Wat is no cure no pay precies?

No cure no pay is kortgezegd een overeenkomst waarbij u uw belangenbehartiger alleen hoeft te betalen als er een bepaald resultaat wordt behaald. Wordt er geen succes geboekt door de belangenbehartiger, dan hoeft u hem/haar niets te betalen. Bij succes dient u een bepaald percentage van de opbrengst als beloning aan uw belangenbehartiger te betalen.

Wat mag een advocaat op dit moment met u afspreken?

Vanaf 1 januari 2014 is het advocaten toegestaan om in letselschadezaken no cure no pay- afspraken te maken met een cliënt. In letselschadezaken zijn veel bureaus op de markt die ook aan belangenbehartiging doen maar geen advocaat zijn. Zij mogen al jarenlang onbeperkt no cure no pay afspraken maken.

Wat veel mensen niet weten is dat de advocaat de kosten van zijn/haar werkzaamheden meestal volledig op de tegenpartij kan verhalen. Als de tegenpartij immers aansprakelijk is voor het ontstaan van uw schade, moet die tegenpartij al uw schade vergoeden, dus ook de advocaatkosten! Dit betekent dat wij in het overgrote deel van onze zaken de kosten bij de tegenpartij claimen. Op die manier kost het u dus feitelijk niets om een advocaat in te schakelen, omdat de tegenpartij die moet betalen. U hoeft die kosten dan ook niet voor te schieten aan ons.

Keuze

Als u dus een afspraak met uw belangenbehartiger maakt over diens kosten, laat u dan niet te snel verleiden om een no cure no pay-contract te tekenen. Als u zich laat bijstaan door een advocaat mag deze dus sinds kort onder strikte voorwaarden een no cure no pay-afspraak met u maken, maar ook bij een andere belangenbehartiger geldt: als de aansprakelijkheid geen discussie vormt, is een no cure no pay-afspraak nooit voordelig voor u! U draagt dan immers een deel van de schadevergoeding af aan de belangenbehartiger, en dat is helemaal niet nodig omdat die diens kosten bij de wederpartij kan terughalen.

Voor sommige zaken kan een soort no cure no pay-overeenkomst misschien wel zinvol zijn. Denk daarbij aan zaken waar de aansprakelijkheid een punt van discussie kan vormen, zoals je vaak bij medische kwesties ziet gebeuren. Om te voorkomen dat u in zo’n zaak advocaatkosten moet voorschieten, is de Orde van Advocaten dus per 1 januari 2014 gestart met een experiment , waarbij wordt toegestaan om een resultaatsafhankelijke beloning voor advocaten in letsel-en overlijdensschadezaken af te spreken. Daarbij mag u met uw advocaat afspreken dat deze voor zijn/haar werk geen honorarium in rekening brengt zolang er geen resultaat wordt behaald. Als er wel resultaat wordt behaald mag de advocaat een gebruikelijke beloning in rekening brengen volgens een uurtarief, met een eventuele opslag van maximaal 100 %. Het op die manier te declareren bedrag mag dan echter nooit meer zijn dan 25 % van het behaalde resultaat. De basis voor de berekening van de kosten blijft dus het uurtarief; hoe meer uren de advocaat heeft moeten besteden aan de zaak, hoe meer kosten hij/zij in rekening mag brengen. Dit is een eerlijker systeem dan de zuivere no cure no pay, waarbij de belangenbehartiger in theorie met minimale inspanning een grote vergoeding kan binnenslepen.

Een rekenvoorbeeld

Als u een zuivere no cure no pay-overeenkomst met uw belangenbehartiger bent overeengekomen, kan zich het volgende voordoen. Stel: de verzekeraar (de aansprakelijke partij) is al snel akkoord met de aansprakelijkheid en bepaalt uw schadevergoeding zonder veel discussie na anderhalf jaar op € 100.000,-. In de overeenkomst met uw belangenbehartiger is opgenomen dat deze 20% van de schadevergoeding als honorarium ontvangt. Dan krijgt uw belangenbehartiger dus € 20.000,- en uzelf ontvangt € 80.000,-. Gesteld dat uw belangenbehartiger in die anderhalf jaar 20 uur aan uw zaak heeft gewerkt. Op basis van een uurtarief van € 250,- inclusief BTW zou uw belangenbehartiger dan 20 x € 250,- = € 5000,- ontvangen. Dat bedrag dient door de wederpartij te worden vergoed, dus kost het u feitelijk niets en houdt u € 100.000,- over. Dit, terwijl een no cure no pay-vergoeding niet door de wederpartij hoeft te worden vergoed. U ziet: de verschillen kunnen groot zijn!

Gratis advies over letselschade

Heb jij letselschade opgelopen en wil je weten of je recht hebt op een schadevergoeding? Vraag je je af of een no cure no pay in jouw geval zinvol is? Neem dan direct en vrijblijvend contact op met één van onze letselschade advocaten: mr. Arthur van Dok, mr. Henri Pelckmans, mr. Geertje Verkuijlen, mr. Kristel van de Molengraft en mr. Stijn Vos. Dit eerste advies is altijd kosteloos en vrijblijvend.
Je kunt ook naar ons gratis inloopspreekuur komen. Elke maandag van 12:00 tot 14:00 uur en iedere donderdag van 17:00 tot 18:00 uur kun je voor advies bij ons binnenlopen.



Meer weten over No cure no pay?

Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Naam:
 
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Bedankt voor uw bericht

We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Foutmelding: