een persoonlijk en professioneel advies

Bent u op zoek naar een specialist op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en letselschade en/of een deskundige in civiel recht en bestuursrecht? En houdt u van een persoonlijke en accurate benadering? Dan bent u bij Van der Putt Advocaten aan het juiste adres.  Doordat iedere advocaat (een) eigen specialisme(n) heeft, bieden wij u gedegen ondersteuning op diverse vakgebieden. Of u zich als particulier of als ondernemer bij ons meldt, wij leveren u professionele juridische dienstverlening op maat. 


Faillissementen

Verkeert uw bedrijf in moeilijkheden, financieel of organisatorisch? Wilt u doorstarten? Laat u adviseren door onze faillissementsrecht-specialist Marcus Gerrits. Hij wordt regelmatig benoemd tot curator bij faillissementen en heeft jarenlange ervaring in het adviseren van ondernemingen. Klik hier om lopende faillissementen te bekijken.


Gratis (inloop) spreekuur of maak een afpraak

Bij Van der Putt Advocaten staat klantgerichtheid voorop. Daarom bieden wij u naast de mogelijkheid om telefonisch en per e-mail een afspraak te maken, ook een gratis (inloop) spreekuur voor een kosteloos advies.

 

Maandag:      12.00 - 14.00 uur
Donderdag: 17.00 - 18.00 uur

Wij adviseren en ondersteunen u graag bij een juridische kwestie.
Neem contact met ons op voor een afspraak via:

Telefoonnummer:   (+31) (0)478 - 55 66 77
E-mail: info@putt.nl
Bezoekadres: Patersstraat 17, 5801 AT Venray.

Letselschade Boxmeer

Letselschade Boxmeer opgelopen? Van der Putt Advocaten heeft verschillende specialisten op het gebied van letselschade. Wanneer je bijvoorbeeld het slachtoffer bent geworden van een bedrijfsongeval, een verkeersongeval of een medische fout in Boxmeer dan staat een van onze letselschade advocaten je graag bij. Letselschade, wat is dat? Van letselschade is sprake als je letsel hebt opgelopen als gevolg van, bijvoorbeeld, een ongeval waarvoor een ander aansprakelijk kan worden gesteld. In de meeste gevallen is er sprake van letsel dat zowel lichamelijk als psychisch kan zijn. Een gevolg is vaak dat je dan kosten maakt en daardoor financiële schade lijdt. Daarnaast heb je recht op smartengeld. Dit is een vergoeding voo...

Nieuws

Bekijk alles


Vrijdag 17 Augustus 2018

Met een vergiet op je hoofd op de paspoortfoto

Dinsdag 14 Augustus 2018

Schaarse subsidie? 'Gelijke kansen' gaan voor op rechtszekerheid!

Vrijdag 13 Juli 2018

Dokter, waar is mijn been?

Donderdag 5 Juli 2018

Letselschade: Bel een LSA-advocaat

9

Cliëntwaardering

De Cliënt over onze letselschade afdeling

“Ik ben heel erg tevreden. Ga zo door.”

Bel ons op:

+31 (0) 478 - 55 66 77

Stuur een email naar:

info@putt.nl

Schaarse subsidie? 'Gelijke kansen' gaan voor op rechtszekerheid!

