van uit gaan dat het met de veiligheid wel goed zal zitten. Anders zou zo’n speelparadijs toch wel gesloten worden? Niets is dus minder waar. Directe aanleiding voor het NVWA-onderzoek was de dood van een 4-jarig jongetje dat tijdens het spelen in een overdekt speelparadijs van een opblaasbaar speeltoestel naar beneden viel en een paar dagen later in het ziekenhuis overleed. Inmiddels is bekend gemaakt, dat het speelparadijs zelfs strafrechtelijk wordt vervolgd, omdat de veiligheidseisen onvoldoende in acht zijn genomen. Zo zouden er bijvoorbeeld geen matrassen of kussens rondom het hoge speeltoestel hebben gelegen, die een val konden opvangen en was er onvoldoende toezicht. Het jongetje had gezien zijn jonge leeftijd niet op dat speeltoestel mogen spelen. De reacties op dit nieuws zijn nogal verschillend. Er zijn mensen die vinden dat ouders beter toezicht moeten houden op hun eigen kind, er zijn mensen die het veel te ver vinden gaan dat er strafrechtelijke vervolging plaatsvindt. Wat vind u er zelf van? En wat nou als je kind door zo’n situatie blijvend invalide raakt? Als er in zo’n situatie letsel ontstaat, kan de letselschade worden verhaald op de (verzekeraar van) het speelparadijs. Voorwaarde is dan wel, dat er door het speelparadijs een gevaarlijke situatie is gecreëerd doordat er bijvoorbeeld veiligheidsvoorschriften zijn overtreden en er onvoldoende veiligheidsmaatregelen zijn genomen. Ook als u een verklaring tekent waarin u het “eigen risico” zelf op u neemt (een zogenaamd exoneratiebeding) kan in zo’n geval de schade nog steeds worden verhaald. Zo’n beding vrijwaart het speelparadijs dus niet per definitie voor gevaarlijke situaties. Wilt u meer informatie over mogelijkheden om letselschade te verhalen? Neem dan kosteloos en vrijblijvend contact op met ons kantoor.

Naar de rechter in een letselschadezaak?

25 mei 2016

Gelukkig worden de meeste letselschadezaken geregeld zonder dat er een rechter aan te pas hoeft te komen. Met een professionele en gespecialiseerde belangenbehartiger als tegenwicht tegen de verzekeraar lukt het meestal om zonder al teveel moeite je recht te halen. Gelukkig worden de kosten van die belangenbehartiger ook door de verzekeraar betaald. Zo nu en dan lukt het echter niet om in onderling overleg een zaak te regelen. Dat kan zijn omdat er een groot verschil van mening tussen het slachtoffer en de verzekeraar bestaat over, bijvoorbeeld, de omvang van de schade. Maar ook op medisch gebied kan er discussie tussen beide partijen ontstaan. Dan is een gang naar de rechtbank bijna niet te voorkomen. Tot een aantal jaren geleden kwamen de kosten van een procedure vaak voor rekening van het slachtoffer. Niet zelden voelde het slachtoffer zich dan ook gedwongen om maar akkoord te gaan met wat de tegenpartij bood omdat een procedure niet haalbaar was vanwege de daarmee gemoeide kosten. Gelukkig heeft onze wetgever daar een oplossing voor gevonden. Inmiddels bestaat er een speciale procedure voor letselschadezaken, namelijk de deelgeschillenprocedure. De kosten van die procedure komen in principe voor rekening van de tegenpartij, zelfs als het slachtoffer ongelijk krijgt. De bedoeling van een deelgeschillenprocedure is om een discussiepunt dat partijen verdeeld houdt aan de rechter voor te leggen. Als de rechter een beslissing genomen heeft over dat geschil, kunnen partijen weer verder onderhandelen om tot een oplossing te komen. De ervaring leert dat dat meestal ook lukt. Maar ook als niet volstaan kan worden met een deelgeschil hoef  je het er niet bij te laten zitten. Veel mensen hebben namelijk een rechtsbijstandverzekering. Als er sprake is van polisdekking en als een procedure noodzakelijk is, moet je rechtsbijstandsverzekeraar de kosten van een door jezelf gekozen advocaat betalen. Je bent dus zeker niet verplicht in zee te gaan met een advocaat die je dan door je rechtsbijstandverzekering wordt aanbevolen. Als je geïnformeerd wil worden over de mogelijkheden op dit gebied kun je altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. Je kunt ook langskomen op ons inloopspreekuur op maandag van 12.00 tot 14.00 en op donderdag van 17.00 tot 18.00. We helpen je graag verder!

