Rechtsbijstandverzekering

Vrije advocaatkeuze

In uw polisvoorwaarden staat welke zaken onder de dekking vallen. Zo lang het alleen om advies en onderhandeling gaat, mag de verzekeraar eigen juristen inzetten. Als het echter aankomt op een procedure, dan mag u zelf een advocaat uitkiezen. U hoeft dan dus geen genoegen te nemen met de advocaat die uw verzekering aanwijst.

In alle procedures

Wat is nu een procedure die recht geeft op vrije advocaatkeuze? Dat zijn alle "administratieve en gerechtelijke procedures". Het is nog niet helemaal duidelijk wat daar allemaal onder valt, maar bij de volgende procedures is dat wel zeker:

  • Indienen van zienswijzen bij de overheid
  • Bezwaar maken bij de overheid
  • Procedures bij de rechter

Een procedure starten

Soms betrekt iemand anders u in een procedure, soms wilt u zelf dat initiatief nemen. In de eerste situatie mag u altijd een externe advocaat kiezen, in de tweede situatie mag de verzekeraar bepalen wanneer een procedure nodig is. Zo beslist die dus eigenlijk ook of u een eigen advocaat kunt inschakelen.

Geschillenregeling

Als u het oneens bent met uw verzekeraar, mag u zich op de zogenaamde geschillenregeling beroepen. Een onafhankelijke advocaat zal dan beoordelen wie gelijk heeft. Moet toch echt een procedure volgen, dan kunt u een andere advocaat aanwijzen om die te starten. De verzekeraar mag u dan trouwens niet zomaar een beperkt budget opleggen, zéker niet als dat veel kleiner is dan bij haar eigen advocaten.

Gratis advies

Verwijst uw verzekeraar u door naar een eigen advocaat, maar wilt u die liever zelf kiezen? Geeft uw verzekeraar u juist meteen een vrije keuze? Of heeft u een meningsverschil met uw verzekeraar over de behandeling van uw zaak? Neem dan gratis en vrijblijvend contact met ons op.


LAATSTE TWEETS