Burenrecht

info@putt.nl
Venray0478 - 55 66 77
Venlo077 - 206 50 10
Horst077 - 206 51 81

Beter een goede buur dan een verre vriend, zo luidt het gezegde. Veel omwonenden kunnen goed met elkaar door een deur, maar in onze praktijk zien wij toch vaak geschillen tussen buren. Het gaat dan vaak om kleine juridische problemen rondom het huis en de erfgrens. Er ontstaat dan veelal een welles-nietes-discussie over de vraag wie er nu gelijk heeft.

De erfgrens

Een van de grootste twistpunten tussen buren is de erfgrens. De wet bepaalt dat u te allen tijde van de buurman, en andersom, kan vorderen dat op de erfgrens ‘behoorlijk waarneembare afpalingstekens’ moeten (komen te) staan. U moet in gelijke delen bijdragen aan de kosten voor die afpalingstekens. Is de loop van de erfgrens niet duidelijk, dan kunt u het Kadaster c.q. de rechter verzoeken om grensbepaling.

Erfafscheiding

Als eigenaar van een erf mag u uw erf afsluiten. Het plaatsen van een schutting of bouwen van een muur op de erfgrens zorgt dan nogal eens voor problemen. Wilt u een schutting of muur plaatsen op de erfgrens, dan moet uw buurman medewerking verlenen aan de bouw van een erfafscheiding (van twee meter hoog). De kosten moeten de buren samen dragen. U bent dan wel samen eigenaar!

Noodweg

Indien uw buurman vanaf zijn erf geen behoorlijke toegang heeft tot de openbare weg en hij kan die toegang wel via uw erf verkrijgen, dan zijn er omstandigheden denkbaar dat de buurman (tegen een vergoeding) een zogenaamde noodweg kan vorderen over uw erf.

Afstanden bomen tot de erfgrens

In de wet is bepaald dat u geen boom – die hoger is dan de erfafscheiding – mag planten op twee meter van de erfgrens, tenzij uw buurman toestemming geeft. Voor een heg is die afstand 50 cm. In een gemeentelijke verordening kan die afstand nog verder worden verkleind. Vaak is dat het geval. Staat een boom al twintig jaar te dicht op de erfgrens, dan is er wellicht sprake van verjaring en mag de boom alsnog blijven staan.

Zicht op de buren

Voor ramen en muuropeningen geldt dat ze niet mogen worden geplaatst op twee meter van de erfgrens, tenzij uw buurman toestemming geeft. Het is wel toegestaan als er gebruik wordt gemaakt van vaststaande ramen die ondoorzichtig zijn.

Privacy

Eenieder heeft recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, doch absolute privacy bestaat niet. U zult in algemene zin moeten accepteren dat buren vanuit de bovenverdieping in uw tuin kunnen kijken. Als uw buren door middel van camera’s zicht houden op de openbare weg, dan zijn daar wel grenzen aan verbonden.

Overhangende takken

Heeft u al een schutting en hangen takken van de buren over uw erf, dan kunt u uw buurman aanmanen de overhangende takken (binnen een redelijke termijn) te verwijderen. Laat die laatste dat na, dan mag u de overhangende taken eigenhandig verwijderen. Blijken er aan overhangende takken van de buurman nog sappige appels te hangen en die vallen in uw tuin , dan zijn die appels van u. Ook dat bepaalt de wet.

Hinder

Het veroorzaken van hinder is ook verboden. Het gaat dan veelal om stank, geluid, rook en trillingen. Het lijkt misschien of daarmee snel sprake is van hinder, maar de geldende lijn in de rechtsontwikkeling is natuurlijk wel dat buren van elkaar iets te dulden hebben. Daar zijn natuurlijk grenzen aan. Worden die grenzen overschreden, dan kunt u uw buren aansprakelijk stellen voor de schade die u lijdt door de onrechtmatige hinder.

 

Ook kan het openbaar gezag nu eerder ingrijpen bij woonoverlast. In 2017 is de Wet aanpak woonoverlast in werking getreden. Op basis van die wijziging van de Gemeentewet kan de burgemeester beter handhaven.

Meer informatie?

Wilt u weten waar de grens ligt of heeft u een geschil met de buren, wij helpen u graag. Neem contact op met mr. drs. Bram Dirkx.

Over Van der Putt Advocaten

De cliënt staat bij ons centraal. Zowel aan bedrijven, overheden, non-profit organisaties als aan particulieren verlenen wij gespecialiseerde juridische diensten op de gebieden civiel recht, bestuursrecht, aansprakelijkheidsrecht en letselschade.

Lees meer over onze missie / visie

Afspraak maken

Bij Van der Putt Advocaten staat klangerichtheid voorop. De afdelingen Ondernemingsrecht, Vastgoed & Overheid en Familierecht bieden een gratis gesprek op afspraak, waar u zich telefonisch of per e-mail voor kunt aanmelden.
Afspraak maken
Contact ons
info@putt.nl