14 augustus 2018

Bij mededingingsprocedures zijn er winners en verliezers: er is immers vaak maar een partij die de opdracht krijgt ‘gegund’, maar het speelveld moet voor alle partijen gelijk zijn. In 2016 oordeelde de hoogste bestuursrechter dat bestuursorganen het gelijkheidsbeginsel en de transparantieplicht in acht moeten nemen bij het verlenen van schaarse vergunningen.[1] In haar uitspraak van 11 juli 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) deze lijn ook doorgetrokken naar de verdeling van schaarse subsidiemiddelen.[2] Ook bij de verlening van schaarse subsidies spelen het gelijkheidsbeginsel en de transparantieplicht dus een belangrijk rol. Het bestuursorgaan moet gelijke kansen bieden aan gegadigden. Doch verdient ook de positie van het rechtszekerheidsbeginsel, in verhouding tot het gelijkheidsbeginsel, een nadere beschouwing, daar de hoogste bestuursrechter het gelijkheidsbeginsel in haar recente uitspraak laat prevaleren op het rechtszekerheidsbeginsel.   Gelijkheidsbeginsel en transparantie bij schaarse vergunningverlening Volgens de Afdeling geldt er een rechtsnorm die ertoe strekt dat bij de verdeling van schaarse vergunningen door het bestuur op enigerlei wijze aan (potentiële) gegadigden ruimte moet worden geboden om naar de beschikbare vergunning(en) mee te dingen. Deze rechtsnorm is blijkens de afdeling ‘gebaseerd op het gelijkheidsbeginsel dat in deze context strekt tot het bieden van gelijke kansen.’ Om dat gelijk speelveld te genereren, is openbaarheid met betrekking tot de (verdelings)procedure en de beschikbaarheid van schaarse vergunningen van belang. Het bestuursorgaan is volgens de Afdeling gehouden hieromtrent tijdig informatie te verstrekken en op een adequate wijze bekend te maken. Ook moet de inhoud van de verdeelregels – het moet gaan om een duidelijke, precieze en ondubbelzinnige formulering – duidelijk zijn en moet het bestuursorgaan de verdelingingscriteria gelijkelijk toepassen. Zij mag daar in individuele gevallen dus niet van afwijken. Dat hangt inherent samen met het gelijkheidsbeginsel. Bij gelijke kansen hoort ook dat een vergunning nooit voor onbepaalde tijd kan worden verleend, maar louter voor bepaalde tijd. Concurrenten zijn bij een (schaarse) vergunning voor onbepaalde tijd immers (nagenoeg) uitgesloten van de markt. Aan de mededinging kunnen door het bestuursorgaan – bijv. bij gemeentelijke verordening – beperkingen worden gesteld, maar concurrentie mag niet volledig uitgesloten worden. Gelijke kansen bij schaarse subsidies In de zaak van 11 juli 2018 had een bedrijf een subsidie aangevraagd bij de provinciale overheid. De subsidieregeling bevatte een zogenaamd subsidieplafond. Op volgorde van binnenkomst zou – indien aan de voorwaarden werd voldaan – subsidie worden toegekend, doch tot het moment dat het plafond werd bereikt. Met andere woorden: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. De aanvraag moest worden ingediend via een zogenaamd webportal, maar door technische problemen bleken de aanvragen van enkele bedrijven niet tijdig binnen te zijn. Het bestuursorgaan vond dat de inschrijvers geen gelijke en eerlijke kans hebben gehad om bovenaan de ranglijst te komen en daarom besloot het bestuursorgaan dat gegadigden zich die dag nog per mail konden melden, waarna een notaris door middel van loting de ranglijst zou vaststellen. Geen onbelangrijk detail is dat loting volgens de subsidieregeling niet mogelijk was. De mogelijkheid van loting werd echter alsnog vastgelegd in de – dus aangepaste – subsidieregeling en met terugwerkende kracht toegepast. De hoogste bestuursrechter boog zich over deze situatie en oordeelde dat uit het rechtszekerheidsbeginsel voortvloeit dat de regels voor het verdelen van de subsidie voorafgaand aan het aanvraagtijdvak vastgesteld en bekend gemaakt dienen te worden. Een wijziging met terugwerkende kracht past daar niet in.[3] Deze benadering van het rechtszekerheidsbeginsel staat in deze casus echter niet op zichzelf, want de Afdeling plaats het gelijkheidsbeginsel in dezen voor het rechtszekerheidsbeginsel. Bij de procedure ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ heefteen aantal gegadigden geen eerlijke kans gekregen, omdat niet meer evident vastgesteld kon worden – door de technische storing in het webportal – wat de aanvraagvolgorde was. Het bestuursorgaan besloot deze procedure, met terugwerkende kracht te vervangen door een notariële loting, waardoor ‘alle aanvragers weer gelijke kansen gekregen’ aldus de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling oordeelde dat onverkorte toepassing van het hier aan de orde zijnde rechtszekerheidsbeginsel evenwel een inbreuk op het gelijkheidsbeginsel zou inhouden, waarmee de Afdeling duidelijk voorrang heeft verleend van het gelijkheidsbeginsel op het rechtszekerheidsbeginsel. Bij de verlening van schaarse subsidies dient een bestuursorgaan dus gelijke kansen te bieden aan gegadigden, waar het rechtszekerheidsbeginsel op achterstand kan blijven. Naast het bieden van gelijke kansen moet het bestuursorgaan natuurlijk de eerder beschreven transparantie omtrent de procedure waarborgen. Heeft u vragen over het verkrijgen van (schaarse) vergunningen en/of subsidies? Neem dat contact op met advocaat mr. drs. Bram Dirkx. Dat kan door een e-mail te sturen naar dirkx@putt.nl of te bellen naar 0478-556674. [1] ECLI:NL:RVS:2016:2927. [2] ECLI:NL:RVS:2018:2310, r.o. 7.1. [3] ECLI:NL:RVS:2018:2310, r.o. 7.2.


Dokter, waar is mijn been?

13 juli 2018

Stelt u zich eens voor dat u in een ziekenhuis geopereerd dient te worden aan uw linkerbeen. U gaat onder narcose, wordt wakker in uw ziekenhuisbed en ziet tot uw grote schrik  dat uw rechterbeen geamputeerd is. U vraagt zich af of u de behandelend arts aansprakelijk kunt stellen voor deze fout. In het bovenvermelde voorbeeld luidt het antwoord volmondig ja. In veel andere gevallen is de vraag of er door een arts een fout is gemaakt lastiger te beantwoorden. Voordat een arts u gaat opereren moet deze arts u informatie geven over de operatie en u wijzen op de eventuele risico’s van de operatie. U moet de arts vervolgens toestemming geven voor het uitvoeren van de operatie. Wanneer een arts u vooraf niet op de risico’s van de operatie heeft gewezen en het risico zich wel verwezenlijkt kan de arts hiervoor aansprakelijk zijn. Een arts kan ook aansprakelijk zijn als er iets mis gaat tijdens de operatie. Er moet dan wel sprake zijn van een verwijtbare fout. Beoordeeld zal moeten worden of er een fout is gemaakt die een redelijk handelend en redelijk bekwame arts niet gemaakt zou hebben. Met andere woorden, een arts begaat een beroepsfout wanneer hij of zij  niet doet wat een gemiddelde arts in het algemeen, onder dezelfde omstandigheden wel zou doen. Ervaart u financiële of psychische gevolgen van een medische fout? Neemt u dan kosteloos en vrijblijvend contact op met een van onze specialisten. Wij ondersteunen u graag met juridisch advies.


 


LAATSTE TWEETS