Veel gestelde
vragen

info@putt.nl
Venray0478 - 55 66 77
Venlo077 - 206 50 10
Horst077 - 206 51 81
Ga terug naar omgevingsrecht

Wat hebben het omgevingsrecht en het bestuursrecht met elkaar te maken?

In het bestuursrecht staan regels voor de vergunningverlening, de rechtsbescherming, de handhaving en de daarvoor toepassselijke procedures. Ik ben hierop onder het kopje bestuursrecht algemeen al ingegaanen wil daar kortheidshalve naar verwijzen.

 

Hebben bedrijven ook buiten de vergunningverlening met het omgevingsrecht te maken?

Zeker. Verreweg de meeste bedrijven hebben zelfs geen omgevingsvergunning meer nodig, maar moeten zich aan de bepalingen van het zogenaamde Activiteitenbesluit houden. Hierin staan algemene regels voor bedrijven die met milieu te maken hebben. Je kunt door maatwerkvoorschriften afwijken van de regels van het Activiteitenbesluit. Het college van B&W kan dit doen maar je kunt ook als rechthebbende dit vragen. Als een maatwerkvoorschrift wordt opgelegd aan uw bedrijf dan kan ik u hierin bijstaan en adviseren of dat wel/niet mag. En als u als burger graag heeft dat een maatwerkvoorschrift opgelegd wordt dan kan ik daarbij helpen. Want het geldt voor het hele omgevingsrecht en bestuursrecht: u kunt als bedrijf en ook als burger zelf zaken aan bevoegd gezag vragen. En daar adviseer ik u graag bij.