Veel gestelde
vragen

info@putt.nl
Venray0478 - 55 66 77
Venlo077 - 206 50 10
Horst077 - 206 51 81
Ga terug naar aansprakelijkheid en letselschade

Wat kan ik doen als ik het slachtoffer ben geworden van een geweldsmisdrijf?

Als slachtoffer van een geweldsmisdrijf is het soms mogelijk je schade te verhalen. Een optie is om je te voegen in het strafproces. De rechter die bepaalt of de verdachte schuldig is en, zo ja, welke straf opgelegd moet worden, oordeelt dan direct over je schade en kan bepalen dat je schade vergoed moet worden. Ook kun je, zeker bij ernstigere misdrijven, een beroep doen op het Schadefonds geweldsmisdrijven. Dit fonds keert schadevergoedingen uit aan slachtoffers van geweldsmisdrijven. Wel is de hoogte van de schadevergoeding gemaximeerd en wordt er gekeken naar het vermogen van het slachtoffer. Tenslotte kun je overwegen de verdachte zelf aan te spreken met het verzoek je schade te vergoeden en zo nodig tegen de verdachte zelf te procederen, zodat de rechter kan vaststellen op welke vergoeding je aanspraak kan maken. Met het vonnis van de rechter kun je naar de deurwaarder die bijvoorbeeld door middel van beslaglegging op het inkomen of vermogen van de veroordeelde je schadevergoeding namens jou de schade kan incasseren.