Onze werkwijze

De cliënt staat bij ons centraal. Zowel aan bedrijven, overheden, non-profit organisaties als aan particulieren verlenen wij gespecialiseerde juridische diensten op de gebieden civiel recht, aansprakelijkheidsrecht en letselschade.

Onze acht advocaten werken samen in drie secties:

 • Letselschade
 • Recht voor ondernemers en particulieren
 • Personen- en familierecht

Door deze samenwerking houden wij het niveau van onze dienstverlening hoog. Doordat iedere advocaat (een) eigen specialisme(n) heeft, kunnen wij elkaar ondersteunen en waar nodig aanvullen.

Onze klantgerichtheid houdt onder meer in dat we uw zakelijke of persoonlijke situatie betrekken bij het geven van ons advies. Tot welke sectie u zich ook wendt, u heeft altijd uw eigen advocaat als vast aanspreekpunt.


Onze advocaten

 

Marion (M.J.L.) van den Aker - GroffenTel: 0478-556672

Personen- en familierecht
Personen-, familie- en echtscheidingsrecht

Personen-, familie- en echtscheidingsrecht


Lid van vFAS (vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsbemiddelaars)

vFAS  

Registermediator in het Mediationregister van de Mediatorsfederatie Nederland (voorheen NMI)

MfN - Register


2003

(postdoctorale) opleiding tot familierechtspecialist en echtscheidingsmediator bij de vFAS


Tel: 0478-556672
Fax: 0478-556680
E-mail: vandenaker@putt.nl
Download vCard

 

Arthur (A.J.F.) van DokTel: 0478-556675

Aansprakelijkheidsrecht en letselschade
Aansprakelijkheidsrecht en letselschade

Grotius specialisatieopleiding Personenschade


LSA (Letselschade Advocaten), (voormalig bestuurslid van 2007-2012 bij) ASP (Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade), WAA (Werkgroep Artsen Advocaten)

LSA     WAA    ASP


 

2014

 • LSA Symposion: de toekomst van de letselschadepraktijk
 • De werking van het medisch tuchtcollege
 • De zorgplicht van scholen
 • WAA Jaarcongres: krasse knarren
 • Letselschade en sociale zekerheid
 • Advocatenwet 2015 en tuchtrechtspraak
 • LSA Permanente Opleiding

2013

 • Procederen in letselschadezaken
 • De letselschadeberekening ex art. 6:107 BW
 • Huisarts en letselschade: van informatieverstrekker tot foutenmaker
 • Inconsistenties: bedrog of symptoom?
 • WAA congres: Klein leed
 • Arbeidscapaciteit vaststellen bij mensen met chronische pijn
 • Aansprakelijkheid in medische zaken
 • LSA Permanente Opleiding

2012

 • WAA Congres: Ziekte van het werk
 • LSA Permanente opleiding personenschade
 • Whiplash en de beperkingenvraag
 • LSA symposion

2011

 • WAA congres: Geen centje pijn
 • LSA Permanente opleiding Personenschade
 • Letselschade/traumaherkenning bij kinderen
 • Letselschade en sociale zekerheid
 • De Wet Bescherming Persoonsgegevens
 • Aansprakelijkheid voor nalaten
 • LSA studiebijeenkomst onrechtmatige daad
 • Actualiteiten Wet Deelgeschillen
 • Wetsvoorstel cliëntenrechten zorg


 • Lid Klachtencommissie Politie Limburg
 • Plaatsvervangend lid Raad van Discipline ’s-Hertogenbosch

Tel: 0478-556675
Fax: 0478-556678
E-mail: vandok@putt.nl
LinkedIn profiel
Download vCard

 

Marcus (M.M.) GerritsTel: 0478-556676

Civiel en bestuursrecht
Insolventierecht, arbeidsrecht, contractenrecht, ondernemingsrecht, algemeen civiel recht

Specialist Insolventierecht Grotius specialisatie opleiding Insolventierecht (2004) / Specialisatie opleiding Financiële Economie


Vereniging van Insolventierecht Advocaten (INSOLAD), Vereniging Insolventierecht Advocaten Arrondissement Roermond (VIAAR)

insolad


2016

 • Diverse cursussen Insolventierecht via Insolad
 • Actualiteiten Ondernemingsrecht
 • Arbeidsjuridisch Congres Arbeidsrecht
 • Actualiteiten Burgerlijk recht
 • Zekerheden in de handels- en financieringspraktijk
 • Diverse andere cursussen

2015

 • Diverse cursussen Insolventierecht via Insolad
 • Actualiteiten Contractenrecht
 • Actualiteiten Arbeidsrecht
 • Actualiteiten Burgerlijk recht
 • Diverse andere cursussen

2014

 • Diverse cursussen Insolventierecht via Insolad
 • Actualiteiten Verbintenissenrecht 

2013

 • Diverse cursussen Insolventierecht via Insolad
 • Verdiepingscursus Praktijkgericht Inzicht in de Jaarrekening
 • Financiering van de MKB-Onderneming
 • Actualiteiten Arbeidsrecht
2012
 • Diverse cursussen Insolventierecht via Insolad
 • ICT-vraagstukken in de praktijk
 • Actualiteiten Burgerlijk recht
 • Insolad/Grotius vervolgopleiding Insolventierecht
 • Actualiteiten Auteurs- en Merkenrecht
2011
 • Disfunctioneren, wangedrag en arbeidsconflicten
 • Actualiteiten Arbeidsrecht
 • Diverse cursussen Insolventierecht via Insolad
 • Bestrijding van faillissementsfraude
2010
 • Diverse cursussen Insolventierecht via Insolad
 • Insolad/Grotius vervolgopleiding Insolventierecht


