Bouwrecht

info@putt.nl
Venray0478 - 55 66 77
Venlo077 - 206 50 10
Horst077 - 206 51 81

Wat houdt bouwrecht in?

Veel mensen denken bij bouwen aan het fysiek realiseren van een bouwwerk. Dat is een belangrijk en tastbaar deel van het bouwproces, maar dit is enkel een (feitelijk) element van het bouwrecht. Bij het realiseren van bouwprojecten komt veel kijken. Een belangrijk onderscheid is het publiekrechtelijk bouwrecht en het privaatrechtelijk bouwrecht.

Publiekrechtelijk bouwrecht

Het bouwrecht hangt onlosmakelijk samen met het bestuursrecht en nog specifieker: het omgevingsrecht. Zo wordt de vraag of u op een specifieke plek mag bouwen, bepaald door het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Is de bestemming wonen, dan is de kans groot dat industrie en agrarische activiteiten zijn beperkt dan wel uitgesloten. U kunt natuurlijk het bevoegde bestuursorgaan verzoeken om het bestemmingsplan aan te passen.

 

Past uw bouwplan wel binnen de bestemming, dan zult u over de juiste vergunningen moesten beschikken. Daarnaast is het (soms) noodzakelijk om de verplichte onderzoeken uit te laten voeren. Denk bijvoorbeeld aan een bodem of akoestiek onderzoek. U hebt in bepaalde situaties ook te maken met de Wet milieubeheer en bijvoorbeeld natuurbeschermingswetgeving.

 

In diverse wettelijke en lagere regelingen zijn voorschriften opgenomen over vergunningsvrij bouwen, hoogten, afmetingen, inrichtingen etc. Denk bijvoorbeeld aan het Besluit omgevingsrecht (Bor), Besluit ruimtelijke ordening (Bro), Activiteitenbesluit en het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi).

 

Het is verstandig om u tijdig te laten informeren over de publiekrechtelijke aspecten van uw bouwplannen. Van der Putt Advocaten is gespecialiseerd in ruimtelijk bestuursrecht en onze advocaat op het gebied van bestuursrecht voorziet u graag van ruimtelijk advies en staat u bij in een ruimtelijke procedure.

Privaatrechtelijk bouwrecht

Veel bouwrechtelijke regels zijn vastgelegd in de Woningwet, het Bouwbesluit en in de Bouwverordening in uw gemeente. Het gaat in deze regelingen veelal om bouwtechnische (minimum)voorschriften en brandveiligheidsvoorschriften. Deze juridische kaders zijn belangrijk in het privaatrechtelijk bouwrecht, of het nu woningen, kantoren, winkels, bedrijfspanden of bebouwing in het kader van agrarische activiteiten betreft.

 

Daarnaast is de het van belang om de relatie tussen (onder)aannemer(s) en opdrachtgever(s) goed vast te leggen. De basis daarvoor is de overeenkomst van aanneming. Het Burgerlijk Wetboek bevat, in boek 7, algemene bepalingen over aannemingsovereenkomsten, zoals voorschriften over oplevering, gebreken, meerwerk, afwijkingen etc. Veelal kan van deze bepalingen worden afgeweken bij algemene voorwaarden. De UAV en UAV-GC zijn veelgebruikte voorwaarden op het zakelijke bouwrecht.

 

 

Het is belangrijk om aan de voorkant te weten welke bouwrechtelijke regels er voor u gelden op grond van de wet en lagere regelgeving. Daarnaast is het evident dat afspraken tussen (alle) partijen op voorhand moeten worden vastgelegd in goede overeenkomsten.

Waarmee kunnen wij u helpen?

U kunt bij ons terecht met vragen over:

-       bestemmingplannen en omgevingsvergunningen

-       meerwerk en minderwerk

-       gebreken

-       opleveringsgeschillen

-       bouwschade

-       schadeverhaal

-       incasso

-       het opstellen van aannemingsovereenkomsten

-       het beoordelen van aannemingsovereenkomsten

-       vragen over de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke

         kant van het bouwrecht

-       de Wet voorkeursrecht gemeenten

-       onteigening door de overheid

-       algemene (bouw)voorwaarden

Meer informatie?

Heeft u vragen over bouwen? Van der Putt Advocaten adviseert particulieren en ondernemers bij een ruimtelijk project. Neem contact op met mr. drs. Bram Dirkx.

Over Van der Putt Advocaten

De cliënt staat bij ons centraal. Zowel aan bedrijven, overheden, non-profit organisaties als aan particulieren verlenen wij gespecialiseerde juridische diensten op de gebieden civiel recht, aansprakelijkheidsrecht en letselschade.

Lees meer over onze missie / visie

Afspraak maken

Bij Van der Putt Advocaten staat klangerichtheid voorop. De afdelingen Ondernemingsrecht, Vastgoed & Overheid en Familierecht bieden een gratis gesprek op afspraak, waar u zich telefonisch of per e-mail voor kunt aanmelden.
Afspraak maken
Contact ons
info@putt.nl