een persoonlijk en professioneel advies

Bent u op zoek naar een specialist op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en letselschade en/of een deskundige in civiel recht en bestuursrecht? En houdt u van een persoonlijke en accurate benadering? Dan bent u bij Van der Putt Advocaten aan het juiste adres.  Doordat iedere advocaat (een) eigen specialisme(n) heeft, bieden wij u gedegen ondersteuning op diverse vakgebieden. Of u zich als particulier of als ondernemer bij ons meldt, wij leveren u professionele juridische dienstverlening op maat. 


Faillissementen

Verkeert uw bedrijf in moeilijkheden, financieel of organisatorisch? Wilt u doorstarten? Laat u adviseren door onze faillissementsrecht-specialist Marcus Gerrits. Hij wordt regelmatig benoemd tot curator bij faillissementen en heeft jarenlange ervaring in het adviseren van ondernemingen. Klik hier om lopende faillissementen te bekijken.


Gratis (inloop) spreekuur of maak een afpraak

Bij Van der Putt Advocaten staat klantgerichtheid voorop. Daarom bieden wij u naast de mogelijkheid om telefonisch en per e-mail een afspraak te maken, ook een gratis (inloop) spreekuur voor een kosteloos advies.

 

Maandag:      12.00 - 14.00 uur
Donderdag: 17.00 - 18.00 uur

Wij adviseren en ondersteunen u graag bij een juridische kwestie.
Neem contact met ons op voor een afspraak via:

Telefoonnummer:   (+31) (0)478 - 55 66 77
E-mail: info@putt.nl
Bezoekadres: Patersstraat 17, 5801 AT Venray.

Ik heb zelf een ongeval veroorzaakt. Wat nu?

In sommige gevallen kun je, zelfs als je zelf een ongeval hebt veroorzaakt waardoor je letsel hebt opgelopen, toch je schade vergoed krijgen. Bijvoorbeeld bij ongevallen op de werkplek is er vaak meer mogelijk dan je zelf denkt. Maar ook bij ongevallen in het verkeer moet je niet te snel denken dat je schade niet te verhalen is. Als je bijvoorbeeld voor je werk aan het verkeer hebt deelgenomen kan het zijn dat je werkgever aansprakelijk is voor jou schade, zelfs al heb je zelf een ongeval veroorzaakt. Maar ook in de privésfeer en met name als je in het verkeer een ongeval hebt gehad, is er meer mogelijk dan je denkt. Veel mensen hebben namelijk een schadeverzekering inzittenden, die de schade dekt, ook al heb je zelf ...

Nieuws

Bekijk alles


Woensdag 21 November 2018

Letselschade en privacy

Woensdag 14 November 2018

Gevaarlijk weggedrag van fietsers: Hoe zit dat juridisch?

Vrijdag 19 Oktober 2018

Burenrecht; het recht van de buurman

Woensdag 26 September 2018

De ongevallenverzekering

9

Cliëntwaardering

Mevr. Smits over onze letselschade afdeling

“Erg duidelijk. Prima. Ga zo door.” - Mevr. Smits

Bel ons op:

+31 (0) 478 - 55 66 77

Stuur een email naar:

info@putt.nl

Gevaarlijk weggedrag van fietsers: Hoe zit dat juridisch?