De gevaren van social media

4 februari 2016

Facebook, Twitter, Instagram, wie zit er tegenwoordig niet op? Mensen delen steeds meer met elkaar via deze kanalen. Opvallend daarbij is dat vaak positieve zaken worden belicht waarbij je je soms zelfs zou kunnen afvragen of de berichtgeving niet net wat rooskleuriger is dan de werkelijkheid.   Met trots worden sportieve prestaties vermeld. Ook successen op het werk of leuke uitstapjes met het gezin lenen zich prima voor positieve berichten. Daar lijkt niets mis mee, zelfs niet als de berichten wat al te positief zijn.   Voor letselschadeslachtoffers geldt het voorgaande net zo goed. Een wat al te positief bericht kan behoorlijk funest  zijn voor de beeldvorming. Een verzekeraar weet bijvoorbeeld niet dat die prestatie waar je zo trots op bent of dat leuke gezinsuitje voor een forse toename van je klachten heeft gezorgd. Een verzekeraar heeft er belang bij om je te confronteren met het feit dat je blijkbaar meer kunt dan eerder richting de verzekeraar is aangegeven.   In de praktijk blijkt dan ook, dat verzekeraars met enige regelmaat op internet, en dus ook op  social media, zoeken naar gegevens van slachtoffers. In principe is dit toegestaan. Het betreft hier immers gegevens die iemand vrijwillig op het internet heeft gezet.   Als slachtoffer is het belangrijk dat je verstrekte informatie aan de verzekeraar correct is. Anderzijds moet ook een verzekeraar begrijpen dat een wat al te rooskleurig bericht op  social media nog niet betekent dat een slachtoffer een onterechte claim heeft ingediend. Als slachtoffer sta je, na een wat al te rooskleurige berichtgeving, echter wel met 2-0 achter. Je zult dan alsnog moeten uitleggen dat je trots bent op wat je bereikt hebt maar dat dat nog niet betekent dat je geen beperkingen hebt. Aangezien een verzekeraar er natuurlijk geen (financieel) belang bij heeft om je als slachtoffer “op je blauwe ogen" te geloven, kun je je voorstellen dat dat een hele klus kan zijn.   Voorkom dus onjuiste beeldvorming door een te rooskleurig beeld te schetsen op de sociale media. Lever je een prestatie waar je trots op bent? Geen enkel probleem om daar melding van te doen maar ben dan ook eerlijk en compleet en meld, bijvoorbeeld, ook de (negatieve) gevolgen van die prestatie. Eerlijkheid duurt immers, ook hier, het langst!

Ongeluk op de piste?

3 februari 2016

Het wintersportseizoen is weer in volle gang en de eerste gipsvluchten zijn al in Nederland gearriveerd. Een deel van de ongelukken op de piste komt door (slechte) sneeuwcondities of ‘domme’ pech. Maar er worden ook steeds meer ongelukken veroorzaakt door onervaren en ongetrainde skiërs en snowboarders.      Helaas is nog steeds niet bij iedereen bekend dat er op de piste, net zoals op de weg, verkeersregels gelden. Sinds 1967 gelden er 10 zogeheten FIS-regels waar alle skiërs en snowboarders zich aan moeten houden. Als de regels niet nageleefd worden en er vindt een ongeval plaats, kan de veroorzaker zowel civielrechtelijk als strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden. Het is dus belangrijk dat iedereen die de piste op gaat, vóóraf kennisneemt van de volgende regels:    1. Houd rekening met anderen 2. Beheers snelheid bij het skiën 3. Kies een veilig spoor 4. Haal voorzichtig in 5. Kijk uit bij oversteken en invoegen 6. Houd nauwe passages vrij 7. Klim en loop altijd langs de kant van de piste 8. Volg de ‘verkeersborden' 9. Verleen hulp bij ongelukken 10. Verplichte legitimatie   Als u het slachtoffer wordt van een skiongeval, kan dit grote gevolgen hebben. Nog los van het feit dat uw skivakantie voortijdig en abrupt beëindigd wordt, kunt u daarna misschien tijdelijk niet werken, het huishouden doen of voor uw kinderen zorgen. Het is dan ook verstandig om na een ongeval op de piste direct informatie (en bewijs) te verzamelen. U moet hierbij denken aan het noteren van de namen van de veroorzaker van het ongeval en van de ooggetuigen. Bij ernstig letsel kan er ook een rapport door de lokale politie opgesteld worden. Ook het maken van foto’s of filmpjes van de situatie ter plekke kan op een later tijdstip zinvol zijn.   Vergeet ook niet direct met de alarmcentrale van uw eigen zorgverzekering of uw reisverzekering te bellen om na te vragen of de kosten van de kliniek waar u naar toe gaat, wel door uw eigen verzekering (geheel of gedeeltelijk) vergoed worden. Laat u vervolgens bij thuiskomst goed adviseren welke mogelijkheden u heeft om de  geleden en mogelijk nog in de toekomst te lijden schade op de veroorzaker te verhalen.

