Actuele
nieuwsberichten

info@putt.nl
Venray0478 - 55 66 77
Venlo077 - 206 50 10
Horst077 - 206 51 81

Recente berichten

Ga terug naar nieuws

Concurrentie- en relatiebeding in de arbeidsovereenkomst

28 juli 2021Door: Jasper (J.) Verhagen

In een arbeidsovereenkomst wordt door een werkgever vaak een concurrentiebeding en/of een relatiebeding opgenomen. De geldigheid van dergelijke bedingen is echter aan specifieke voorwaarden verbonden. Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan, ben je als werknemer niet gebonden aan deze bedingen. Zo verklaarde de rechtbank in een recente uitspraak een concurrentie- en relatiebeding ongeldig.

 

Met een concurrentiebeding poogt de werkgever te voorkomen dat een werknemer binnen een bepaalde tijd, na het einde van het dienstverband, in dienst treedt bij een concurrent. Een relatiebeding verbiedt de werknemer om na het einde van zijn arbeidsovereenkomst gedurende een bepaalde tijd werkzaam te zijn voor klanten en/of relaties van de ex-werkgever. 

 

Een werkgever die een concurrentie- en/of relatiebeding wil opnemen in een arbeidsovereenkomst, dient dit schriftelijk overeen te komen met een meerderjarige werknemer. De bedingen kunnen slechts gelden voor een bepaalde tijd, meestal is dat een jaar. Ook moet in het beding duidelijk worden omschreven welke werkzaamheden niet zijn toegestaan na het einde van het dienstverband en tevens op welke regio het verbod betrekking heeft. Ten slotte is het opnemen van dergelijke bedingen in beginsel slechts toegestaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 

 

Indien een werkgever deze bedingen wil opnemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, dan dient hij in het beding te motiveren waarom het beding voor zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen noodzakelijk is. Het komt regelmatig voor dat de rechter een concurrentie- of relatiebeding vernietigt omdat de werkgever in zijn motivatie hiervan tekortschiet. In de hiervoor genoemde uitspraak oordeelde de rechter dat de belangen die de werkgever in zijn motivering bij het beding noemt te algemeen zijn en kunnen gelden voor ieder ander bedrijf. De werkgever had in de toelichting specifieker moeten zijn. Het beding betrof een standaardtekst voor de functie van de werknemer en was niet voor deze werknemer op maat gemaakt. De rechter kwam tot de conclusie dat het concurrentie- en relatiebeding niet noodzakelijk waren en hij stelde de bedingen dan ook buiten werking. 

 

Indien de werkgever een bijzonder beding opneemt in een arbeidsovereenkomst wil dat dus niet automatisch zeggen dat je als werknemer daar aan bent gebonden. 

 

Heb je vragen over (de geldigheid van) een bijzonder beding in je arbeidsovereenkomst? Neem dan contact op met mr. Jasper Verhagen.

Over Van der Putt Advocaten

De cliënt staat bij ons centraal. Zowel aan bedrijven, overheden, non-profit organisaties als aan particulieren verlenen wij gespecialiseerde juridische diensten op de gebieden civiel recht, aansprakelijkheidsrecht en letselschade.

Lees meer over onze missie / visie

Afspraak maken

Bij Van der Putt Advocaten staat klangerichtheid voorop. De afdelingen Ondernemingsrecht, Vastgoed & Overheid en Familierecht bieden een gratis gesprek op afspraak, waar u zich telefonisch of per e-mail voor kunt aanmelden.
Afspraak maken
Contact ons
info@putt.nl