Veel gestelde
vragen

info@putt.nl
Venray0478 - 55 66 77
Venlo077 - 206 50 10
Horst077 - 206 51 81
Ga terug naar arbeidsrecht en ontslag

Is een concurrentiebeding of relatiebeding toegestaan?

 

Veel werkgevers nemen een concurrentiebeding en/of relatiebeding op in een arbeidscontract. Met een concurrentiebeding wil uw (toekomstige) werkgever voorkomen dat u, tijdens en na afloop van uw arbeidscontract, een activiteit gaat verrichten die concurrerend is met die van uw (toekomstige) werkgever. Met een relatiebeding wil uw (toekomstig) werkgever voorkomen dat u relaties van uw (toekomstig) werkgever gaat benaderen of, nog erger, dat u werkzaamheden gaat verrichten voor een relatie van uw (toekomstig) werkgever.

 

Als u als (ex-)werknemer een dergelijk beding overtreedt, dan heeft uw (ex-)werkgever in veel gevallen recht op een direct opeisbare boete. Het is daarom verstandig om u goed te laten informeren over uw rechten en plichten. Dergelijke bedingen mogen namelijk niet te vrijblijvend zijn. Uit de wet en rechtspraak vloeien strikte voorwaarden voort. Een beding mag niet te algemeen zijn, maar ook niet zodanig zwaar dat u feitelijk gezien geen werk meer kunt verrichten. Het is verstandig om u goed te laten informeren over de eisen die aan dergelijke bedingen worden gesteld.

 

Heeft u reeds een arbeidsovereenkomst gesloten waarin een concurrentiebeding en/of relatiebeding staat, dan kan een dergelijk beding alsnog nietig zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval als een beding onredelijk bezwarend is.

 

Daarnaast kan ook de geldigheid van een beding worden aangetast door het type arbeidscontract. Sedert de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is een concurrentiebeding in een arbeidscontract voor bepaalde tijd niet (meer) toegestaan. Een relatiebeding is wel toegestaan. In een arbeidscontract voor onbepaalde tijd is het dus wel mogelijk om een concurrentiebeding en een relatiebeding op te nemen.

 

Mr. drs. Bram Dirkx van Van der Putt Advocaten is gespecialiseerd in arbeidsrecht. Hij adviseert en ondersteunt u graag. Neem vrijblijvend contact met hem op. Het eerste half uur van het adviesgesprek is gratis.