De arbeidsongeschikte ZZP-er

1 oktober 2015

In dit artikel leg ik u graag een zaak voor van een ZZP-er die dacht dat hij een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) had afgesloten. Deze zaak is een typisch voorbeeld van zaken die wij als letselschadeadvocaten regelmatig tegenkomen.   In 2006 begint meneer X een eenmanszaak met als doel het verkopen en installeren van vloerverwarmingen.  Hij is ZZP-er en schakelt slechts bij uitzondering anderen in, als hij teveel opdrachten heeft. Hij sluit een AOV af bij Achmea.   In oktober 2007 moet de man zich helaas ziek melden met rug-en schouderklachten en uiteindelijk wordt hij door Achmea  arbeidsongeschikt verklaard voor het installeren van vloerverwarmingen. Achmea verklaart de man echter maar voor 70% arbeidsongeschikt, met als redenering dat hij nog wel de 30 % verkoop-en administratieve taken kan uitvoeren.   Feitelijk kan de man echter zijn onderneming niet meer voortzetten, omdat hij zijn kerntaken waarmee hij zijn omzet moet binnenhalen, niet meer kan verrichten. Hij is zelf dan ook van mening, dat hem een uitkering op basis van 100% arbeidsongeschiktheid moet worden toegekend.   In de procedure bij de rechtbank stelt Achmea, dat meneer X de installatie van vloerverwarmingen ook door een ander kan laten doen. Dit is in de installatiebranche heel gebruikelijk, aldus Achmea.   De rechtbank neemt de argumenten van Achmea niet over. Meneer X is immers ZZP-er en oefent zijn beroep dus uit zonder personeel.  Er zijn dus geen uitvoerende werkzaamheden aan een ander over te dragen binnen het bedrijf.  Ook inschakeling van andere ZZP-ers is niet redelijk, omdat meneer X dit voorheen slechts heel af en toe deed.   De rechtbank kent meneer X dus een uitkering toe op basis van 100 % arbeidsongeschiktheid.  En terecht, lijkt mij. Je kunt immers moeilijk  aan een ondernemer uitleggen dat hij de administratie moet uitvoeren van een onderneming die feitelijk niet meer bestaat!