14 november 2018

De laatste tijd is er in Venray veel te doen over de verkeerssituatie bij de rotondes op de Oostsingel/Zuidsingel bij het Brukske. In verband met bouwactiviteiten is een gedeelte van de fiets- en voetpaden afgesloten, waardoor fietsers in tegengestelde richting de rotonde moeten oversteken. Hoewel er waarschuwingsborden staan, leidt dit toch tot gevaarlijke situaties en ongevallen.  De ervaring leert helaas, dat weggebruikers de gewijzigde situatie niet goed inschatten, waardoor er ongelukken ontstaan. Hoe zit het nu juridisch, wanneer een automobilist een fietser of voetganger aanrijdt? Omdat fietsers en voetgangers door de wet als “zwakkere verkeersdeelnemer” worden beschouwd, hebben zij extra juridische bescherming. Dit heeft te maken met het feit dat ze dus extra kwetsbaar zijn in het verkeer en dus meer risico lopen op verwondingen dan een automobilist bij zo’n ongeval. Een veelgehoord misverstand is, dat deze zwakkere verkeersdeelnemers dan maar alles mogen doen in het verkeer, omdat ze toch wel beschermd worden door de wet. De zwakkere verkeersdeelnemer krijgt namelijk lang niet altijd de volledige schade vergoed. Als een fietser zelf een fout maakt, bijvoorbeeld als hij geen voorrang verleent of door rood licht rijdt, kan dit weldegelijk aan hem worden toegerekend. Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden dat hij maar 50 % van zijn schade vergoed krijgt. Dit hangt af van de omstandigheden van het geval en van de ernst van het letsel. Hoe ernstiger het letsel, hoe meer de zwakkere verkeersdeelnemer zal worden beschermd. Dit is ook wel logisch, omdat de fietser en voetganger nu eenmaal een kwetsbare verkeersdeelnemer is. Pas als een ongeval echt niet voorzienbaar was voor de automobilist spreken we van overmacht, waardoor de schade niet hoeft te worden vergoed, maar die drempel ligt hoog. Van de automobilist wordt dus veel oplettendheid verwacht, en dat is ook wel logisch omdat de gevolgen van een ongeval groot kunnen zijn als je in een auto rijdt. Samenvattend: fietsers en voetgangers worden door de wet beschermd als ze letsel oplopen. Dit kan betekenen dat ook bij eigen schuld van deze zwakkere verkeersdeelnemers hun schade geheel of gedeeltelijk moet worden vergoed. Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met Arthur van Dok van Van der Putt Advocaten te Venray.


Burenrecht; het recht van de buurman

19 oktober 2018

Beter een goede buur dan een verre vriend, zo luidt het gezegde. Veel omwonenden kunnen goed met elkaar door een deur, maar in mijn praktijk zie ik toch regelmatig dat er geschillen zijn tussen buren. Het gaat dan vaak om kleine juridische problemen rondom het huis en de erfgrens. Er ontstaat dan veelal een welles-nietes-discussie over de vraag wie er nu gelijk heeft, terwijl het antwoord vaak gewoon in de wet te vinden is. In de wet is bepaald dat u geen boom – die hoger is dan de erfafscheiding – mag planten op 2 meter van de erfgrens, tenzij uw buurman toestemming geeft. Voor een heg is die afstand 50 cm. In een gemeentelijke verordening kan die afstand nog verder worden verkleind. Staat een boom al 20 jaar, dan is er wellicht sprake van verjaring en mag de boom alsnog blijven staan. Ook voor ramen en muuropeningen geldt dat ze niet mogen worden geplaatst op 2 meter van de erfgrens, tenzij uw buurman toestemming geeft. Het is wel toegestaan als er gebruik wordt gemaakt van vaststaande ramen die ondoorzichtig zijn. Het plaatsen van een schutting zorgt ook nogal eens voor problemen. Wilt u een schutting of muur plaatsen op de erfgrens, dan moet uw buurman medewerking verlenen aan de bouw van een erfafscheiding (van 2 meter hoog). De kosten moeten de buren samen dragen. U bent dan wel samen eigenaar. Heeft u al een schutting en hangen takken van de buren over uw erf, dan kunt u uw buurman aanmanen de overhangende takken (binnen een redelijke termijn) te verwijderen. Laat die laatste dat na, dan mag u de overhangende taken eigenhandig verwijderen. Blijken er aan overhangende takken van de buurman nog sappige appels te hangen en die vallen in uw tuin , dan zijn de appels van u. Ook het veroorzaken van hinder is verboden. Het gaat dan veelal om stank, geluid, rook en trillingen. Het lijkt misschien of daarmee snel sprake is van hinder, maar de geldende lijn is natuurlijk wel dat buren van elkaar iets te dulden hebben. Er zijn natuurlijk grenzen aan. Wilt u weten waar de grens ligt of heeft u een geschil met de buren, wij helpen u graag. Neem contact op met mr. drs. Bram Dirkx.  


 


LAATSTE TWEETS