een persoonlijk en professioneel advies

Bent u op zoek naar een specialist op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en letselschade en/of een deskundige in civiel recht en bestuursrecht? En houdt u van een persoonlijke en accurate benadering? Dan bent u bij Van der Putt Advocaten aan het juiste adres.  Doordat iedere advocaat (een) eigen specialisme(n) heeft, bieden wij u gedegen ondersteuning op diverse vakgebieden. Of u zich als particulier of als ondernemer bij ons meldt, wij leveren u professionele juridische dienstverlening op maat. 


Faillissementen

Wij krijgen geregeld te maken met faillisementen van bedrijven. Klik op de knop om de lopende faillissementen te bekijken.


Gratis (inloop) spreekuur of maak een afpraak

Bij Van der Putt Advocaten staat klantgerichtheid voorop. Daarom bieden wij u naast de mogelijkheid om telefonisch en per e-mail een afspraak te maken, ook een gratis (inloop) spreekuur voor een kosteloos advies.

Maandag:      12.00 - 14.00 uur
Donderdag: 17.00 - 18.00 uur

Wij adviseren en ondersteunen u graag bij een juridische kwestie.
Neem contact met ons op voor een afspraak via:

Telefoonnummer:   (+31) (0)478 - 55 66 77
E-mail: info@putt.nl
Bezoekadres: Patersstraat 15-17, 5801 AT Venray.

Wanneer is er sprake van bedrijfseconomisch ontslag?

Meestal gaat het bij bedrijfseconomisch ontslag om de situatie waarbij de werkgever zich vanwege financiële resultaten gedwongen voelt om een of meer medewerkers te ontslaan. Er wordt bijvoorbeeld verlies geleden, de omzet daalt fors of er is een grote klant verloren gegaan. Maar het begrip bedrijfseconomisch ontslag is ruimer. Eigenlijk alle ontslagredenen die geen betrekking hebben op het functioneren of de houding van de werknemer zelf, vallen onder dit begrip. Denk bijvoorbeeld aan: technologische veranderingen waardoor de organisatie verandert een (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging of outsourcing van werkzaamheden een verhuizing van de onderneming werkvermindering verlies van subsidie Uiteraard moet de...

Nieuws

Bekijk alles


Woensdag 22 Februari 2017

Valt u van de wagen?

Vrijdag 27 Januari 2017

Onveilige speellocaties? Geen kinderspel!

Woensdag 28 December 2016

De vrije advocaatkeuze uitgebreid

Vrijdag 2 December 2016

De Winter is in aantocht!

9

Cliëntwaardering 2016

Dhr. Van der Horst over onze letselschade afdeling

“Alles is goed gegaan. Snelheid was zeer snel en als de tegenpartij moeilijk deed liet hij dat weten en nam zelf initiatief.” - Dhr. Van der Horst

Bel ons op:

+31 (0) 478 - 55 66 77

Stuur een email naar:

info@putt.nl

Onveilige speellocaties? Geen kinderspel!

27 januari 2017

Op 13 januari jl. maakte de Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit NVWA bekend dat veel overdekte speelparadijzen onveilig zijn voor kinderen,  omdat bij veel speeltoestellen een veiligheidscertificaat ontbreekt.  Bij maar liefst 90 % (!) van de onderzochte speelruimtes was er sprake van gebreken aan toestellen. Ik weet niet hoe het u verging bij het horen van dat nieuws, maar ik was wel enigszins verbaasd. Wij laten onze kinderen dus spelen in speelparadijzen die onveilig zijn, terwijl we er als vanzelfsprekend van uit gaan dat het met de veiligheid wel goed zal zitten. Anders zou zo’n speelparadijs toch wel gesloten worden? Niets is dus minder waar. Directe aanleiding voor het NVWA-onderzoek was de dood van een 4-jarig jongetje dat tijdens het spelen in een overdekt speelparadijs van een opblaasbaar speeltoestel naar beneden viel en een paar dagen later in het ziekenhuis overleed. Inmiddels is bekend gemaakt, dat het speelparadijs zelfs strafrechtelijk wordt vervolgd, omdat de veiligheidseisen onvoldoende in acht zijn genomen. Zo zouden er bijvoorbeeld geen matrassen of kussens rondom het hoge speeltoestel hebben gelegen, die een val konden opvangen en was er onvoldoende toezicht. Het jongetje had gezien zijn jonge leeftijd niet op dat speeltoestel mogen spelen. De reacties op dit nieuws zijn nogal verschillend. Er zijn mensen die vinden dat ouders beter toezicht moeten houden op hun eigen kind, er zijn mensen die het veel te ver vinden gaan dat er strafrechtelijke vervolging plaatsvindt. Wat vind u er zelf van? En wat nou als je kind door zo’n situatie blijvend invalide raakt? Als er in zo’n situatie letsel ontstaat, kan de letselschade worden verhaald op de (verzekeraar van) het speelparadijs. Voorwaarde is dan wel, dat er door het speelparadijs een gevaarlijke situatie is gecreëerd doordat er bijvoorbeeld veiligheidsvoorschriften zijn overtreden en er onvoldoende veiligheidsmaatregelen zijn genomen. Ook als u een verklaring tekent waarin u het “eigen risico” zelf op u neemt (een zogenaamd exoneratiebeding) kan in zo’n geval de schade nog steeds worden verhaald. Zo’n beding vrijwaart het speelparadijs dus niet per definitie voor gevaarlijke situaties. Wilt u meer informatie over mogelijkheden om letselschade te verhalen? Neem dan kosteloos en vrijblijvend contact op met ons kantoor.


De vrije advocaatkeuze uitgebreid

28 december 2016

Als burgemeester en wethouders een besluit over een omgevingsvergunning, over handhaving of op grond van de Participatiewet nemen of het UWV neemt een besluit over een loonsanctie of een uitkering, dan staat daar altijd rechtsbescherming tegen open, zowel voor de aanvrager die niet (helemaal) krijgt wat hij gevraagd had als voor de derde die van het besluit last heeft. Deze rechtsbescherming heeft in de “bezwaarfase” twee vormen: óf het maken van bezwaar tegen een besluit óf het indienen van een zienswijze tegen een ontwerpbesluit. Hierna staat in beide gevallen beroep op de rechter open. Enkele jaren geleden heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat wie voor rechtsbijstand verzekerd is, zich bij de rechter voor rekening van de rechtsbijstand door een zelf gekozen advocaat kan laten bijstaan. In vervolg hierop heeft het Hof inmiddels beslist dat de rechtsbijstandverzekerde óók in de bezwaarschriftprocedure een vrije advocaatkeuze heeft.  Voor de rechstbijstandverzekerde is dit uitstekend nieuws. Deze kan nu immers niet meer alleen in het (hoger) beroep bij de rechter, maar ook in de voorafgaande bezwaarfase die advocaat kiezen, die hij vertrouwt en die hij het best in staat acht om zijn belang te behartigen en zijn zaak te winnen.  Deze uitspraak van het Hof was zonder meer te verwachten. Het staat immers al enkele jaren vast dat een rechtsbijstandverzekerde zowel bij een gerechtelijke als bij een administratieve procedure een vrije advocaatkeuze heeft. Aangezien ook een bestuursrechter een rechter is, blijft voor de administratieve procedure feitelijk alleen de procedure bij de administration, bij het bestuur, de bezwaarschriftprocedure dus, over. Geldt dit nu ook voor het indienen van zienswijzen tegen een ontwerpbesluit? Mij lijkt dat hier - de zienswijze vervangt de bezwaarschriftprocedure - geen twijfel meer over kan bestaan.


 


LAATSTE TWEETS