Glas in sloot: voorzichtig op vakantie

13 juli 2015

De vakantie komt er al weer aan! U zult ongetwijfeld al uitkijken naar een onbezorgde tijd. Veel mensen vieren de zomer met een kampeertrip. Helaas verloopt dat niet altijd zoals gehoopt. Dat blijkt maar weer eens uit een rechtszaak tegen een Nederlandse camping.   Voetbal Een vakantievierder trapt blootvoets een balletje op het voetbalveld van de camping. Op een gegeven moment belandt de bal achter het doel in een sloot die over het campingterrein loopt. De campinggast wil de bal pakken en stapt met zijn blote voeten in de sloot. Daarbij stapt hij op een gebroken flessenbodem, die verscholen ligt in het groen. De voetballer loopt letsel op en stelt de camping aansprakelijk.   Maatregelen Op het moment van het ongeluk wist de camping niet dat er daadwerkelijk glas op de bodem van de sloot lag. Een loonbedrijf diept de sloot twee keer per jaar uit, juist om ongelukken te voorkomen. Als campingmedewerkers gasten op blote voeten zien voetballen, waarschuwen zij ook voor dit soort ongelukken en raden zij dat af. De camping biedt bovendien gratis vuilniszakken aan, verbiedt zwerfvuil en haalt regelmatig afval op. Tot slot houdt zij 24 uur per dag toezicht.   Uitspraak Moest de camping nou rekening houden met de mogelijkheid dat een campinggast blootvoets de sloot zou betreden en daarbij toch in een scherp voorwerp zou trappen? Volgens de rechter is die kans - met alle maatregelen die de camping neemt - zó klein, dat de camping daarmee niet (nog) meer rekening moest houden dan zij al deed. De camping is daarom niet aansprakelijk.   Gratis advies Let op uw campingvakantie dus goed op aanwijzingen van het personeel en eventuele waarschuwingsborden. Op deze wijze voorkomt u letsel dat misschien niet wordt vergoed. Heeft u toch letsel opgelopen tijdens uw verblijf op een camping? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een eerste gratis adviesgesprek.

De aansprakelijkheid van een reisorganisatie

2 juli 2015

Het is inmiddels zomer. U verheugt zich op de welverdiende zonvakantie die u heeft geboekt via de website van de reisorganisatie. De foto's van het hotel zagen er prachtig uit. Helaas blijkt bij aankomst dat de hotelkamer niet aan uw verwachtingen voldoet. Wat nu?   Melding Als u klachten heeft over een onveilige situatie in uw hotel(kamer), dan is het van belang dat u dit meldt bij uw reisleiding. Op deze wijze geeft u uw reisorganisatie de mogelijkheid uw probleem te verhelpen. In een recente rechtszaak werd reisorganisatie Corendon aansprakelijk gesteld voor een ongeval tijdens een vakantie.   Verzoek Een man had met zijn echtgenote ter ere van hun 40-jarig huwelijk een reis naar Macedonië geboekt. Aangekomen in het hotel constateerde de man dat de douchecabine lekte, waardoor in de ruimte buiten de douche een centimeter water stond. Het echtpaar meldde dit tot tweemaal toe aan de reisleider van Corendon, omdat het van mening was dat deze gevaarlijke situatie opgelost moest worden. Het echtpaar verzocht om een andere hotelkamer of in ieder geval reparatie van de lekkende douchecabine.   Uitspraak De reisorganisatie onderneemt echter geen actie en op de vijfde vakantiedag gaat het mis. De man glijdt uit over water en zeepresten op de douchevloer. Hij stelt Corendon aansprakelijk voor de schade die hij geleden heeft. De rechtbank merkt op dat door de lekkage een gevaarlijke situatie is ontstaan en dat Corendon geen maatregelen nam om dit gevaar op te heffen. Hierdoor concludeert de rechtbank dat de reis niet verliep volgens de verwachtingen die hij op grond van zijn reisovereenkomst mocht hebben. Corendon is dan ook aansprakelijk voor de schade die de man geleden heeft.   Advies Conclusie van het verhaal is dat het zinvol is om klachten te melden bij uw reisorganisatie. De reisorganisatie dient uw klacht serieus te nemen en moet proberen deze op te lossen. Wanneer de reisorganisatie dit nalaat, kan zij dus aansprakelijk zijn voor de schade die u hierdoor lijdt. Neem gerust eens contact met ons op voor een gratis en vrijblijvend advies.

