Ik wil op vakantie maar de baas zegt nee

10 juli 2019

Na een jaar werken wil je als werknemer van je welverdiende vakantie gaan genieten. Gedurende het jaar heb je hard gewerkt, om je vakantie-uren bijeen te ‘sparen’ en in mei ontvang je veelal vakantiegeld. Je hebt een leuke reis gevonden en je zou de reis graag meteen willen boeken. Echter, je moet je vakantie nog ter goedkeuring voorleggen aan de werkgever. Mag die jouw vakantie weigeren?

 

Als werknemer bouw je jaarlijks vakantie-uren op. De hoofdregel is dat je recht hebt op vier keer de arbeidsduur per week. Werk je bijvoorbeeld 30 uur per week, dan bouw je dus 120 uren op. De werkgever kan meer vakantie-uren toekennen, zogenaamde bovenwettelijke vakantiedagen, maar nooit minder. Niet opgenomen vakantiedagen mag je meenemen naar 2020, maar let op: meegenomen dagen zijn dan nog maar zes maanden geldig. Ook heb je als werknemer recht op vakantiegeld. In de wet is bepaald dat de werknemer (minimaal) 8% over het brutoloon als vakantiebijslag ontvangt. Ten aanzien van het vakantiegeld kan ook in het voordeel van de werknemer worden afgeweken. Het mag dus meer zijn, maar niet minder dan 8%.

 

De werkgever moet jou in de gelegenheid stellen om vakantiedagen op te nemen. Is ten aanzien van het opnemen van de vakantiedagen niets geregeld, dan kan de vakantie worden opgenomen naar de wens van de werknemer. Daar is echter een uitzondering op! De werkgever kan de opname van opgebouwde vakantiedagen weigeren als er sprake is van gewichtige redenen. Te denken valt dan aan een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld meerdere werknemers die op hetzelfde moment vakantie willen. Binnen twee weken na de vakantieaanvraag moet jouw werkgever te kennen geven dat er gewichtige redenen zijn. Doet de werkgever dat niet (tijdig), dan kan de werknemer zijn vakantiedagen in die periode gewoon opnemen. Wil de werkgever een reeds vastgestelde vakantie alsnog wijzigen in verband met een gewichtige redenen, dan moet de werkgever in overleg treden met de werknemer. Moet je de vakantie alsnog annuleren, in verband met een gewichtige reden, dan moet de werkgever jouw schade vergoeden.

Tags: vakantiedagen; vakantie-uren; vakantiegeld; toestemming vakantie
Bram (B.P.M.) Dirkx

Gepost door:

Bram (B.P.M.) Dirkx

Staats- en Bestuursrecht
Reacties: (0)


Laat uw reactie achter

We vinden het erg fijn om feedback te krijgen op onze nieuwsitems.
Wij zullen uw reactie eerst bekijken voordat deze op de site wordt geplaatst.

Graag alleen nuttige informatie plaatsen en geen spam. Bedankt voor het lezen en reageren!

Bedankt voor uw reactie

We zullen uw deze eerst doornemen voordat deze definitief geplaatst gaat worden.

Foutmelding:
LAATSTE TWEETS