Agrarisch recht

info@putt.nl
Venray0478 - 55 66 77
Venlo077 - 206 50 10
Horst077 - 206 51 81

Wat houdt agrarisch recht in?

Het agrarisch recht is geen eenduidig vakgebied. Het gaat veelal om publiekrechtelijke regelingen; denk bijvoorbeeld aan bestemmingsplannen, vergunningen, milieurechtelijke regelingen omtrent geur, fosfaat etc. Maar het heeft ook raakvlakken met andere (privaatrechtelijke) onderwerpen. Bij die laatste categorie kunt u denken aan vraagstukken omtrent de rechtsvorm van uw bedrijf, pachtrecht, verkavelingsrecht en bedrijfsovername.

Strenge en complexe regels

De agrarische sector verandert in een snel tempo. Veel agrarische ondernemers hebben hun onderneming verder uitgebreid, geprofessionaliseerd en geïnnoveerd. Zij weten zich steeds meer geconfronteerd met strenge en complexe (internationale) omgevingsrechtelijke c.q. milieurechtelijke regels en passen hun bedrijfsvoering daar op aan. Op die manier blijven zijn concurrerend en koploper in de sector en in de regio. Veel agrariërs hebben vragen over de rechten en plichten die vanwege de overheid aan hen zijn opgelegd, maar ook over de manier waarop zij hun bedrijfsvoering het beste kunnen inrichten. Van der Putt Advocaten staat u als agrarisch ondernemer graag bij in dergelijke situaties. 

Waarmee kunnen wij u helpen?

Wij adviseren u graag bij:

-       het aanvragen van omgevingsvergunningen

-       het wijzigen van bestemmingsplannen

-       milieurechtelijke vraagstukken

        - Wet milieubeheer

        - Wet geluidshinder

        - Wet bodembescherming

        - Meststoffenwet

        - Wet natuurbescherming

        - Wet Geurhinder en veehouderij

 

-       ondernemingsrechtelijke vraagstukken (maatschap, v.o.f./b.v.)

-       productierechten en opslagrechten

-       bedrijfsoverdracht

-       pacht

-       herverkaveling en ruilverkaveling

-       planschade en nadeelcompensatie

-       voorkeursrechten

-       onteigening

-       handhaving en (overheids)toezicht

Meer informatie?

Van der Putt Advocaten adviseert en ondersteunt werknemers en werkgevers bij agrarisch-juridische vraagstukken. Heeft u vragen? Neem contact op met mr. drs. Bram Dirkx.

Over Van der Putt Advocaten

De cliënt staat bij ons centraal. Zowel aan bedrijven, overheden, non-profit organisaties als aan particulieren verlenen wij gespecialiseerde juridische diensten op de gebieden civiel recht, aansprakelijkheidsrecht en letselschade.

Lees meer over onze missie / visie

Afspraak maken

Bij Van der Putt Advocaten staat klangerichtheid voorop. De afdelingen Ondernemingsrecht, Vastgoed & Overheid en Familierecht bieden een gratis gesprek op afspraak, waar u zich telefonisch of per e-mail voor kunt aanmelden.
Afspraak maken
Contact ons
info@putt.nl