Smartengeld in Nederland

26 juni 2014

Wanneer u betrokken bent geraakt bij een ongeval waarvoor een ander aansprakelijk is, heeft u in veel gevallen recht op een smartengeldvergoeding. Deze vergoeding ziet niet op de materiële vergoeding van al uw schade, maar op uw immateriële schade. U zou de smartengeldvergoeding kunnen zien als een compensatie voor door u geleden pijn en gederfde levensvreugde. Amerikaanse toestanden Veel mensen verwachten een hoge smartengeldvergoeding. Deze verwachtingen worden veelal gevoed door de letselschade praktijk in Amerika. Iedereen zal wel eens gehoord hebben van de miljoenenclaims tegen bijvoorbeeld McDonald's. In Nederland bestaan er echter geen Amerikaanse toestanden. Hier is het smartengeld slechts een pleister op de wonde of een doekje voor het bloeden. Nederland blijft met de hoogte van de uitgekeerde smartengeldbedragen ook achter op de vaak ruimhartige vergoedingen in de ons omringende landen. Smartengeldvergoeding Door letselschadespecialisten wordt in Nederland al jarenlang gediscussieerd over de hoogte van de door rechtbanken toegewezen smartengeldvergoedingen. In een baanbrekend arrest heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op voorspraak van mijn kantoorgenoot mr. Ten Brummelhuis inmiddels besloten de in het algemeen toegewezen smartengeldvergoeding met 10% te verhogen. Dit is voor slachtoffers in letselschadezaken alvast een stap in de goede richting! Gratis advies Mocht u vragen hebben over letselschade of over een smartengeldvergoeding, neemt u dan kosteloos en geheel vrijblijvend contact op met een van onze letselschade advocaten. Uiteraard kunt u ook gebruik maken van onze gratis spreekuren.

Hulp bij letsel: wat is dat nu eigenlijk?

31 mei 2013

  Als u slachtoffer bent geworden van een verkeersongeval,bedrijfsongeval of medische fout,  heeft u meestal recht op vergoeding van uw schade.  U kunt dan kosteloos een letselschadeadvocaat inschakelen, omdat de aansprakelijke partij (meestal eenverzekeraar) dat moet vergoeden. Maar wat houdt schadevergoeding nu eigenlijkin? Als u door het ongeval kosten heeft gemaakt, zoalsreiskosten of kosten van hulp, moeten die kosten natuurlijk worden vergoed. Alsu arbeidsongeschikt bent geraakt, moet uw inkomensschade worden vergoed. Maareen goede letselschadeadvocaat kan ook veel andere dingen voor u regelen! Als udoor het ongeval niet meer in staat bent om uw eigen werk te doen, kan deadvocaat ervoor zorgen dat u wordt begeleid naar passend werk door een goedreïntegratietraject uit te stippelen. In dat traject  kan gezorgd worden voor bijvoorbeeld eenopleiding zodat een slachtoffer in staat wordt gesteld om werk te gaan doen dathij of zij aankan, met inachtneming van de beperkingen die het slachtoffer heeft.Daarnaast kan, waar nodig, aandacht wordt besteed aan fysieke training, maarook aan het zoeken naar een geschikte baan.   Ook het regelen van hulpmiddelen kunt u overlaten aan deadvocaat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan noodzakelijke aanpassingen in en om hethuis. De advocaat kan ervoor zorgen dat de aansprakelijke partij de kosten vandit soort noodzakelijke aanpassingen betaalt.   Het regelen van een letselschadezaak gaat om veel meer dangeld alleen. Het gaat er met name om dat een slachtoffer zo goed mogelijk wordtteruggebracht in de positie waarin hij of zij verkeerde vóór het ongeval en datop alle fronten de hulp wordt verkregen die nodig is bij het herstel. Hetletsel kunnen we daarbij niet wegnemen, de zorgen wel! Het slachtoffer moet,als de zaak is afgerond, op een goede en positieve manier verder kunnen met hetleven.   Wilt u naar aanleiding van dit artikel kosteloos envrijblijvend meer informatie hebben, dan kunt u altijd telefonisch contactopnemen met mij.

Rechtsbijstandverzekering bij letselschade: een goede keuze?

