Letselschade en privacy

21 november 2018

Om een letselschadezaak goed te kunnen regelen is veel informatie nodig, waaronder medische informatie. Er zal immers vastgesteld moeten worden dat er sprake is van letsel als gevolg van het ongeval dat iemand is overkomen. Soms is daarvoor ook informatie over iemands gezondheidstoestand van voor het ongeval relevant.

Als iemand bij een ongeval zijn hand verliest zal er weinig discussie bestaan over de vraag of er sprake is van letsel. Lastiger ligt dat bij zogenaamd moeilijk objectiveerbare letsels zoals een whiplash. De rechtspraak heeft daar gelukkig een mouw aan gepast. Als de klachten reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven zijn worden deze klachten toch aan een ongeval toegerekend, ook al zijn ze moeilijk bewijsbaar. Wel moet er dan geen andere oorzaak voor de klachten gevonden kunnen worden en mogen deze klachten niet reeds voor het ongeval aanwezig zijn. Om dat laatste aannemelijk te maken is vaak informatie uit de medische voorgeschiedenis noodzakelijk.

Tot voor kort kregen in principe, naast het slachtoffer, alleen zijn of haar advocaat en de medisch adviseur van die advocaat en de verzekeraar de medische informatie te zien. Alle drie hebben een eigen wettelijk geregelde geheimhoudingsverplichting. De medisch adviseur van de verzekeraar geeft advies aan de schadebehandelaar bij de verzekeraar die op basis van dat advies de schade met de advocaat afwikkelt.

Door invoering van de zogenaamde “Medische paragraaf” in de “Gedragscode Behandeling Letselschade” die sommige belangenbehartigers, maar niet ons kantoor, hebben ondertekend, zouden ook schadebehandelaars van de verzekeraars inzage mogen krijgen in medische informatie zoals bijvoorbeeld een onafhankelijk keuringsrapport. Dit kan betekenen dat een schadebehandelaar, die geen arts of advocaat is en daardoor niet onder een wettelijke geheimhoudingsverplichting valt, ook medische informatie krijgt.

Door ons kantoor is hierover een procedure gevoerd bij de rechtbank Rotterdam. Gelukkig heeft de rechtbank Rotterdam bepaald dat een slachtoffer niet verplicht is om daaraan mee te werken. Voldoende is als de informatie terechtkomt bij de medisch adviseur van de verzekeraar. Die kan immers advies geven aan de schadebehandelaar. Het enkele feit dat iemand is aangereden betekent immers niet dat het slachtoffer geen recht op privacy meer zou hebben.

Heeft u vragen over dit onderwerp dan kunt u altijd contact opnemen met ons kantoor.

Tags: Letselschade; privacy
Henri (W.H.M.J.) Pelckmans

Gepost door:

Henri (W.H.M.J.) Pelckmans

Grotius Personenschade (cum laude)
Reacties: (0)


Laat uw reactie achter

We vinden het erg fijn om feedback te krijgen op onze nieuwsitems.
Wij zullen uw reactie eerst bekijken voordat deze op de site wordt geplaatst.

Graag alleen nuttige informatie plaatsen en geen spam. Bedankt voor het lezen en reageren!

Bedankt voor uw reactie

We zullen uw deze eerst doornemen voordat deze definitief geplaatst gaat worden.

Foutmelding:
LAATSTE TWEETS