Klachten en geschillen, ontevreden over onze dienstverlening?

info@putt.nl
Venray0478 - 55 66 77
Venlo077 - 206 50 10
Horst077 - 206 51 81

Mocht u ontevreden zijn over onze dienstverlening dan kunt u een klacht indienen. Wij stellen het op prijs als u uw klacht in eerste instantie met de betreffende advocaat bespreekt. Indien deze naar uw overtuiging niet adequaat reageert, kunt u uw klacht indienen bij een van onze contactpersonen.

Wet- en regelgeving

Onze advocaten dienen zich te houden aan diverse wet- en regelgeving. Deze worden ieder jaar uitgebracht in het Vademecum Advocatuur.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Hoewel onze advocaten volgens de kwaliteitsstandaard 2004 van de Nederlandse Orde van Advocaten werken en zij hun uiterste best voor u zullen doen, blijft het mogelijk dat zij een beroepsfout maken. Daarvoor zijn onze advocaten verzekerd. 

 

Indien de uitvoering van een opdracht door Van der Putt Advocaten leidt tot aansprakelijkheid, is die aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Van der Putt Advocaten wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Van der Putt Advocaten komt. Gegevens betreffende de verzekering zijn op verzoek beschikbaar.

 

Wanneer er om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt door de verzekeringsovereenkomst is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het in rekening gebrachte honorarium van de zaak.

 

De uitvoering van de verstrekte opdracht komt uitsluitend tot stand ten dienste van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten verlenen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden.

 

Geschillencommissie Advocatuur

 

Ons kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze geschillencommissie bestaat sinds 1 juni 1999 en valt onder Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken (SGC) en Stichting Geschillencommissies voor beroep en bedrijf (SGB) te ’s Gravenhage.

 

U kunt de klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

 

De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeve van zakelijke cliënten of in de vorm van een bindend advies in het geval het geschil door een particuliere cliënt wordt aangebracht.

 

De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten rondom de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Het kan ook zijn dat u vindt dat u recht heeft op schadevergoeding. De Geschillencommissie Advocatuur is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000. Hogere schadeclaims kunt u alleen voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim uitdrukkelijk beperkt tot maximaal € 10.000, waarbij u schriftelijk afstand doet van het meerdere.

Over Van der Putt Advocaten

De cliënt staat bij ons centraal. Zowel aan bedrijven, overheden, non-profit organisaties als aan particulieren verlenen wij gespecialiseerde juridische diensten op de gebieden civiel recht, aansprakelijkheidsrecht en letselschade.

Lees meer over onze missie / visie

Afspraak maken

Bij Van der Putt Advocaten staat klangerichtheid voorop. De afdelingen Ondernemingsrecht, Vastgoed & Overheid en Familierecht bieden een gratis gesprek op afspraak, waar u zich telefonisch of per e-mail voor kunt aanmelden.
Afspraak maken
Contact ons
info@putt.nl