30 november 2011

Steeds meer mensen sluiten een rechtsbijstandverzekering af. Iedereen hoopt natuurlijk deze nooit nodig te hebben. Gemiddeld stuiten mensen echter 1 tot 2 keer in hun leven op een juridisch geschil waarvoor ze hulp nodig hebben. Dan lijkt een  rechtsbijstandverzekering handig. De vraag is echter, of dat altijd zo is. Je kunt voor veel soorten zaken een rechtsbijstandverzekering afsluiten: verkeer, werk, wonen, gezondheid en dergelijke. Vaak weten mensen niet dat zij een rechtsbijstandverzekering hebben afgesloten die veel van deze gebieden uitsluit. Zij hebben dan bijvoorbeeld alleen een verzekering afgesloten voor verkeer. Hebben ze dan een geschil met een leverancier over een product, dan kunnen ze niet bij de rechtsbijstandverzekering terecht. Veel mensen met een rechtsbijstandverzekering komen uiteindelijk bij ons terecht omdat ze ontevreden zijn over de inzet en/of de aanpak van hun rechtsbijstandverzekeraar. Er is vaak sprake van een onpersoonlijke aanpak. “Ik heb nog nooit iemand op bezoek gehad”, “ik heb het gevoel dat er niet voor mij gevochten wordt”, het zijn 2 uitspraken over rechtsbijstandverzekeraars die wij zeer regelmatig horen van mensen die bij ons komen met een letselschadezaak. Als de aansprakelijkheid voor een ongeluk door de tegenpartij (meestal een aansprakelijkheidsverzekeraar) is erkend, kan een letselschadeadvocaat uw zaak kosteloos overnemen. U kunt dan rekenen op iemand die voor uw belangen vecht, ook als het moeilijk wordt. De kosten van onze werkzaamheden worden volledig verhaald op de tegenpartij. Ons werk kost u dus niets! Ook als de tegenpartij de aansprakelijkheid (nog) niet heeft erkend, kunt u bij ons terecht. Een eerste gesprek is altijd gratis; we kunnen dan bekijken welke mogelijkheden u heeft om uw schade door ons te laten verhalen. Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, kunnen we daarmee vaak afspraken maken over de behandeling van uw zaak. Graag staan wij u vakkundig bij. Uw belang staat daarbij altijd voorop! Als u naar aanleiding van dit artikel vragen heeft of graag uw mogelijkheden wilt bespreken, aarzel dan niet om ons kosteloos en vrijblijvend te bellen of te mailen. Of kom langs tijdens ons gratis inloopspreekuur op maandag van 12.00 tot 14.00 uur of donderdag van 17.00 tot 18.00 uur. Arthur van Dok

No cure no pay

29 maart 2011

No cure no pay, wie kent het niet? Vooral in letselschade zaken is dit een bekende kreet. Onderdeel van een no cure no pay  afspraak is, dat als er een schadevergoeding betaald moet worden, de belangenbehartiger een percentage daarvan krijgt, soms wel 25% Helaas weten veel mensen nog steeds niet dat de kosten van een letselschadeadvocaat betaald moeten worden door de aansprakelijke tegenpartij of diens verzekeraar. Als u dus door toedoen van een ander letsel heeft opgelopen, kunt u  gewoon een letselschadeadvocaat inschakelen die uw schade verhaalt op de tegenpartij, terwijl hij zijn kosten ook verhaalt. U  hoeft dus niets af te staan van uw schadevergoeding. Bij een no cure no pay afspraak moet u dat wel en betaalt u dus een deel  van uw schade zelf! Een echte letselschadeadvocaat herkent u aan de verenigingen waarvan hij lid is. De LSA, de verenging van  Letselschade Advocaten, is een vereniging die openstaat voor alle advocaten die gespecialiseerd zijn in letselschade of zich daarin willen specialiseren. De LSA organiseert een zware specialisatieopleiding in samenwerking met de Radboud Universiteit te  Nijmegen. Iemand wordt pas volwaardig LSA-lid als hij deze opleiding met succes heeft afgerond. Daarnaast hebben de  letselschadeadvocaten die alleen optreden voor slachtoffers zich verenigd in de ASP, de vereniging voor Advocaten van  Slachtoffers van Personenschade. Deze advocaten hebben de door de LSA verplichte opleiding met succes afgerond en voldoen daarnaast aan nog zwaardere eisen. Iedere advocaat die zich letselschadeadvocaat noemt, is dat nog niet; alleen bij advocaten die lid zijn van de LSA en ASP weet u zeker dat uw advocaat ook werkelijk specialist is. Voor advies, ook als u al een belangenbehartiger heeft, kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen (tel. 0478-556679 of pelckmans@putt.nl). Zo’n kosteloos adviesgesprek verplicht u tot niets maar maakt vaak wel veel duidelijk!


LAATSTE TWEETS