Actuele
nieuwsberichten

info@putt.nl
Venray0478 - 55 66 77
Venlo077 - 206 50 10
Horst077 - 206 51 81

Recente berichten

Ga terug naar nieuws

Ontslag na ziekmelding mogelijk?

2 maart 2022Door: Jasper (J.) Verhagen

Op 18 februari 2022 heeft de Hoge Raad een interessante uitspraak gedaan. De zaak die tot de uitspraak leidde betrof een werknemer waarvan de werkgever het arbeidscontract wegens bedrijfseconomische redenen (ook wel de a-grond genoemd) wilde opzeggen. Het UWV gaf de werkgever geen toestemming om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Vervolgens meldde de werknemer zich ziek.  

 

Een werkgever die het arbeidscontract van een werknemer op basis van de a-grond opzegt, dient daar toestemming van het UWV voor te hebben. Indien het UWV toestemming verleent, mag de werkgever de arbeidsovereenkomst van de werknemer beëindigen. Weigert het UWV toestemming en is de werkgever het niet eens met het oordeel van het UWV, dan kan de werkgever de rechter verzoeken de arbeidsovereenkomst alsnog te beëindigen.  

 

Voor de werkgever geldt echter een verbod om de arbeidsovereenkomst van een arbeidsongeschikte werknemer op te zeggen. Dit opzegverbod staat in artikel 7:670 van het Burgerlijk Wetboek.  In datzelfde wetsartikel worden ook twee uitzonderingen op dit verbod genoemd. Eén van de uitzonderingen is de situatie waarin de werknemer zich ziekmeldt nádat zijn werkgever het UWV om toestemming heeft gevraagd om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.  

 

Maar stel dat een werknemer zich ziekmeldt in de periode tussen de weigering door het UWV en het daaropvolgende verzoek door de werkgever bij de rechter om de overeenkomst alsnog te beëindigen. Geldt dan ook het verbod op het beëindigen van de arbeidsovereenkomst van een arbeidsongeschikte werknemer? Over die vraag oordeelde de Hoge Raad afgelopen maand.

 

De Hoge Raad besliste dat in het geval een werknemer zich ziekmeldt nádat het UWV toestemming heeft geweigerd en de werkgever stapt vervolgens naar de rechter,  het opzegverbod tijdens ziekte niet geldt. De rechter kan dan, ondanks de arbeidsongeschiktheid, toch overgaan tot het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.  De uitzondering op het opzegverbod bij ziekte na de aanvraag bij het UWV geldt dus ook nog in een eventuele procedure bij de rechter. Volgens de Hoge Raad past dit oordeel bij de bedoeling van de wetgever en het stelsel van het ontslagrecht om te voorkomen dat werknemers zich ziekmelden om zo een ontslagprocedure te frustreren.

 

Heb je als werkgever of als werknemer vragen over het opzegverbod tijdens ziekte of over een verzoek bij het UWV of de kantonrechter om een arbeidsovereenkomst te beëindigen, neem dan contact op met mr. Jasper Verhagen.  

Over Van der Putt Advocaten

De cliënt staat bij ons centraal. Zowel aan bedrijven, overheden, non-profit organisaties als aan particulieren verlenen wij gespecialiseerde juridische diensten op de gebieden civiel recht, aansprakelijkheidsrecht en letselschade.

Lees meer over onze missie / visie

Afspraak maken

Bij Van der Putt Advocaten staat klangerichtheid voorop. De afdelingen Ondernemingsrecht, Vastgoed & Overheid en Familierecht bieden een gratis gesprek op afspraak, waar u zich telefonisch of per e-mail voor kunt aanmelden.
Afspraak maken
Contact ons
info@putt.nl