Gevaarlijk weggedrag van fietsers: Hoe zit dat juridisch?

14 november 2018

De laatste tijd is er in Venray veel te doen over de verkeerssituatie bij de rotondes op de Oostsingel/Zuidsingel bij het Brukske. In verband met bouwactiviteiten is een gedeelte van de fiets- en voetpaden afgesloten, waardoor fietsers in tegengestelde richting de rotonde moeten oversteken. Hoewel er waarschuwingsborden staan, leidt dit toch tot gevaarlijke situaties en ongevallen.  De ervaring leert helaas, dat weggebruikers de gewijzigde situatie niet goed inschatten, waardoor er ongelukken ontstaan.

Hoe zit het nu juridisch, wanneer een automobilist een fietser of voetganger aanrijdt?

Omdat fietsers en voetgangers door de wet als “zwakkere verkeersdeelnemer” worden beschouwd, hebben zij extra juridische bescherming. Dit heeft te maken met het feit dat ze dus extra kwetsbaar zijn in het verkeer en dus meer risico lopen op verwondingen dan een automobilist bij zo’n ongeval.

Een veelgehoord misverstand is, dat deze zwakkere verkeersdeelnemers dan maar alles mogen doen in het verkeer, omdat ze toch wel beschermd worden door de wet.

De zwakkere verkeersdeelnemer krijgt namelijk lang niet altijd de volledige schade vergoed. Als een fietser zelf een fout maakt, bijvoorbeeld als hij geen voorrang verleent of door rood licht rijdt, kan dit weldegelijk aan hem worden toegerekend. Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden dat hij maar 50 % van zijn schade vergoed krijgt. Dit hangt af van de omstandigheden van het geval en van de ernst van het letsel. Hoe ernstiger het letsel, hoe meer de zwakkere verkeersdeelnemer zal worden beschermd. Dit is ook wel logisch, omdat de fietser en voetganger nu eenmaal een kwetsbare verkeersdeelnemer is. Pas als een ongeval echt niet voorzienbaar was voor de automobilist spreken we van overmacht, waardoor de schade niet hoeft te worden vergoed, maar die drempel ligt hoog. Van de automobilist wordt dus veel oplettendheid verwacht, en dat is ook wel logisch omdat de gevolgen van een ongeval groot kunnen zijn als je in een auto rijdt.

Samenvattend: fietsers en voetgangers worden door de wet beschermd als ze letsel oplopen. Dit kan betekenen dat ook bij eigen schuld van deze zwakkere verkeersdeelnemers hun schade geheel of gedeeltelijk moet worden vergoed.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met Arthur van Dok van Van der Putt Advocaten te Venray.

Tags: zwakkere verkeersdeelnemers; fietsongeluk; rotonde; overmacht;
Arthur (A.J.F.) van Dok

Gepost door:

Arthur (A.J.F.) van Dok

Grotius specialisatieopleiding Personenschade
Reacties: (0)


Laat uw reactie achter

We vinden het erg fijn om feedback te krijgen op onze nieuwsitems.
Wij zullen uw reactie eerst bekijken voordat deze op de site wordt geplaatst.

Graag alleen nuttige informatie plaatsen en geen spam. Bedankt voor het lezen en reageren!

Bedankt voor uw reactie

We zullen uw deze eerst doornemen voordat deze definitief geplaatst gaat worden.

Foutmelding:
LAATSTE TWEETS