Omgevingsrecht

info@putt.nl
Venray0478 - 55 66 77
Venlo077 - 206 50 10
Horst077 - 206 51 81

Wat is omgevingsrecht?

Het recht dat onze fysieke leefomgeving (ruimtelijke ordening, natuur, milieu en water) regelt, wordt ook wel het omgevingsrecht genoemd. Dat klinkt complex en dat is het ook, gelet op de (hoeveelheid) technische regels en veelvuldige wijzigingen. Maar het is tegelijkertijd ook heel tastbaar. Als u buiten om u heen kijkt dan is eigenlijk alles wat u ziet en ervaart in uw leefomgeving onderdeel van het omgevingsrecht. Het omgevingsrecht is uitgebreid vastgelegd in wettelijke regelingen, maar ook in bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen.

 

De gemeenteraad bepaalt, door middel van bestemmingsplannen (in de toekomst omgevingsplannen), wat een goede ruimtelijke ordening is. Hij stelt in een dergelijk plan vast wat er wel en juist niet mag gebeuren in een specifiek gebied. Misschien staat een bestemmingsplan de bouw van woningen toe en verbiedt het juist industrie en agrarische activiteiten. Staat een bestemmingsplan juist wel industrie of agrarische activiteiten toe, dan zijn deze activiteiten aan strenge regels gebonden. Denk aan regelgeving omtrent de uitstoot van stoffen, geluidshinder, milieuvervuiling. Deze regels behoren tot het milieurecht.

 

Staat het bestemmingsplan woningbouw toe dan heeft u een omgevingsvergunning (voor bouwen) nodig. Wilt u met uw ruimtelijke activiteit afwijken van het bestemmingsplan? Dan behoeft u ook een omgevingsvergunning voor dat afwijken. In wettelijke en lagere regelingen is geregeld of en waarvoor u een (omgevings)vergunning nodig heeft.

Handhaving

Houdt u zich als burger of bedrijf niet aan omgevingsrechtelijke voorschriften? Dan kan de overheid jegens u handhaven door middel van een last onder bestuursdwang, last onder dwangsom en de bestuurlijke boete. U kunt rechtsmiddelen aanwenden tegen dergelijke sancties, maar dat moet u wel tijdig doen!

Tegenstrijdige belangen

Woont u in een rustige woonwijk? Dan wilt u geen snelweg, windmolens of uitbreiding van (zware) industrie nabij uw huis. Daar staat tegenover dat een (agrarische) ondernemer of industrieel zijn bedrijf graag uit wil breiden om te innoveren dan wel rendabel te blijven. Mensen en bedrijven hebben vaak botsende belangen waarbij het eigen woongenot c.q. de eigen bedrijfsvoering vaak het onderwerp van bescherming tegen ruimtelijke ontwikkelingen is. De advocaten van Van der Putt staan bedrijven alsook particulieren bij in ruimtelijke procedures. 

 

Waarmee kunnen wij u helpen?

U kunt bij ons terecht met vragen over:

-       Omgevingsvergunningen

-       Bestemmingsplannen

-       Gebiedsontwikkeling

-       Projectontwikkeling

-       Nadeelcompensatie

-       Planschade

-       Natuurbescherming

-       Voorkeursrechten

-       Onteigening

-       Handhaving en (overheids)toezicht

-       Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

-       Subsidies

-       Publiek-private samenwerking

Particulier

    -        Welke regels gelden er als ik een ruimtelijk project wil realiseren?

-       Heb ik een vergunning nodig voor het bouwen van mijn huis?

        Zo ja, wat voor vergunning?

-       Mag ik een bijgebouw zonder vergunning plaatsen?

        Zo ja, onder welke voorwaarden?

-       Waar mag en kan ik een nieuwe woning bouwen?

-       Ik wil graag een bestemmingsplan wijzigen.

        Is dat mogelijk?

-       Kan ik in bezwaar/beroep tegen een bestemmingsplan

        en/of (de afwijzing van) een omgevingsvergunning?

Ondernemer

     -       Welke regels gelden er voor mij als ik een ruimtelijk project wil

             realiseren?

-       Ik wil mijn (agrarische) onderneming uitbreiden. Is dat mogelijk?

        Zo ja, onder welke voorwaarden?

-       Kan ik in bezwaar/beroep tegen een bestemmingsplan

         en/of (de afwijzing van) omgevingsvergunning?

-       Ik wil graag een bestemmingsplanwijziging bewerkstelligen.

        Is dat mogelijk?

Meer informatie?

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een vergunning? Wilt u bezwaar indienen tegen een besluit of in (hoger) beroep gaan bij de bestuursrechter? Of heeft u andere vragen? Neem contact op met mr. drs. Bram Dirkx.

Over Van der Putt Advocaten

De cliënt staat bij ons centraal. Zowel aan bedrijven, overheden, non-profit organisaties als aan particulieren verlenen wij gespecialiseerde juridische diensten op de gebieden civiel recht, aansprakelijkheidsrecht en letselschade.

Lees meer over onze missie / visie

Afspraak maken

Bij Van der Putt Advocaten staat klangerichtheid voorop. De afdelingen Ondernemingsrecht, Vastgoed & Overheid en Familierecht bieden een gratis gesprek op afspraak, waar u zich telefonisch of per e-mail voor kunt aanmelden.
Afspraak maken
Contact ons
info@putt.nl