Overige familiezaken

info@putt.nl
Venray0478 - 55 66 77
Venlo077 - 206 50 10
Horst077 - 206 51 81

Er zijn nog veel meer zaken die binnen een familie kunnen spelen ...

In het familierecht gaat het om zaken over persoonlijke relaties van mensen. Deze zaken hebben een enorme impact op het leven van mensen en emoties spelen een grote rol. Dat vergt een persoonlijke en op maat gesneden aanpak van mij als familierecht advocaat. U kunt daarbij rekenen op mijn betrokkenheid bij u en uw zaak. Met mijn ervaring en deskundigheid begeleid ik u naar een zo goed mogelijk resultaat, altijd met oog voor de menselijke maat. Ik sta u graag bij.

 

Ook ongehuwde ouders kunnen samen het gezag uitoefenen. Het komt voor dat zij dat niet tijdens hun relatie hebben geregeld en dat na het beëindigen van de relatie één van de ouders niet meer bereid is om aan de totstandkoming van gezamenlijk gezag mee te werken. In dat geval kan een verzoek bij de rechtbank worden ingediend om het gezamenlijk gezag vast te leggen.

 

Andere gerelateerde onderwerpen zijn:  

  • het verhuizen van kinderen
  • het wijzigen van het hoofdverblijf
  • het vaststellen van een informatie- en/of consultatieregeling
  • vragen van vervangende toestemming voor vaccinaties of andere medische handelingen of in verband met (wijziging van) de schoolkeuze. 

Beëindigen van een geregistreerd partnerschap

Een geregistreerd partnerschap kan met wederzijds goedvinden worden beëindigd met behulp  van een advocaat of notaris. Dat kan alleen maar als er geen kinderen zijn waarover het gezamenlijk gezag wordt uitgeoefend.

 

Als er wel kinderen zijn, dan dient de rechtbank het geregistreerd partnerschap te ontbinden. Dat moet met tussenkomst van een advocaat.  Ook dan moeten er afspraken worden gemaakt over de zorg voor de kinderen en de kinderalimentatie, die moeten worden vastgelegd in een ouderschapsplan.

 

Ook als er geen kinderen zijn, ontbinding door de rechtbank mogelijk en dat zal gebeuren als de geregistreerde partners het niet eens zijn met elkaar over de gevolgen van de ontbinding, zoals de verdeling van de wettelijke gemeenschap van goederen, de afwikkeling van de partnerschapsvoorwaarden, de  partneralimentatie en/of het pensioen.

Beëindiging samenleving

Bij samenwoners zonder samenlevingscontract bestaat de financiële afwikkeling van de gevolgen van hun scheiding voornamelijk uit het verdelen van de gemeenschappelijke bezittingen en schulden. Ook met eventuele vergoedingsrechten die gedurende de samenwoning zijn ontstaan, dient rekening te worden gehouden.

 

Als er een samenlevingsovereenkomst is gesloten dan is deze overeenkomst de basis voor het regelen van de gevolgen van de beëindiging van de samenleving. In de samenlevingsovereenkomst zijn afspraken vastgelegd over bijvoorbeeld de verdeling van de kosten van de huishouding, het gebruik van de woning en inboedel bij scheiden, onderhoudsverplichtingen, pensioen en/of het moment waarop de overeenkomst eindigt. Ook in dit geval zullen eventuele vergoedingsrechten in de financiële afwikkeling worden betrokken.

Verdeling gemeenschap

Hierover worden meestal bij de scheiding onderling afspraken gemaakt of wordt in de echtscheidingsprocedure aan de rechtbank gevraagd om de verdeling te bepalen. Als dat niet of niet volledig is gebeurd, dan kan dat ook nog nadat de scheiding tot stand is gekomen. Dat kan in onderling overleg middels mediation of zo nodig via een gerechtelijke procedure.

Afwikkeling huwelijkse voorwaarden

Hierover worden meestal bij de scheiding onderling afspraken gemaakt of wordt in de echtscheidingsprocedure aan de rechtbank gevraagd om de verdeling te bepalen. Als dat niet of niet volledig is gebeurd, dan kan dat ook nog nadat de scheiding tot stand is gekomen. Dat kan in onderling overleg middels mediation of zo nodig via een gerechtelijke procedure.

Afstamming

Afstamming gaat over de familierechtelijke betrekking tussen kinderen en hun ouders. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin de familierechtelijke betrekkingen herzien moeten worden, bijvoorbeeld als  het vader- c.q. moederschap moet worden ontkend door het indienen van een verzoek tot gegrondverklaring van de ontkenning bij de rechtbank.

 

Een vader of duomoeder kan een kind erkennen. Als de moeder hieraan geen medewerking verleent, dan kan bij de rechtbank een verzoek tot vervangende toestemming worden ingediend. Als de vader niet wil erkennen, dan kan een procedure tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap worden ingediend.

 

Ook is in bepaalde omstandigheden vernietiging van de erkenning mogelijk.

Meer informatie?

Heeft u vragen één van de genoemde onderwerpen? Neem met mij contact op: mr. Marion van den Aker, advocaat-mediator. U kunt vrijblijvend een afspraak met mij maken (max 30 min) om te kijken wat mogelijk de antwoorden zijn op uw vragen en wat ik voor u kan betekenen. Van der Putt Advocaten helpt u graag verder.

Over Van der Putt Advocaten

De cliënt staat bij ons centraal. Zowel aan bedrijven, overheden, non-profit organisaties als aan particulieren verlenen wij gespecialiseerde juridische diensten op de gebieden civiel recht, aansprakelijkheidsrecht en letselschade.

Lees meer over onze missie / vissie

Afspraak maken

Bij Van der Putt Advocaten staat klangerichtheid voorop. De afdelingen Ondernemingsrecht, Vastgoed & Overheid en Familierecht bieden een gratis gesprek op afspraak, waar u zich telefonisch of per e-mail voor kunt aanmelden.
Afspraak maken
Contact ons
info@putt.nl