een persoonlijk en professioneel advies

Bent u op zoek naar een specialist op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en letselschade en/of een deskundige in civiel recht en bestuursrecht? En houdt u van een persoonlijke en accurate benadering? Dan bent u bij Van der Putt Advocaten aan het juiste adres.  Doordat iedere advocaat (een) eigen specialisme(n) heeft, bieden wij u gedegen ondersteuning op diverse vakgebieden. Of u zich als particulier of als ondernemer bij ons meldt, wij leveren u professionele juridische dienstverlening op maat. 


Faillissementen

Wij krijgen geregeld te maken met faillisementen van bedrijven. Klik op de knop om de lopende faillissementen te bekijken.


Gratis (inloop) spreekuur of maak een afpraak

Bij Van der Putt Advocaten staat klantgerichtheid voorop. Daarom bieden wij u naast de mogelijkheid om telefonisch en per e-mail een afspraak te maken, ook een gratis (inloop) spreekuur voor een kosteloos advies.

Maandag:      12.00 - 14.00 uur
Donderdag: 17.00 - 18.00 uur

Wij adviseren en ondersteunen u graag bij een juridische kwestie.
Neem contact met ons op voor een afspraak via:

Telefoonnummer:   (+31) (0)478 - 55 66 77
E-mail: info@putt.nl
Bezoekadres: Patersstraat 15-17, 5801 AT Venray.

Letselschade Horst

Letselschade Horst opgelopen? Heb je letselschade opgelopen in de regio Horst? Dan heb je vast en zeker een heleboel vragen. Hierbij is van belang dat je door een letselschadespecialist wordt bijgestaan. Bij Van der Putt Advocaten werken meerdere letselschadeadvocaten, die je graag willen helpen. Letselschade in vogelvlucht Letselschade is de lichamelijke of geestelijke schade die je lijdt nadat je betrokken bent geraakt bij een ongeval. De kosten die je in verband met een dergelijk ongeluk moet maken komen vaak voor vergoeding in aanmerking. Ook heb je recht op een smartengeldvergoeding. Dit is een vergoeding voor gederfde levensvreugde. Voorbeelden van letselschade in Horst. Het zal je maar gebeuren je raakt be...

Nieuws

Bekijk alles


Vrijdag 2 December 2016

De Winter is in aantocht!

Zaterdag 12 November 2016

Uit mijn planschadepraktijk: de hoogte van de tegemoetkoming

Maandag 12 September 2016

Tijd voor een nieuw begin!

Woensdag 24 Augustus 2016

Mag je zomaar stoppen met een zakelijke samenwerking?

9.1

Cliëntwaardering 2014

De Cliënt over onze letselschade afdeling

"Zeer klantvriendelijke uitstraling en op komen voor de klant."

Bel ons op:

+31 (0) 478 - 55 66 77

Stuur een email naar:

info@putt.nl

Uit mijn planschadepraktijk: de hoogte van de tegemoetkoming

12 november 2016

Wie planschade lijdt, kan aan burgemeester en wethouders een tegemoetkoming vragen. De Wet ruimtelijke ordening (Wro) bepaalt hierover: “De aanvraag bevat een motivering, alsmede een onderbouwing van de hoogte van de gevraagde tegemoetkoming.” Deze laatste eis is in formulieren van gemeenten om een tegemoetkoming aan te vragen terug te vinden. Zo staat in het formulier van de gemeente Venray: “Wat is de omvang van de schade? Graag de hoogte van de gevraagde tegemoetkoming onderbouwen. “ Hoe bepaal je als leek in hemelsnaam de hoogte de gevraagde tegemoetkoming, laat staan dat je daar ook nog eens een onderbouwing bij geeft? Deze op zichzelf al “onmogelijke” vraag wordt nog eens bemoeilijkt door het feit, dat uitgegaan moet worden van het inkomen of de waarde van de onroerende zaak “onmiddellijk voor het ontstaan van de schade” - dus van een tijdstip in het verleden. Van niemand wordt verwacht dat hij hiervoor - voor eigen rekening - een taxateur inschakelt om deze vraag te beantwoorden. Staat het antwoord wellicht in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro)? Nee. Over de aanvraag om een tegemoetkoming is in het Bro wél nog te lezen: “Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gegeven omtrent de aanvraag.” Ik heb evenwel geen ministeriële regeling kunnen vinden, die hier betrekking op heeft. Staat het dan in de Memorie van Toelichting hij bij het toenmalige wetsontwerp van de Wro? Ook niet. Er staat wél, waarom de eis in de Wet opgenomen is: “In het wetsvoorstel is (…) een voorziening getroffen ter beperking van lichtvaardige claims: een aanvraag tot tegemoetkoming in de schade moet worden gemotiveerd. Daarbij moet de aanvrager ook een onderbouwing van de hoogte van de gevraagde tegemoetkoming overleggen.” Daar heb je om de hoogte van de gevraagde tegemoetkoming te bepalen en te onderbouwen dus niets aan. Dan maar - als laatste redmiddel - op www.rechtspraak.nl, rechtsgebied bestuursrecht, op de woorden “gevraagde tegemoetkoming” en “hoogte” gezocht. Dat levert maar 8 uitspraken  op. In een aantal ervan wordt de wetstekst wel geciteerd, maar een uitleg of berekening van “de hoogte van de gevraagde tegemoetkoming” is ook hier nergens te vinden. De conclusie is, dat voor u en mij weinig meer resteert dan er maar een slag naar te doen. Uw verwachting moet ik op voorhand temperen: De schade en in het verlengde hiervan de tegemoetkoming wordt bijna altijd (aanzienlijk) lager vastgesteld dan wat u reëel vindt.


Tijd voor een nieuw begin!

12 september 2016

De vakantieperiode is weer voorbij. Veel mensen zijn uitgerust en hebben nieuwe energie opgedaan. De tijd om keuzes nog eens tegen het licht te houden.  Ook op het gebied van letselschade. Wordt het niet eens tijd om met m’n huisarts te overleggen over een andere behandeling? Is een second opinion misschien verstandig? Moet ik nog wel doorgaan met deze behandeling? Vragen die vaak opkomen als je de tijd hebt om eens rustig na te denken. Het is heel verstandig af en toe eens rustig te overdenken of je nog wel op de goede weg bent. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, zoals het aloude spreekwoord luidt. Niet alleen over de medische behandeling van je letsel moet je af en toe eens goed nadenken. Soms is je letsel een gevolg van een ongeval of medische fout waarvoor een ander aansprakelijk is. Het kan geen kwaad om ook daar eens extra aandacht aan te besteden. Wie weet heb je nog geen actie ondernomen om je schade vergoed te krijgen omdat het allemaal erg mee leek te vallen. Is dat echter wel zo, valt het werkelijk mee? Loop je niet al (te) lang met allerlei klachten te sukkelen? Maar ook als je al wel werk hebt gemaakt van je letselschade zaak is het goed om eens stil te staan bij de afwikkeling daarvan. Loopt het allemaal nog zoals ik wil? Wat is eigenlijk de stand van zaken? Is dit werkelijk de beste strategie om te volgen? Wat zijn de andere mogelijkheden en de voor- en nadelen daarvan? Het kan zeker geen kwaad om eens vrijblijvend bij ons te informeren naar de mogelijkheden. Ook als je al bezig bent je schade te verhalen! Loop eens binnen op ons gratis spreekuur of maak een vrijblijvende afspraak voor een kosteloos adviesgesprek. Baat het niet, dan schaadt het zeker niet!  


 


LAATSTE TWEETS