Tel: 0478-556676
Fax: 0478-556680
E-mail: gerrits@putt.nl
LinkedIn profiel
Download vCard

 

Henri (W.H.M.J.) PelckmansTel: 0478-556679

Aansprakelijkheidsrecht en letselschade
Aansprakelijkheidsrecht en letselschade

Grotius Personenschade (cum laude)


LSA (Letselschade Advocaten), ASP (Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade), WAA (Werkgroep Artsen Advocaten)

LSAASP   WAA


 

2014

 • LSA Symposion: De toekomst van de letselschadepraktijk
 • Zin en onzin van whiplash claims
 • Actualiteiten sociaal zekerheidsrecht
 • De zorgplicht van scholen
 • Letselschade en sociale zekerheid
 • Participatiewet en andere nieuwe regelgeving
 • Omwenteling in de overlijdensschadeberekening
 • LSA permanente opleiding

2013

 • Letselschaderekenen ex 6:107 BW
 • Ergotherapeutische advisering in het kader van letselschade
 • LSA studiebijeenkomst
 • Actualiteiten aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht
 • Inconsistenties: bedrog of symptoom?
 • Arbeidscapaciteit vaststellen bij mensen met chronische pijn
 • Sociale wet- en regelgeving bij letselschade
 • LSA Permanente opleiding personenschade
 • WAA jaarcongres: Klein leed
 • Aansprakelijkheid in medische zaken
 • Huisarts en letselschade: van informatieverstrekker tot foutenmaker

2012

 • Ziek van het werk (congres)
 • LSA permanente opleiding personenschade
 • Whiplash en de beperkingenvraag
 • Waarheidsvinding en bewijsvoering
 • Verlies van een kans bij medische aansprakelijkheid
 • Medische aspecten van de orthopedische expertise en juridische aspecten van de medische expertise
 • LSA Symposium
 • Geen centje pijn
 • LSA/CPO Permanente opleiding Personenschade
 • Gedragscode arbeidsdeskundigen


 • Raad van Toezicht Verzekeringen, de zachte heelmeester van de verzekeraars, Verkeersrecht 2007, afl. 4, pp. 101-109.
 • De belastinggarantie: onontbeerlijk! Verkeersrecht 2007, afl 12, pp. 401-404.
 • De Raad van Toezicht Verzekeringen, een requiem? Verkeersrecht 2009, afl. 4, pp. 106-109.

Tel: 0478-556679
Fax: 0478-556678
E-mail: pelckmans@putt.nl
LinkedIn profiel
Download vCard

 

Harry (H.H.) Stad (arts)Tel: 0478 - 556677

Aansprakelijkheidsrecht en letselschade
Medisch adviseur en advocaat

-


Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, Nederlandse Vereniging voor Gezondheidsrecht, Vereniging voor Farmacie en Recht en WAA (Werkgroep Artsen Advocaten), Arbiter in het Scheidsgerecht voor de Gezondheidszorg te Utrecht.

WAA


Tel: 0478 - 556677
Fax: 0478 - 556678
E-mail: hhstad@stadmedischadvies.nl
LinkedIn profiel
Download vCard

 

Geertje (G.A.M.) VerkuijlenTel: 0478-556681

Aansprakelijkheidsrecht en letselschade
Aansprakelijkheidsrecht en letselschade, sociaal zekerheidsrecht

-


Lid van de WAA (Werkgroep Artsen Advocaten), LSA (Letselschade Advocaten), ASP (Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade).

WAA  LSAASP


Tel: 0478-556681
Fax: 0478-556678
E-mail: verkuijlen@putt.nl
LinkedIn profiel
Download vCard

 

Stijn (C.P.) VosTel: 0478-556671

Letselschade- en verzekeringsrecht
Letselschade- en verzekeringsrecht

-


Lid van de WAA (Werkgroep Artsen Advocaten), LSA (Letselschade Advocaten), ASP (Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade)

WAA  LSAASP


Tel: 0478-556671
Fax: 0478-556678
E-mail: vos@putt.nl
LinkedIn profiel
Download vCard

 

Bram (B.P.M.) DirkxTel: 0478-556674

Vastgoed & Overheid
Omgevingsrecht, Milieurecht, Bouwrecht, Burenrecht, Bestuursrecht, Gemeenterecht, Bestuurssanctierecht, Handhaving. Algemeen civiel recht: arbeidsrecht.

Staats- en Bestuursrecht


Vereniging voor Bestuursrecht (VAR)

Vereniging voor Milieurecht (VMR)

Vereniging voor Bouwrecht (VBR)

Nederlandse Vereniging voor Staatsrecht (Staatsrechtkring)

Tel: 0478-556674
Fax:
E-mail: dirkx@putt.nl
LinkedIn profiel
Download vCard

Samenstelling kantoor

Van der Putt Advocaten is een kostenmaatschap, inhoudende een samenwerkingsverband tussen Van den Aker Advocatuur en Mediation, Gerrits Advocaten BV en BPD Advocaten. BPD Advocaten is een maatschap bestaande uit Dokwerk BV en Henfra Venray BV.

 


LAATSTE TWEETS